Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Mängden starkt hotade flodpärlmusslor fördubblas: Ynglen återförs till sina åar

Dela

I juni återvänder yngel av flodpärlmussla som vuxit upp i Norges anläggningsodling i två år till Svartån och Esse å. Utan hjälp skulle dessa musselbestånd försvinna inom tjugo år. Återställningen fördubblar antalet flodpärlmusslor i Svartån och Esse å och ger hopp om deras framtid. Pressen inbjuds att delta i presskonferenser 18.6.2021 vid Esse å och Svartån.

Flodpärlmusslan. Bild: Jari Ilmonen
Flodpärlmusslan. Bild: Jari Ilmonen

Flodpärlmusslorna i Svartån i Nyland och Esse å i Österbotten har konstaterats må för dåligt för att föröka sig i naturen. I det EU-finansierade projektet Freshabit Life IP pågår en räddningsoperation för flodpärlmusslor.

- Under hösten 2016 flyttades flodpärlmusslor i dåligt skick till Konnevesi forskningsstation vid Jyväskylä universitet för rehabilitering. Två års varm omvårdnad, utfodring och rent vatten gav resultat: Hösten 2018 producerade flodpärlmusslorna glochidielarver. Larverna växte upp under vintern i laxars och öringars gälar, tills de började leva som små musslor i juli 2019. Eftersom det då ännu inte fanns någon uppfödningsverksamhet för flodpärlmusslans larver i Finland, skickades de småmusslor som sett dagens ljus i Konnevesi för två år till odlingsanstalten Austevoll i Norge. Nu är det dags för larverna som vuxit sig cirka fem millimeter långa att återvända till sina åar, berättar specialplanerare Jari Ilmonen vid Forststyrelsens Naturtjänster.

Flodpärlmusselbeståndet i Svartån uppskattas till 1100-1300 stycken och i Esse å till 1000-1200 stycken. I uppfödningsanläggningen i Norge fanns 1700 yngel från Svartån och 1700 från Esse å. Av båda populationerna returneras 1200 till sina åar och resten blir kvar vid Konnevesi forskningsstation som genbank. De yngel som återlämnas fördubblar därmed antalet flodpärlmusslor i floderna. Flodpärlmusslan är dock fortplantningsduglig först vid cirka 20 års ålder och dessförinnan finns det många faror på vägen.

- Igenslamningen av vattnen förhindrar vattnets strömning i åns bottengrus och kväver de små ynglen. Även konstruktioner som förhindrar fiskarnas vandring är ett problem, eftersom flodpärlmusslans larver beroende på populationen behöver lax eller öring för att utvecklas till musslor. Förväntningarna är dock höga. Redan för ett år sedan testade man med en liten pionjärtrupp hur "provrörsynglen" klarar sig. Största delen klarade sig i naturen under sitt första år, berättar professor Jouni Taskinen vid Jyväskylä universitet.

Flodpärlmusslornas yngel lämnas inte åt sitt öde. Flodpärlmusslorna återförs till vattendragen i gruslådor för att man ska kunna följa upp hur de klarar sig.

Media inbjuds till presskonferens 18.6.2021

Freshabit LIFE IP-projektet ordnar presskonferenser fredagen den 18 juni kl. 10.00 vid både Svartån och Esse å. Välkommen på plats för att uppleva hur återbördandet av flodpärlmusslor sker. Anmäl dig:

  • Esse å: Jukka Pakkala, ledande vattenhushållningsexpert, NTM-centralen i Södra Österbotten, jukka.pakkala@ely-keskus.fi, 0295 027 893
  • Svartån: Juha-Pekka Vähä., projektchef Västra Nylands vatten och miljö rf, juha-pekka.vaha@luvy.fi, 045 7550 7727

Vad är Freshabit LIFE IP?

Freshabit LIFE IP är ett stort projekt för att skydda insjöarna där vi bygger fiskvägar, återupplivar flodpärlmusslans bestånd samt restaurerar bäckar, åar, sjöar, våtmarker och myrar. Vårt arbete förbättrar insjövattnens tillstånd och den mångfald som är beroende av dem. Vi producerar ny information och berättar vad som händer i vattenriket.

I det sjuåriga omfattande projektet genomför vi olika arbeten för cirka 20 miljoner euro till förmån för miljön och naturen. LIFE-stödet som beviljas av Europeiska unionen utgör en betydande del av projektets budget, upp till 60 procent.

Mer information fås också av:

Freshabit LIFE IP: Specialplanerare Jari Ilmonen, Forststyrelsen, jari.ilmonen@metsa.fi, 040 831 8307

Konnevesi forskningsstation: Professor Jouni Taskinen, Jyväskylä universitet, jouni.k.taskinen@juy.fi, 040 355 8094

Nyckelord

Kontakter

Esse å: Jukka Pakkala, ledande vattenhushållningsexpert, NTM-centralen i Södra Österbotten, jukka.pakkala@ely-keskus.fi, 0295 027 893
Svartån: Juha-Pekka Vähä., projektchef Västra Nylands vatten och miljö rf, juha-pekka.vaha@luvy.fi, 045 7550 7727
Freshabit LIFE IP: Specialplanerare Jari Ilmonen, Forststyrelsen, jari.ilmonen@metsa.fi, 040 831 8307
Konnevesi forskningsstation: Professor Jouni Taskinen, Jyväskylä universitet, jouni.k.taskinen@juy.fi, 040 355 8094

Bilder

Flodpärlmusslan. Bild: Jari Ilmonen
Flodpärlmusslan. Bild: Jari Ilmonen
Ladda ned bild
Samarbetsparternas logotyper: EU Life, Natura 2000, Freshabit, Jyväskylä universitet, Närings-, trafik- och miljöcentralen, Västra Nylands vatten och miljö rf
Samarbetsparternas logotyper: EU Life, Natura 2000, Freshabit, Jyväskylä universitet, Närings-, trafik- och miljöcentralen, Västra Nylands vatten och miljö rf
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Algläget i NTM-centralen i Södra Österbottens område tämligen lugnt22.7.2021 14:58:15 EEST | Tiedote

Under den senaste veckan har det på NTM-centralen i Södra Österbottens område observerats blågröna alger (cyanobakterier) vid fem av observationsplatserna som ingår i den riksomfattande uppföljningen. I insjöarna observerades lite alger i Ähtärinjärvi vid observationsplatsen intill Ähtärinrannan koulu och i Evijärvi vid observationsplatsen i Sillankorva. Längs kustområdet observerades lite alger blandade i vattenmassan vid Tankar i Karleby, Storbådan i Vörå och utanför Bergö i Malax. Utöver den riksomfattande alguppföljningen kom också en myndighetsobservation från Etseri kommuns miljöskyddsbyrå, som rapporterade alger vid Ähtärinsalmi i Ähtärinjärvi. Även här uppgavs det vara frågan om en del alger.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella levätilanne suhteellisen rauhallinen22.7.2021 14:58:14 EEST | Tiedote

Kuluneen viikon aikana Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella havaittiin viidellä valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteillä sinilevää. Sisävesillä levää esiintyi hieman Ähtärinjärvellä Ähtärinrannan koulun havaintopisteellä ja Evijärvellä Sillankorvan havaintopisteellä. Rannikkoalueilla levää havaittiin hieman veteen sekoittuneena Kokkolan Tankarilla, Vöyrin Storbådanilla ja Maalahden Bergön edustalla. Valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolinen viranomaishavainto saatiin Ähtärinjärven Ähtärinsalmelta kunnan ympäristösuojelutoimiston ilmoituksesta. Kohteessa levää raportoitiin olevan hieman.

Det varma vädret har gjort att blågröna alger ökat särskilt längs den österbottniska kusten15.7.2021 14:44:42 EEST | Tiedote

Under vecka 28 har det observerats blågröna alger eller cyanobakterier vid tre av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Lite blågröna alger observerades vid observationsplatserna i Kaskö, Storbådan i Vörå och Sillankorva i Evijärvi. Utöver den nationella alguppföljningen har utomstående sakkunniga gjort algobservationer i Pjelaxfjärden i Närpes, utanför Kaskö, i Köklot skärgård i Korsholm samt vid Mickelsörarna och i norra delen av Oravaisfjärden i Vörå. Vid de nämnda platserna observerades en aning alger som i huvudsak var blandade i vattenmassan.

Lämmin sää on lisännyt sinilevien kasvua etenkin rannikkoalueilla pohjalaismaakunnissa15.7.2021 14:44:41 EEST | Tiedote

Viikolla 28 sinilevää on havaittu kolmella valtakunnallisen leväseurannan havaintopisteellä pohjalaismaakunnissa. Hieman sinilevää havaittiin Kaskisten, Vöyrin Storbådanin ja Evijärven Sillankorvan havaintopisteillä. Lisäksi valtakunnallisen leväseurannan ulkopuolisia asiantuntijahavaintoja tehtiin Närpiön Pjelaxfjärdenissä, Kaskisten edustalla, Mustasaaren Köklotin saaristossa sekä Vöyrin Mikkelinsaarilla ja Oravaistenlahden pohjoisosassa. Mainituissa kohteissa levää havaittiin hieman pääosin veteen sekoittuneena.

Undersökningar av markbottnen inför broreparationer inleds på riksväg 8 (Österbotten)9.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

På riksväg 8 utförs undersökningar av markbottnen och terrängmätningar inför kommande förnyelser av broar. Arbetet utförs i Pedersöre och Kristinestads kommuner, där bron över Lappfjärds å och bron vid Jåksholmen förnyas under år 2022. De gamla broarna rivs och nya byggs i stället. Tillsvidare är broarna inte i så dåligt skick att de skulle medföra hastighets- eller viktbegränsningar för trafiken.

Maaperän pohjatutkimukset siltojen uusimista varten alkavat valtatiellä 8 (Pohjanmaa)9.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Valtatiellä 8 tehdään lähiviikkojen aikana maaperän pohjatutkimuksia ja maastomittauksia siltojen uusimista varten. Työt sijoittuvat Pedersören ja Kristiinankaupungin kuntien alueelle, joissa tullaan vuonna 2022 uusimaan Lapväärtinjoen ja Joksholman sillat. Vanhat sillat tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan uudet sillat. Siltojen kunnot eivät aiheuta toistaiseksi valtatien liikenteelle nopeus- tai painorajoituksia.

Algobservationerna fortsätter i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)8.7.2021 13:54:05 EEST | Tiedote

Vecka 27 har blågröna alger observerats på två av de riksomfattande algobservationsplatserna i de österbottniska landskapen. Lite alger observerades utanför Jakobstad och i Kuortaneenjärvi. Utan-för den riksomfattande alguppföljningen har sakkunniga från hälsovårdsmyndigheten påträffat alger på badstränderna i Halsuanjärvi och Räyringinjärvi samt vid Vitsand och Rödbergen utanför Karleby.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum