Aluehallintovirasto AVI

Matti ja Liisa Koti Oy:n toimintayksiköissä itsemääräämisoikeutta koskevat ohjeet, lääkehoitosuunnitelmat ja lääkeluvat saatava kuntoon viipymättä - aluehallintoviraston valvontapäätös

Jaa

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 10.8.2020 antanut Matti ja Liisa Koti Oy:tä koskevan valvontapäätöksen. Aluehallintovirasto määrää palveluntuottajan laatimaan mielenterveyskuntoutujien itsemääräämisoikeutta koskevan ohjeistuksen ja varmistamaan, että henkilöstö tuntee ohjeistuksen ja noudattaa sitä kaikissa tilanteissa.

Valvonnassa olevien toimintayksiköiden (Poutala, Mattila, Seikkula ja Pikku-Kultala) omavalvontasuunnitelmaan on laadittava suunnitelma siitä, miten perusoikeuksien rajoittamista pyritään yksikössä vähentämään. Lisäksi on laadittava kirjallinen rajoitustoimenpiteitä koskeva menettelyohje. Aluehallintovirasto määrää myös Matti ja Liisa Koti Oy:n päivittämään yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat ja saattamaan henkilöstön lääkeluvat asianmukaisiksi.

Valvonta käynnistyi vuoden 2019 alussa

Pieksämäen kaupungin perusturvaosasto pyysi 31.1.2019 Itä-Suomen aluehallintovirastoa tarkastamaan Matti ja Liisa Kodin kaikki toimintayksiköt. Aluehallintovirastoon oli lisäksi tullut epäkohtailmoituksia Matti ja Liisa Koti Oy:n mielenterveyskuntoutujien laitoshoidon laatuun sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa. Aluehallintovirasto katsoi perustelluksi vuoden 2019 alussa ottaa Matti ja Liisa Koti Oy:n toiminta valvontaan mielenterveyskuntoutujille suunnatun laitoshoidon osalta.  

Aluehallintovirasto pyysi 1.2.2019 Matti ja Liisa Koti Oy:ltä laitoshoidon toimintayksiköiden toiminnasta selvitykset. Selvitysten perusteella Itä-Suomen aluehallintovirasto teki edellä mainittuihin toimintayksiköihin valvontakäynnit 11.4.2019, 24.4.2019, 21.5.2019 ja 29.5.2019. Aluehallintovirasto edellytti valvontakäyntien tarkastuskertomuksissa palveluntuottajaa korjaamaan valvonnassa esille tulleet puutteet.

Palveluntuottajan hakemuksesta Itä-Suomen aluehallintovirasto muutti yksityisten sosiaalipalvelun lupapäätöksellä 4.7.2019 edellä mainittujen laitosyksiköiden palvelualaksi tehostettu palveluasuminen. 

Aluehallintovirasto teki 2.3.2020 edellä mainittuihin toimintayksiköihin jälkivalvontakäynnin. Valvontakäynnillä tarkastettiin toimitilat sekä palveluntuottajan toimenpiteet kevään 2019 valvonnassa esille tulleiden puutteiden korjaamiseksi. Jälkivalvontakäynnillä aluehallintovirasto totesi, että palveluntuottaja ei ollut edelleenkään tehnyt kaikkia aluehallintoviraston vuonna 2019 edellyttämiä asiakasturvallisuuteen ja itsemääräämisoikeuteen liittyviä korjaustoimenpiteitä.

Selvitys itsemääräämisoikeussuunnitelmasta sekä hyväksytyt lääkehoitosuunnitelmat ja lääkeluvat toimitettava aluehallintovirastolle 16.10.2020 mennessä

Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan henkilön oikeutta tehdä omaa elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä sekä toteuttaa niitä. Sosiaalihuollon asiakkaan toivomukset ja mielipide on otettava huomioon sekä annettava hänelle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tarvittaessa asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhdessä hänen läheistensä kanssa

Aluehallintovirasto toteaa, että asiakkaan itsemääräämisoikeuden rajoittamista koskevat asiakkaiden perusoikeuksien vastaiset käytännöt Matti ja Liisa Kodin mielenterveyskuntoutujien yksiköissä ovat jatkuneet kauan ja jatkuvat edelleen. Itsemääräämisoikeutta koskevan toimintaohjeistuksen valmistelu on ollut asiakkaiden perusoikeuksien kunnioittamisen kannalta kohtuuttoman hidasta. Myös pitkäaikaset puutteet lääkehoidon toteuttamisessa vaarantavat vakavasti toimintayksiköiden asiakasturvallisuuden.

Matti ja Liisa Koti Oy:n kuulemisessa 30.6.2020 antaman selvityksen perusteella aluehallintovirasto ei kuitenkaan pitänyt tarkoituksenmukaisena tehostaa annettua määräystä uhkasakolla, koska itsemääräämisoikeuden tukemista ja rajoitustoimenpiteiden asianmukaista käyttöä koskevan ohjeen laadinta on aloitettu. Asian kuntoon saattaminen on kuitenkin kesken ja viivästynyt niin kauan, että sen on katsottava loukanneen asiakkaiden oikeusturvaa vakavasti. 

Aluehallintovirasto määräsi palvelujentuottajaa saattamaan kaikkia Matti ja Liisa Koti Oy:n toimintayksiköitä koskevan itsemääräämisoikeussuunnitelman ja ohjeistuksen laadinnan loppuun viipymättä ja viimeistään 30.9.2020 mennessä. Asian loppuun saattamisesta tulee antaa selvitys 16.10.2020 mennessä Itä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto voi tämän jälkeen tehostaa annettua määräystä uhkasakolla yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain 20 §:n mukaisesti, mikäli asiaa ei ole määräyksen mukaisesti saatettu kuntoon.

Lisäksi aluehallintovirasto määräsi Matti ja Liisa Koti Oy:n päivittämään toimintayksikköjen lääkehoitosuunnitelmat siten, että ne ovat toimintayksikön lääkehoidosta vastaavan lääkärin hyväksymiä ja allekirjoituksellaan vahvistamia sekä saattamaan henkilöstön lääkeluvat asianmukaisiksi 30.9.2020 mennessä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston valvontapäätös (pdf)

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja

sosiaalihuoltoyksikön päällikkö Satu Syrjälä
itsemääräämisoikeutta koskevilta osin aluehallintoylilääkäri Marja Kuronen
lääkehoitoa koskevilta osin terveydenhuollon ylitarkastaja Tuula Kokkonen
etunimi.sukunimi@avi.fi, p. 029 501 6800 (vaihde)

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Aluehallintovirasto AVI
Aluehallintovirasto AVIAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Aluehallintovirasto AVI

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

Pohjois-Suomen valmiustoimikunta kiitti Kainuun ripeitä koronatoimia (Pohjois-Suomi)8.9.2020 10:52:42 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 14. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 1.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Valmiustoimikunta kiitti ripeistä ja onnistuneista alueellisten tautipesäkkeiden torjuntatoimista Kainuussa ja Raahessa. Kriisin kestävyydessä onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä meiltä kaikilta. Arjen tilanteissa kuka tahansa voi altistua virukselle. Tartunnan saaneiden syyttely ja leimaaminen voivat vaikeuttaa viranomaisten työtä ja viestinnässä onnistumista.

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisten palvelujen puolesta28.8.2020 08:30:00 EESTTiedote

Tänään 28.8.2020 korona-ajan 6. kokoukseensa kokoontunut Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto totesi, että kauppojen tavara- ja ruokahuollossa ja logistiikassa on onnistuttu luomaan mallit, joilla toiminta pystytään varmistamaan sekä mahdollisen COVID-19 aallon että paikallisten tartuntaryppäiden ilmaantuessa alueellamme. Avoimia työpaikkoja on tällä hetkellä palvelualoilla runsaasti. Oleellisinta kuitenkin on, että asiakkaiden huomio saadaan pysymään turvallisessa asioinnissa kaupoissa, ravintoloissa ja palveluissa. Varovaisuus on edelleenkin valttia!

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme