Audiomedia Oy

Metsänomistajien pääsihteeri Emma Berglund: Taistelemme vääriä metsämielikuvia vastaan

Jaa

Euroopan metsänomistajien liiton CEPF: n pääsihteeri Emma Berglund on helpottunut. Euroopan parlamentti on äänestänyt metsien hiilinielun laskentatavasta metsänomistajien ja metsäteollisuuden tavoitteiden mukaisella tavalla. Vaikka edessä on vielä parlamentin, komission ja ministerineuvoton lopullinen kannan muodostus Berglund uskoo päätökseen, joka ei estä metsien resurssien hyödyntämistä.

Emma Berglund
Emma Berglund

-Tämän puolesta olemme tehneet töitä pitkän aikaa. On tärkeää, että täällä tehtävät ratkaisut eivät rajoita tulevia metsäsektorin investointeja ja metsien käyttöä siirryttäessä fossiilitaloudesta biotalouteen. Metsät toimivat ilmaston puolesta myös hiiltä varastoivissa puutuotteissa ja puupohjaisissa uusiutuvissa ratkaisuissa joilla korvataan öljypohjaisia uusiutumattomia tuotteita.

Viime kuukausien metsäkeskustelu EU:ssa osoittaa Berglundin mielestä, miten heikolla tolalla eurooppalaisten päättäjien metsätietämys on. - Ihmiset tulevat tänne ympäri Eurooppaa ja tietämys metsästä on hyvin erilaista riippuen siitä mistä on kotoisin ja mikä on omakohtainen kokemus metsästä. Tiedon tason parantamiseksi teemme töitä koko ajan.

-Monet tulevat suurista maista, missä ei ole metsää tai kaupunkiympäristöstä ilman vahvaa yhteyttä siihen mitä tapahtuu maaseudulla. Esimerkiksi Hollannissa on 18 nimettyä metsää, joita käytetään puistoina virkistäytymiseen.

Berglund kertoo legendaarisen esimerkin siitä, miten hollantilaisen euroedustajan avustaja kysyi, kuinka monta metsää on Suomessa. -No onneksi on pohjoismaiden ja muiden metsämaiden edustajia, joilla on realistinen käsitys kestävästä metsätaloudesta ja sen merkityksestä.

Metsäpohjainen biotalous vaihtoehto fossiilitaloudelle

Berglund harmittelee, että metsäpohjaisen biotalouden ympärillä käyty keskustelu on ollut Brysselissä negatiivista. -Siinä missä me näemme biotalouden positiivisena ratkaisuna ilmastomuutokseen, ympäristöjärjestöt lobbaavat vahvasti rajoitteiden asettamista metsien talouskäyttöä vastaan. On luotu väärä mielikuva kuva, että metsiä tuhotaan enemmän kuin ne kasvavat ja niistä tulee hiilinielun sijaan päästöjen lisääjä.

-Uskon, että ympäristöjärjestötkin ymmärtävät mahdollisuuden korvata puutuotteilla fossiilisia, mutta heidän agendalla nähdään vain huoli luonnon monimuotoisuudesta, metsän korjuusta ja kulutuksen kasvusta.

Berglund muistuttaa uusiutuvan puupohjaisen biotalouden tarjoavan aidon mahdollisuuden kierrätykseen ja vastuullisen kestävän metsätalouden turvaavan metsien monimuotoisuuden. -Täällä on vahvaa lobbausta muovin ja öljytuotteiden käytön suhteen, vaikka ilmasto alkaa olla täynnä mustaa hiiltä. Meillä on hyvä viesti, kun kerromme vaihtoehdoista fossiilitaloudelle.

-Meille kestävä metsätalous tarkoittaa monimuotoista metsänhoitoa, jossa on talouskäytön lisäksi mukana ympäristö- ja virkistysarvot. Metsäpohjaisella biotaloudella on valtavia mahdollisuuksia korvata uusiutumattomia materiaaleja ja puurakentamisella sitoa hiiltä koko rakennuksen elinkaaren ajaksi.

Kestävä metsätalous edistää kiertotaloutta

Berglundin mukaan biotalous on ratkaisu ilmastomuutoksen torjuntaan. - Kun kiertotalous on vahvistuva trendi ja nyt kuuma aihe täällä EU:ssa, meidän täytyy kyetä osoittamaan kestävän metsätalouden mahdollisuudet kiertotalouden edistämisessä. Puu uusiutuvana ja kierrätyskelpoisena materiaalina on kiertotalouden avaintekijöitä.

-Olemme korostaneet sitä, miten mahtava hiilinielu metsät ovat ja miten siitä jalostettavat puupohjaiset tuotteet toimivat hiilivarastoina. Perinteisen hiiltä varastoivan sahatavaran ja puurakentamisen lisäksi yritämme laventaa hiilitaseen hyödyt koskemaan kaikkia innovatiivisia puupohjaisia uusiutuvia tuotteita ja käyttömahdollisuuksia, kuvailee Berglund.

Yksityisiä metsänomistajia on Euroopassa 16 miljoonaa, jotka ovat etupäässä yksityishenkilöitä ja perheitä ja hoitavat noin 60 prosenttia Euroopan metsistä. - On hyvä muistaa, että monissa maissa metsätalous on tärkein elinkeino maaseudun elinvoimaisuuden turvaajana ja työpaikkojen tarjoajana. Mikä voisi olla kestävämpää, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisempaa kuin tämänkaltainen metsätalous, kysyy Berglund.

EU:n metsämaat yhteistyöhön

Vaikka EU:lla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa ja metsiä koskevaa lainsäädäntöä, metsä vaikuttaa moneen muuhun lainsäädäntöalueeseen kuten ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan, energiaan, teollisuuteen ja maatalouteen. -Näiden alojen säädökset vaikuttavat vahvasti metsään, metsänomistajiin ja tekemisiimme, vaikka ne eivät suoraan koske metsätaloutta. Tämän takia meidän tulee tuoda oma näkökulmamme ja selittää miten nämä säädökset vaikuttavat metsiin, muistuttaa Berglund.

-Kannatamme yleiseurooppalaista lainsäädäntösopimusta, mikä voisi olla avaintekijä Euroopan metsien lainsäädännölliseksi kehykseksi. Tämä toisi vahvaa yhteistyötä metsähoidollisten asioiden edistämiseksi.

Berglund pitää välttämättömänä, että EU-metsästrategia ja säädökset ovat koordinoituja, mutta samalla kuitenkin jokaisella maalla olisi itsenäinen politiikka. - On tärkeää edistää näitä keskusteluja.

-On hyvä, että saamme metsäpohjaisen biotalouden kehitystyöhön mahdollisimman monta metsämaata mukaan. Kun EU:n biotalousstrategiaa aletaan päivittää, metsämailla on paljon annettavaa siihen työhön. Varsinkin Itä-Euroopassa tähän ladataan paljon myös talouskasvun odotusarvoa.

Edunvalvonnalla haetaan pitkäjänteistä vaikuttamista

Berglund muistuttaa, että Euroopan metsillä on hyvin monitahoinen omistuspohja ja metsissä harrastetaan monimuotoisuuden turvaavaa metsänhoitoa. – Yksityisen, useimmiten perheomisteisen metsätalouden vahvuus on juuri siinä, että metsiä hakataan kestävästi ajatellen aina seuraavaa sukupolvea. Meidän pääviestimme EU tason päättäjille ja virkamiehille on se, että metsät eivät ole vain sitä jalostavaa teollisuutta, vaan myös vastuullista metsänhoitoa, jolla on monia muitakin arvoja kuin talouskäyttö.

-Me kilpailemme monien muiden toimialojen kanssa päättäjien huomiosta. Tällaiset Uusi puu näyttelyt ja kampanjat ovat tärkeitä, koska puupohjaisten lopputuotteiden kautta kasvaa ymmärrys, miten merkittävässä roolissa metsät voivat olla siirryttäessä fossiilitaloudesta biotalouteen, painottaa Berglund.

Euroopan metsänomistajien liitto CEPF kuuluu Euroopan biotalouden allianssiin, johon kuuluu 12 koko biotalouden arvoketjun kattavaa organisaatiota raaka-ainetuottajista bioteknologiaan ja teollisuuteen. – Metsäalan edunvalvojien määrä on todella vähäinen verrattuna moneen muuhun toimialaan. Onneksi kaikki metsänalan asiantuntijat ovat samassa talossa ja voimme yhdistää voimamme edunvalvonnassa ja saada äänemme paremmin kuuluviin.

-Rakennamme täällä henkilökohtaisilla tapaamisilla ja keskusteluilla pitkävaikutteisia yhteyksiä ja kontakteja. Vaikka EU:ssa ei olekaan yhteistä metsäpolitiikkaa, joudumme seuraamaan monia muita aloja, joilla on vaikutuksia metsien käyttöön. LULUCF prosessi oli hyvä esimerkki, miten onnistuimme vakuuttamaan päättäjiä siitä, mikä metsäsektorilla on todella tärkeää, arvioi Berglund.

Markku Laukkanen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Emma Berglund
Emma Berglund
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Audiomedia Oy
Audiomedia Oy
Töölöntorinkatu 3 B 39
00260 HELSINKI

+358 50 2589http://www.markkulaukkanen.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy

Euroopan metsäinstituutin Marc Palahí: EU tarvitsee kunnianhimoista ja strategista lähestymistapaa metsäpolitiikkaan15.6.2018 09:32Tiedote

Euroopan metsäinstituutin (EFI) johtaja Marc Palahí pitää ymmärryksen puutetta suurena haasteena eurooppalaisia metsiä koskevassa strategisessa keskustelussa. - EU:ssa ei ole metsäpolitiikan osaamista eikä komissiossa siksi myöskään ole kykyä käsitellä metsäpolitiikkaa tai kehittää strategiaa siitä, mitä metsät merkitsevät ilmastonmuutoksen kaltaisten haasteiden ratkaisemisessa tai millaisia mahdollisuuksia ne tarjoavat kierto- tai biotaloudessa.

Ylijohtaja Juha S. Niemelä: EU:lle vahvempi yhteinen metsästrategia15.3.2018 08:30Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston ylijohtaja Juha S. Niemelä pitää metsien käyttöä määrittävää LULUCF-asetusta ja uusiutuvan energian käyttöä koskevaa RED II direktiiviä Suomen EU-historian suurimpina vaikuttamishankkeina. – Tämä kaksi vuotta kestänyt jumppaus nostaa esiin kysymyksen, tarvittaisiinko syvempää yhteistyötä ja vaikuttamista EU:n metsämaiden kanssa. Tämä voisi tapahtua EU:n yhteisen metsästrategian päivittämisen ja syventämisen kautta.

Kimmo Tiilikainen: Suomella nyt vahva selkänoja biotalousstrategian toteuttamiseen28.2.2018 09:48Tiedote

Asunto-, ympäristö- ja energiaministeri Kimmo Tiilikaisen mukaan Euroopan Parlamentin metsien käyttöä ja uusiutuvan energian tuotantoa koskevat päätökset antavat hallitukselle vahvan tuen metsäpohjaisen biotalousstrategian jatkamiselle. – Nyt voimme hyödyntää metsiä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisella tavalla. Päätös uusiutuvan energian direktiivistä avaa taas mahdollisuuden toteuttaa ilmastotavoitteita metsän sivuvirtoihin perustuvan uusiutuvan energian avulla.

Kutsu ”Tämä maa”-kirjan kiinan kielisen laitoksen julkistamistilaisuuteen 29.1.2019 klo 16.00, Suomen menestystarinat kiinaksi ja venäjäksi26.1.2018 11:13Kutsu

Sata vuotiaalle Suomelle omistettu kirja ”Tämä maa” julkaistaan nyt myös kiinaksi ja venäjäksi. Kirjan sata suomalaista menestystarinaa nostavat valokeilaan ihmisiä, yhteisöjä ja tekijöitä, jotka ovat eri elämänaloilla yltäneet poikkeuksellisiin saavutuksiin. Tarinat ulottuvat Sibeliuksesta Slushiin, nobelisteista Nokian puhelimiin, liekkisulatuksesta äitiyspakkaukseen ja jäänmurtajista metallimusiikkiin.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme