Museovirasto

Museiverket öppnar ansökan om det europeiska kulturarvsmärket

Dela

Ansökan om det europeiska kulturarvsmärke startar återigen i början av 2022. Museiverket samordnar ansökan i Finland. Det europeiska kulturarvsmärket har beviljats av Europeiska kommissionen till totalt 48 objekt i 19 olika länder. Finland väntar som bäst på kommissionens beslut om sin första ansökan, som gäller campuset Seminariebacken vid Jyväskylä universitet och en jämställd utbildning.

Det antika Atens centrum är en av platserna för det europeiska kulturarvsmärket. Centret tillhandahåller en historisk scen för evenemang som hjälpte till att forma nyckeldragen i den europeiska identiteten. Foto: EU-EAC - Luc Dumoulin
Det antika Atens centrum är en av platserna för det europeiska kulturarvsmärket. Centret tillhandahåller en historisk scen för evenemang som hjälpte till att forma nyckeldragen i den europeiska identiteten. Foto: EU-EAC - Luc Dumoulin

Ansökan om det europeiska kulturarvsmärket (European Heritage Label) är uppdelad i två faser: efter den preliminära ansökan som nu startar följer det egentliga upprättandet av en ansökan till Europeiska kommissionen.

Syftet med det europeiska kulturarvsmärket är att öka de europeiska medborgarnas kunskaper om Europas historia samt världsdelens gemensamma och mångfacetterade kulturarv.

”Genom kulturarvsmärket kan vi delta i debatten om vad det europeiska kulturarvet är och vad vi vill visa upp internationellt. Tack vare märket får finländska aktörer internationell synlighet samt möjligheter att bilda nätverk och delta i debatten”, understryker specialsakkunnig Leena Marsio vid Museiverket.

Finlands första ansökan om kulturarvsmärket för Seminariebackens campus vid Jyväskylä universitet och för en jämställd utbildning lämnades in i mars 2021. Beslut väntas i början av 2022.

Preliminär ansökan föregår den egentliga ansökan

Ett webinarium om ansökan ordnas den 17 februari på finska. Intresserade aktörer har möjlighet att lämna in en preliminär ansökan för sina objekt till Museiverket före slutet av mars 2022. Den egentliga ansökan som upprättas för det objekt som väljs bland de preliminära ansökningarna skickas till Europeiska kommissionen om ett år, i mars 2023. På Museiverkets webbsida finns ett omfattande informationspaket om det europeiska kulturarvsmärket och om hur man ansöker om det: https://www.museovirasto.fi/sv/om-oss/internationell-verksamhet/euroopan-unioni-ja-kulttuuriperintoe/europeiska_kulturarvsmarket

Många olika slags objekt från olika håll i Europa

Totalt har 48 objekt tilldelats kulturarvsmärket sedan år 2014. Objekten är förknippade med bland annat byggnadsarvet, kulturmiljön och det immateriella kulturarvet. Märket kan ges till platser inom EU-området som har en avgörande roll i Europas historia och kultur samt den europeiska integrationen. Platserna ska även utvecklas via pedagogiska projekt. Kulturarvsmärket har getts till museer, arkeologiska utgrävningar, minnesmärken, arkiv och institutioner som arbetar med kulturarv. Till exempel platser i Tyskland med anknytning till musiktraditionen i Leipzig, husen Tre bröder i Riga i Lettland och det historiska skeppsvarvet i Gdansk i Polen har fått märket.

Finland anslöt sig till det europeiska kulturarvsmärket år 2018.

Europeiska kommissionens webbsida och objekt som tilldelats kulturarvsmärket

Kulturarvsmärket på Facebook

Anmälan till webbinariet den 17 februari 2022: https://ssl.eventilla.com/kulttuuriperintotunnus2022

Nyckelord

Kontakter

Leena Marsio, specialsakkunnig, Museiverket, leena.marsio@museovirasto.fi, tfn 0295 336 017

Kirsi Moisander, styrgruppens ordförande, kirsi.moisander@suomenlinna.fi, tfn 0295 338 488

Mirva Mattila, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet, mirva.mattila@gov.fi, tfn 0295 330 269

Bilder

Det antika Atens centrum är en av platserna för det europeiska kulturarvsmärket. Centret tillhandahåller en historisk scen för evenemang som hjälpte till att forma nyckeldragen i den europeiska identiteten. Foto: EU-EAC - Luc Dumoulin
Det antika Atens centrum är en av platserna för det europeiska kulturarvsmärket. Centret tillhandahåller en historisk scen för evenemang som hjälpte till att forma nyckeldragen i den europeiska identiteten. Foto: EU-EAC - Luc Dumoulin
Ladda ned bild

Om

Museovirasto
Museovirasto
Sturenkatu 2a
00510 HELSINKI

https://www.museovirasto.fi

Museiverket

Museiverket är en kulturarvsexpert, serviceproducent och utvecklare i sin bransch. Museiverket tar hand om bevarandet av mångsidigt kulturarv samt främjar dess öppna nyttjande och åtkomlighet.  Museiverket är en myndighet under Undervisnings- och kulturministeriet.

Följ Museovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun museoille kuvataiteilijoiden näyttelypalkkioihin – hae 14.6.2022 klo 15 mennessä4.5.2022 09:54:01 EEST | Tiedote

Avustukset museoille taiteilijoiden vuoden 2022 näyttelypalkkioiden kattamiseen ovat nyt haettavissa. Avustuksen ensisijaisena tavoitteena on huomioida kuvataiteilijoiden merkitys näyttelyn sisällön tuottajina ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan saada elantonsa taiteellisesta työstä. Avustuksia haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtionavustusten asiointipalvelun kautta.

Museovirasto jakoi avustuksia kulkuvälineille – avustuksia rautatiekaluston inventointiin ja digitointiin sekä 52-vuotiaan purjeveneen ja ilma-alusten restaurointiin3.5.2022 11:29:30 EEST | Tiedote

Liikenteen avustushakemuksia vuodelle 2022 saapui yhteensä 67. Kaikkiaan avustusta jaettiin 29 hankkeelle yhteensä 337 600 euroa. Avustuksilla varmistetaan arvokkaiksi luokiteltujen liikenteen kulttuuriperintökohteiden asianmukainen hoito ja käyttö sekä niihin liittyvän tietotaidon säilyminen.

Jyväskylän Seminaarinmäelle ja tasa-arvoiselle koulutukselle Suomen ensimmäinen Euroopan kulttuuriperintötunnus29.4.2022 14:21:51 EEST | Tiedote

Euroopan komissio myönsi Jyväskylän Seminaarinmäen kampukselle Euroopan kulttuuriperintötunnuksen kokouksessaan eilen 28.4.2022. Jyväskylän yliopiston Seminaarinmäen kampus tuo esille Suomen ja Euroopan koulujärjestelmän merkitystä tasa-arvoisen ja demokraattisen yhteiskunnan perustana. Museovirasto koordinoi tunnuksen käyttöä sekä hakuprosessia yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum