Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Med anledning av covid-19-läget förordnar Regionförvaltningsverket i Södra Finland alla som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv att genomgå obligatorisk hälsokontroll

Dela

Bland dem som arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv i Ärtholmen har under hösten 2021 diagnostiserats många coronavirussmittor som har orsakat omfattande och svårhanterliga smittkedjor. Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar alla arbetstagare vid varvet och dess underleverantörer att genomgå en obligatorisk hälsokontroll som kan innebära coronavirustest. Beslutet är i kraft från och med 21 oktober 2021 till slutet av januari 2022.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förordnar att alla personer som jobbar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv i Ärtholmen (Skeppsgatan 1) ska delta i hälsokontrollerna som ordnas av Helsingfors stad. Som en del av kontrollen kan det tas ett coronavirustest. Med obligatoriska coronavirustest försöker man bryta smittkedjorna och få det epidemiologiska läget vid varvet under kontroll.

Regionförvaltningsverket har av Helsingfors stad, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Institutet för hälsa och välfärd fått utlåtanden om det epidemiologiska läget vid Helsinki Shipyard Oy och nödvändiga åtgärder för att få läget under kontroll. Regionförvaltningsverket konstaterar utgående från utlåtandena att förordnandet om obligatorisk hälsokontroll för alla personer som arbetar vid varvet är nödvändigt.

Enligt utlåtandena har epidemin under hösten 2021 på ett omfattande sätt spridit sig bland varvets och dess underleverantörers arbetstagare och har orsakat smittkedjor som är svåra att spåra. Mer än tusen personer arbetar vid Helsinki Shipyard Oy:s varv och merparten av dem är anställda av underleverantörsföretagen.

Epidemikontrollen är särskilt utmanande på grund av det stora antalet underleverantörer, arbetstagare som kommer från utlandet också från länder med låg vaccinationstäckning och omsättningen av arbetstagare. Frivilliga test eller att hänföra förordnandet till bara en arbetstagare åt gången skulle enligt utlåtandena inte vara en tillräckligt effektiv åtgärd. Varvsföretagets egna åtgärder har inte varit tillräckliga för att stävja epidemin och epidemin har redan nu visat sig vara en av de mest omfattande smittkedjorna som har spridit sig via en arbetsgemenskap i Helsingfors.

”Målet med obligatoriska hälsokontroller är i synnerhet att så tidigt som möjligt få vetskap om nya arbetstagares coronavirussmittor och på det sättet kunna bryta smittkedjorna innan de sprids mer omfattande”, konstaterar regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut om att genomgå obligatoriska hälsokontroller grundar sig på 16 § i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft 21.10.2021-31.1.2022. Obligatoriska hälsokontroller av dem som arbetar vid varvet bör kunna fortgå tills det epidemiologiska läget har fåtts under kontroll.

Covid-19-läget i Södra Finlands område följs upp noga - för tillfället bereds inga sammankomstbegränsningar

Coronaepidemin pågår fortsättningsvis i Södra Finlands område. Regionförvaltningsverket i Södra Finland följer kontinuerligt upp det epidemiologiska läget tillsammans med de regionala coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten. Begränsningar av sammankomster eller användningen av utrymmen har tillsvidare inte bedömts vara nödvändiga inom grupperna och Regionförvaltningsverket i Södra Finland håller inte på att bereda nya begränsningsbeslut. Enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts utlåtande är läget emellertid allvarligt i sjukvårdsdistriktets område. Om läget inte kan förbättras i praktiken genom ökad vaccinationstäckning, så kan det hända att man blir tvungen att meddela nya regionalt riktade begränsningar.

Statsrådet beslutar om regionala coronarestriktioner som gäller restaurangverksamhet. Överallt i Finland är hygienkraven för användningen av olika slags utrymmen för kunder och publik i kraft direkt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar. Kraven gäller exempelvis att instruera kunder för att hindra smittspridning, placera kundplatserna tillräckligt långt från varandra och effektiviserad rengöring av ytor.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut 20.10.2021 på webbsidan Offentliga delgivningar

avi.fi/sv/corona

För media:

överinspektör Meiju Heikkinen, tfn 0295 016 382
regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
(skicka sms eller be att bli uppringd)
fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla, myös Kanta-Hämeeseen rajoituksia2.12.2021 19:48:44 EET | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Kanta-Hämeessä kielletään sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Rajoitukset tulevat voimaan 4.12. Koronapassi on vaihtoehto rajoituksille laissa määritellyissä tilanteissa.

Enintään 20 hengen kokoontumisrajoitukset voimaan sisätiloissa Pohjois-Pohjanmaalla – koronapassilla mahdollisuus vapautua rajoituksista2.12.2021 17:02:40 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä. Toimijat voivat järjestää yli kahdenkymmenen henkilön yleisötilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. Määräys on voimassa Pohjois-Pohjanmaan maakunnan kuntien alueella ajalla 3.12.2021 - 31.12.2021.

Transport- och logistikpersonal befrias från obligatoriska hälsokontroller vid gränsövergångarna1.12.2021 16:59:01 EET | Tiedote

Hälsokontrollerna vid gränsövergångarna fortsätter. På grund av försörjningsberedskapen befrias transport- och logistikpersonal från hälsokontrollerna. Också landsförteckningen i förordnandet slopas – i stället kommer en hänvisning till Institutet för hälsa och välfärds webbplats som uppdateras med länder där det har upptäckts spridning av virusvarianten omicron.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum