Institutet för hälsa och välfärd THL

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som påbörjar sjunde klassen har fått HPV-vaccin

Dela

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret.

"Flickor har fått HPV-vaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar sedan hösten 2020. Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner

Eftersom vaccinationerna av pojkar har inletts först i fjol har alla pojkar i årskurs 5–9 för närvarande rätt till HPV-vaccinationer. Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både flickor och pojkar i femte och sjätte klass.  Det är dock möjligt att få vaccinet även i högstadiet. 

"Enligt forskningsinformation är HPV-vaccinet säkert och ger det bästa och långvarigaste skyddet mot flera olika typer av cancer när det tas tillräckligt tidigt. Därför lönar det sig inte att skjuta upp det", säger Scherleitner.

De högsta vaccinationstäckningarna i Norra Savolax och på Åland

Det finns regionala skillnader i HPV-vaccinationernas täckning. Till exempel i Norra Savolax har 85 procent av flickorna födda 2008 och 82 procent av flickorna födda 2009 tagit HPV-vaccin. I Vasa sjukvårdsdistrikt är motsvarande siffror 71 och 66 procent. Vaccinationstäckningen har dock klart förbättrats även i Vasa, eftersom den för flickor födda före 2004 var under 60 procent.

Motsvarande skillnader förekommer också i vaccinationerna av pojkar. På Åland har 75 procent av pojkarna födda 2008 och 2009 tagit HPV-vaccinet, medan motsvarande siffror i Mellersta Österbotten är 53 och 57 procent.

Förutom i Norra Savolax och på Åland är vaccinationstäckningen i Östra och Södra Savolax samt Egentliga Finland bland de högsta i landet både bland flickor och pojkar.

I en del av kommunerna får över 80 procent av ungdomarna vaccinet 

I Finland finns det flera orter där över 85 procent av de flickor som föddes 2009 har tagit HPV-vaccin. Sådana är bland annat Kuopio, Siilinjärvi, Lieksa, Hangö och Grankulla.  Dessutom har till exempel Kouvola, Kyrkslätt, Birkala och Sibbo vaccinationstäckning på över 80 procent.  

Bland de stora städerna är flickornas vaccinationstäckning högst i Vanda, Uleåborg och Tammerfors, där 74 procent av de flickor som föddes 2009 har tagit HPV-vaccinet. 

Av de pojkar som föddes 2009 har över 80 procent tagit HPV-vaccin bland annat i Lundo, Pemar, Siilinjärvi, Lieksa och Grankulla. En täckning på 70 procent uppnås bland annat i Kuopio, Åbo, Salo, Sibbo och Vichtis. 

Vaccinet förebygger effektivt flera cancerformer 

HPV, alltså papillomvirus, orsakar flera olika former av cancer, såsom cancer i munhålan, i den mellersta delen av svalget särskilt i tungroten och tonsillerna samt cancer i ändtarmsöppningen, penis, livmoderhalsen, slidan eller i de yttre könsdelarna. HPV orsakar dessutom en del av cancerformerna i andra områden i den nedre delen av svalget, struphuvudet, näs-svalgrummet och i den mellersta delen av svalget. 

HPV smittar vid hudkontakt och sexuell kontakt. Cirka 80 procent av alla människor får någon gång under sitt liv HPV-smitta som exponerar dem för en allvarlig sjukdom. 

Vaccinet förhindrar livmoderhalscancer i cirka 90 procent av fallen och upp till 95 procent av förstadier till livmoderhalscancer som orsakas av de två vanligaste HPV-typerna. Just dessa typer orsakar även den största delen av cancerfallen i livmoderhalsen. Vaccinet skyddar också mot cancer i slidan, de yttre könsorganen, ändtarmsöppningen och penis samt canser  i huvud  -och halsområdet. Undersökningar visar att det skydd som vaccinserien ger sannolikt också är långvarigt, dvs. flera tiotals år – eller till och med livslångt.

THL följer HPV-vaccinationstäckningen med hjälp av det nationella vaccinationsregistret. På grund av problem i anknytning till dataöverföringen och registreringen av vaccinationer är det möjligt att de verkliga vaccinationstäckningarna är högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger. THL samarbetar med kommunerna och programleverantörerna för att uppgifterna skulle bli så exakta som möjligt.

Mer information

HPV-vaccinationstäckningen
(THL)

Kartpresentation av HPV-vaccinationstäckningen för flickor och pojkar
(THL)

Vad är HPV? 
(THL)

HPV-vaccin
(THL) 

Anna Scherleitner
sakkunnigläkare
THL
tfn 029 524 8371
fornamn.efternamn@thl.fi

Ulpu Elonsalo
överläkare
THL
tfn 029 524 8875
fornamn.efternamn@thl.fi 

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum