Aluehallintovirasto

Modiga lösningar för förvaltningsreformen – regionalt evenemang i Sydvästra Finland 2 juni

Dela

Finansministeriet och regionförvaltningsverken ordnar en virtuell evenemangsrunda för områdets myndighetsaktörer i maj–juni gällande reformen av den offentliga förvaltningen. Det regionala evenemanget i Sydvästra Finland ordnas den 2 juni 2021 kl. 14–16.30. Evenemanget är öppet för alla.

Den nya strategin för den offentliga förvaltningen som har beretts i samarbete mellan finansministeriet, kommunerna och Kommunförbundet drar upp riktlinjer för bland annat ordnandet av tjänster på ett människoorienterat sätt, samarbete med hela samhället och kontinuerligt lärande inom förvaltningen. Som tema för vårt eget evenemang har vi valt smidig samverksamhet. Direktörerna för de båda landskapen som ingår i regionen, Åbo universitets prorektor och verkställande direktören för Raumo handelskammare ger intressanta synvinklar på temat samarbete. Under evenemanget kan man kommentera temat och anförandena via chatten.

Program

14.00        Tillfället öppnas, kommunminister Sirpa Paatero

14.15        Sydvästra Finlands perspektiv på den offentliga förvaltningens framtid,
direktör Ilkka Horelli, ansvarsområdet Räddningsväsendet och beredskapen

14.30        Presentation av strategin för den offentliga förvaltningen, understatssekreterare Päivi Nerg

14.45        Regionpåverkarnas inlägg och kommentarer: Vad är viktigt
i strategin, vad har vi redan genomfört till exempel i fråga om öppenhet, tillgänglighet, sätten att delta och påverka samt nätverksstyrning. I diskussionen deltar

  • Kari Häkämies, landskapsdirektör för Egentliga Finland
  • Asko Aro-Heinilä, landskapsdirektör för Satakunta
  • Mika Hannula, prorektor för Åbo universitet
  • Riikka Piispa, verkställande direktör för Raumo handelskammare

15.45        Slutord och framtidsblick, understatssekreterare Päivi Nerg

16.00        Tillfället avslutas

Evenemanget är en del av en serie regionala evenemang som ordnas om strategin för den offentliga förvaltningen i maj–juni. Det närmare programmet för evenemanget och anmälningslänk hittar du på finansministeriets evenemangssida. Du kan läsa strategin för den offentliga förvaltningen online på https://forvaltningsstrategin.fi/.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Sijaishuollossa olevien lasten oikeudet suunnitelmallisen valvonnan kohteena 23.6.2021 10:23:26 EEST | Tiedote

Valvira järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa kolme lastensuojelun suunnitelmalliseen valvontaan liittyvää webinaaria. Tilaisuuksien tavoitteena on vahvistaa sijaishuollossa olevien lasten oikeuksien toteutumista, lapsen asioista vastaavien sosiaalityöntekijöiden osaamista rajoitustoimenpiteiden soveltamisessa ja valvonnassa sekä yhdenmukaistaa, edistää ja tukea sijaishuoltoyksikköjen valvontaa.

Personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen har förverkligats väl23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken och Valvira har gjort upp ett tillsynsprogram för småbarnspedagogiken. I enlighet med programmet inleddes systematisk tillsyn i början av året 2020. År 2021 granskas personaldimensioneringen och gruppstorlekarna i de kommunala daghemmen. Man övervakar att personaldimensioneringen är tillräcklig och att barngrupperna är av rätt storlek genom att granska de uppgifter kommunerna har uppgett om mängden personal i relation till antalet barn. Under vårens granskningar visade det sig att personaldimensioneringen och gruppstorleken på daghemmen har förverkligats väl enligt gällande lagstiftning.

Kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuvat hyvin23.6.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot ja Valvira ovat laatineet varhaiskasvatuksen valvontaohjelman, jonka mukainen suunnitelmallinen valvonta aloitettiin vuoden 2020 alussa. Vuoden 2021 valvontakohteena ovat kunnallisten päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko. Päiväkodin henkilöstömitoituksen riittävyyttä ja lapsiryhmien kokoa valvotaan tarkastamalla kuntien ilmoittamat tiedot henkilöstön määrästä suhteessa lasten määrään. Kevään tarkastelujaksoilla päiväkotien henkilöstömitoitus ja ryhmäkoko toteutuivat voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti hyvin.

Sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och en del av Päijänne-Tavastland upphävs från och med 23 juni22.6.2021 14:15:00 EEST | Tiedote

Enligt lägesbilderna som coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten har sammanställt har det epidemiologiska läget i Egentliga Tavastland lugnat sig och gått tillbaka till basnivån, liksom även i stora delar av Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt. Regionförvaltningsverket i Södra Finland upphäver sammankomstbegränsningarna i de här regionerna från och med 23 juni 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum