Finanssiala ry

Markkinoilla epävarmuutta ilmassa – rahastoista lunastettiin huhtikuussa 104 miljoonaa euroa

Jaa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin huhtikuussa yhteensä 104 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 147 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin yhdistelmärahastoihin 105 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoihin sijoitettiin uusia varoja 301 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 45 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin osakerahastoista 242 miljoonaa euroa ja lyhyen koron rahastoista 313 miljoonaa.

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2022

Osakerahastot

-242

-255

57 659

Yhdistelmärahastot

105

197

30 984

Pitkän koron rahastot

301

-856

29 407

Lyhyen koron rahastot

-313

-534

17 926

Vaihtoehtoiset rahastot

45

313

10 550

YHTEENSÄ

-104

-1 135

146 526

Huhtikuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Yhdysvalloissa isojen teknoyhtiöiden vuoden ensimmäisen kvartaalin tulosjulkistukset olivat markkinoille lievä pettymys, mikä heijastui osakkeiden hintoihin.Lisäksi Yhdysvalloissa kuluttajahintainflaation kiihtyminen 8,5 prosenttiin huolestutti markkinoita. Rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi. Euroopassa Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa ylläpitää epävarmuuden ilmapiiriä ja voimistaa edelleen energiahintojen kallistumista. Saksan teollisuuden ostopäällikköindeksit laskivat.

Huhtikuu oli korkosijoittajalle haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Saksan 10-vuoden joukkovelkakirjalainan korko nousi vuoden 2014 tasolle.

”Kuluttajahintainflaation kiihtyminen on nostanut markkinakorkoja. Korot ovat nousseet poikkeuksellisen nopeasti. Euroopassa lyhyistä koroista 12 kuukauden euribor nousi huhtikuussa plussan puolelle. Euroalueella on eletty pitkään miinusmerkkisten markkinakorkojen aikakautta. Herää kysymys, että päästäänkö myös euroalueella miinuskoroista kokonaan eroon vuoden lopussa.”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, Tyynenmeren alueelle ja Japaniin yhteensä 220 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Suomeen, Pohjoismaihin, Eurooppaan ja kehittyville markkinoille sijoittavista rahastoista yhteensä 463 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,62). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.


milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-110

-133

6 447

-7 %

Pohjoismaat

-94

-11

8 039

-6 %

Eurooppa

-194

-378

5 589

0 %

Pohjois-Amerikka

156

104

7 889

9 %

Japani

20

58

614

-7 %

Tyynenmeren alue

44

138

1 090

-6 %

Kehittyvät markkinat

-65

-142

5 216

-6 %

Maailma

-2

191

21 201

3 %

Toimialarahastot

3

-84

1 573

5 %

YHTEENSÄ

-242

-255

57 659

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti pääasiassa euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 265 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin vain globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista 14 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 1,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

milj. EUR

Nettomerkinnät huhtikuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.4.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

162

16

5 497

-7,1 %

Luokitellut yrityslainat EUR

103

-393

8 909

-7,2 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

23

-161

3 288

-4,8 %

Valtioriski maailma

8

45

206

1,4 %

Luokitellut yrityslainat maailma

8

-219

7 000

-2,9 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-14

-9

1 576

-3,5 %

Kehittyvät markkinat

11

-135

2 932

-4,7 %

YHTEENSÄ

301

-856

29 407

 

Rahastoraportti, huhtikuu 2022

Markkinakatsaus, huhtikuu 2022         

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

 ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain. 

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0-10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Finanssiala odottaa, että hallitus ajaa Basel-neuvotteluissa aktiivisesti Suomen erityispiirteiden huomioon ottamista 13.5.2022 16:26:00 EEST | Tiedote

Suomen on aktiivisesti ajettava suomalaisen pankkijärjestelmän erityispiirteiden huomioon ottamista meneillään olevissa Basel-neuvotteluissa EU:ssa. Finanssiala ry olisi toivonut eduskunnan suurelta valiokunnalta selkeämpää kantaa Basel III -uudistukseen, mutta tänään hyväksytyn lausunnon pohjaltaviesti neuvotteluihin tulee ottaa vakavasti: ”Suuren valiokunnan lausunto sisältää selkeän vaatimuksen ottaa vähäriskisiksi luokiteltavat asunto- ja yritysluotot sekä Suomen erityispiirteet huomioon.Tämän on syytä näkyä aktiivisesti EU-neuvotteluissa”, FA:n johtava lakimies Olli Salmi sanoo. Eduskunnan suuri valiokunta sai perjantaina 13.5.2022 valmiiksi lausuntonsa, joka koskee komission ehdotusta niin kutsuttujen lopullisten Basel III -standardien toimeenpanosta EU:ssa. Suomessa riskitaso on kansainvälisesti vertailtuna matala Pankkien toimintaa sääntelevän Basel III -uudistuksen viimeisen vaiheen tarkoituksena on parantaa pankkien riskilaskentaa nostamatta merkittävästi pääomavaateita. Pääo

Pankkineuvontaa betonibunkkerissa – Ukrainassa pankkipalvelut pelaavat, myös Suomessa varauduttu kriisitilanteisiin12.5.2022 06:30:00 EEST | Tiedote

Ukrainassa toimivista pankeista saatujen tietojen mukaan pankkipalvelut sotatoimialueilla toimivat kohtalaisesti. Sähkö- ja tietoverkot ovat Ukrainassa toimineet olosuhteisiin nähden hyvin. Suomessa pankit ja finanssiviranomaiset ovat jo pitkään varautuneet erilaisiin kriiseihin ja harjoittelevat säännöllisesti. Pankkeihin kohdistuu normaaliaikanakin kyberhyökkäyksiä säännöllisesti, joten järjestelmät on testattu ja viritetty huippuunsa.

Henkivakuutus on tarpeen erityisesti silloin, kun on lapsia ja lainaa – Suomesta ainutlaatuinen tutkimus10.5.2022 09:01:10 EEST | Tiedote

Liian harvalla on henkivakuutus. Tämä käy ilmi Etlan tuoreesta tutkimusraportista, jossa selvitettiin henkivakuutusturvan vajetta Suomessa. Etlan selvityksessä vain noin kymmenellä prosentilla suomalaisista oli vähintään yksi kuoleman varalta otettu henkivakuutus. Huoltajan kuolemasta aiheutuvan henkivakuutusturvan vajeeksi Etla laski keskimäärin 65 000–70 000 euroa henkilöä kohti. Etlan tutkimuksen on rahoittanut Finanssiala ry. Tutkimus on maailman mittakaavassa harvinainen, sillä vastaavalla tavalla aineistoja yhdistäviä tutkimuksia ei juuri ole tehty.

Kotitalouksien liiallista velkaantumista on ehkäistävä, mutta oman kodin hankintaa ei pidä vaikeuttaa nyt uudella velkakatolla4.5.2022 15:46:00 EEST | Tiedote

”Suomalainen finanssiala haluaa olla mukana tukemassa kotitalouksien mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan paremmin ja siten ehkäistä ylivelkaantumista. On kuitenkin muistettava, että viranomaisilla on jo työkalupakissaan keinoja ylivelkaantumisen hillintään ja uusia on parhaillaan valmisteilla. Niiden päälle ei enää tarvita lisää. Kotitalouksien asunnonhankintaa ei tule vaikeuttaa esimerkiksi tulosidonnaisella velkakatolla, jota Suomen Pankki on ehdottanut”, Finanssiala ry:n (FA:n) johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila sanoo. Tuoreen kansalaiskyselyn mukaan maailmanpoliittinen tilanne sekä inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu ovat lisänneet varovaisuutta mm. oman asunnon hankintaan. Kyselyn mukaan 45 prosentilla kansalaisista harkinta-aika on pidentynyt tai suunnitelmista on kokonaan luovuttu omien henkilökohtaisten investointien suhteen. Norstat Oy:n Finanssialalle huhtikuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi 2 011 henkilöä. ”Nyt erityisesti on pidettävä huolta, että Suomen ta

Epävarmuus taloudesta kasvanut suomalaisten keskuudessa – nyt tarvitsemme vakautta ja turvaa25.4.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Puolet suomalaisista ei ole muuttanut lainkaan omia investointisuunnitelmiaan, kuten asunnon tai vapaa-ajan asunnon ostamista tai remontointia, kuluttajahintojen ja korkojen nousun tai maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Varovaisuutta on kuitenkin ilmassa, koska yhteensä vajaalla 45 prosentilla on investointien suhteen harkinta-aika pidentynyt tai suunnitelmista on kokonaan luovuttu. Finanssiala ry:n (FA) tilaaman kansalaiskyselyn toteutti Norstat Oy. Kyselyyn vastasi 2 011 henkilöä. Kyselyn tulokset ja FA:n hallitusohjelmatavoitteet esitellään mediatilaisuudessa 25.4. kello 9 alkaen. Linkki tilaisuuteen tiedotteen lopussa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme