Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nästan 20 000 utstationerade arbetstagare i Finland – genom tillsynen över utstationerande företag och beställare ingriper man i missförhållanden

Dela

År 2021 gjorde arbetarskyddsinspektörerna över 200 inspektioner av företag som stationerar ut arbetstagare i Finland eller är beställare hos utstationerande företag i Finland. Inspektionerna genomfördes som en del av tillsynen över användningen av utländsk arbetskraft inom alla fem ansvarsområden för arbetarskyddet vid regionförvaltningsverket. Övervakningen har ökat betydligt jämfört med året innan, då antalet inspektioner uppgick till 113.

Det är fråga om utstationering av arbetstagare när ett utländskt företag tillfälligt stationerar ut sina arbetstagare i Finland för att arbeta, eftersom företaget har kommit överens om att erbjuda tjänster i Finland. Den utstationerade arbetstagarens vanliga arbetsplats är alltså någon annan stat än Finland. Den rättsliga grunden för utstationeringen finns i EU-lagstiftningen, som i Finland regleras i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016). Målet är att säkerställa skyddet för utstationerade arbetstagare under utstationeringen.

Det utstationerande företaget ska lämna en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om att arbetstagare skickas till Finland. Dessa anmälningar ger bland annat information om fenomenets omfattning. I fjol lämnades in sammanlagt 10 003 anmälningar från 57 olika länder, vilka gällde nästan 20 000 anställda. Enligt anmälningarna var de tre största etableringsländerna Estland, Tyskland och Polen.

Brister i utstationerade arbetstagares löner

Föremål för inspektioner som gäller utstationerade arbetstagare är utländska arbetsgivare som skickar sina arbetstagare till Finland för att arbeta samt företag som fungerar som beställare hos det utstationerande företaget. I fjol genomfördes sammanlagt 238 inspektioner. Största delen av inspektionerna inriktades på bygg- och industribranscher, där det arbetar flest utstationerade arbetstagare.

Flest brister observerades i arbetstagarnas löner. En utstationerad arbetstagare i Finland ska få minst sådan lön som överensstämmer med det tillämpbara kollektivavtalet. Lönens lagenlighet övervakades vid 85 inspektioner, där man i 43 fall gav anvisningar om att korrigera lönen. ”Samma brister förekommer år efter år”, konstaterar Anna Pärtty, enhetschef vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland. ”Fenomenet lär bero på att de arbetsgivare som är föremål för tillsynen byts ut och de arbetsgivare som får mycket kritik för sin verksamhet inte längre skickar sina arbetstagare till Finland. En del av de utstationerande företagen ändrar dock sitt förfarande.”

Fler försummelseavgifter än tidigare

I lagen om utstationering av arbetstagare föreskrivs om försummelseavgift till det utstationerande företaget, om företaget försummar vissa av sina skyldigheter enligt samma lag. Sådana skyldigheter är att lämna en anmälan om utstationering, utse en företrädare i Finland och hålla vissa uppgifter tillgängliga. Mest avgifter fastställdes på grund av att ingen anmälan om utstationering av arbetstagare hade lämnats in. Det sammanlagda beloppet av de avgifter som fastställts hittills uppgick till 149 000 euro för ifjol, medan beloppet 2020 uppgick till 99 500 euro. Det är värt att notera att en del av de processer som inleddes 2021 fortfarande pågår i fråga om fastställande av avgiften.

Över hälften av beställarna fick anvisningar

De övervakade beställarna var huvudsakligen finländska företag som har en underleverantör eller avtalspartner som stationerar ut arbetstagare i beställarens tjänst i Finland. Vid över hälften av dessa inspektioner gav arbetarskyddsinspektören en anvisning eftersom det fanns något att korrigera i beställarens verksamhet. De flesta anvisningar som gavs gällde beställarens skyldighet att se till att avtalsparten har lämnat in en anmälan om utstationering av arbetstagare.

Kontaktmyndigheten ger råd och rapporterar

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland fungerar som kontaktmyndighet som ger allmän rådgivning om den lagstiftning som tillämpas i Finland i utstationeringssituationer. Dessutom sammanställer kontaktmyndigheten årligen bland annat information om tillsynsåtgärder och anmälningar som gäller utstationering.

Nyckelord

Kontakter

Anu Ikonen, jurist
0295 018 143, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet, Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum