HUS

Medicinering med Tiotropium är säker vid behandling av astmasymtom i tidig barndom

Dela

I en läkemedelsstudie som koordinerades av barnenheten vid HUS Hud- och allergisjukhus utreddes om den inandningsbara tiotropium-medicineringen som används i samband med luftvägsinfektioner är till nytta vid behandling av astmaliknande andningssymtom i tidig barndom.

Syftet med studien var att utreda om den periodiska tiotropium-medicineringen tillsammans med salbutamol som tas vid behov har en bättre effekt på astmaliknande andningssymtom hos barn under 3 år än den vanliga behandlingen.

I studien rekryterades 6–35 månader gamla barn vid god grundhälsa som föddes fullgångna och som vid 2–4 tillfällen hade utandningssvårigheter som konstaterats av läkare, men som inte behövde regelbunden astmamedicinering.

I studien deltog 80 barn som randomiserades för att få antingen tiotropiumbromid (ca=27) eller flutikasonpropionat (ca=25) i 7–14 dagar när de första symtomen på luftvägsinfektion uppkom och vid behov använda inandningsbar salbutamol vid symtom, eller endast att få inandningsbar salbutamol (ca=28) när andningssymtomen uppkom. Forskningsupplägget var öppet; dubbelt blindtest skulle i praktiken ha varit problematiskt på grund av olika läkemedelsdoserare och dessutom var patienterna mycket unga, så vi strävar efter att minimera eventuella risker i samband med dubbelt blindtest.

Barnen följdes upp i 48 veckor och eventuella symtom och läkemedelsbehov kartlades med dagboksanteckningar och genom att väga läkemedelsdoserarna i slutet av studien. Blodprov togs av barnen med tanke på bestämning av allergisk överkänslighet och inflammationstillstånd.

Barn som fick periodiskt tiotropium klarade sig bättre än andra forskningsgrupper: Längden på de symtom i de nedre luftvägarna som krävde behandling vid infektioner förkortades med ett par dagar och behovet av öppnande läkemedel var mindre än i andra läkemedelsgrupper.

Resultatet ändrades inte trots att man i analyserna beaktade riskfaktorer för astma, såsom allergisk överkänslighet, antalet tillfällen med utandningssvårigheter som konstaterats av läkare och behovet av kortvarig glukokortikoidbehandling som använts tidigare. Den periodiska tiotropium-medicineringen visade sig också vara säker och väl tolererad; inga biverkningar i kombination med medicineringen konstaterades.

Studien är trots en liten patientgrupp den första där tiotropiumbromid har undersökts i behandlingen och förebyggandet av astmaliknande andningssymtom som orsakas av virusinfektioner i tidig barndom. Studien är också den enda i vilken tiotropium har undersökts i denna åldersgrupp som ett självständigt läkemedel och inte enbart som ett tilläggsläkemedel vid astma. En forskarorienterad uppställning utan kommersiella förbindelser eller mål gjorde det dessutom möjligt att jämföra tiotropium med normal läkemedelsbehandling.

Om forskningsresultaten kan upprepas i större patientmaterial och forskningsupplägg med dubbelt blindtest kan tiotropiumbromid vara ett alternativ till behandling och förebyggande av astmaliknande andningssymtom i tidig barndom.


Mera information för media

Anne Kotaniemi-Syrjänen
docent, barnallergolog
anne.kotaniemi-syrjanen@hus.fi

Mika Mäkelä
professor, överläkare
mika.makela@hus.fi

HUS Inflammationscentrum

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum