Aluehallintovirasto

Naturprodukter och kosttillskott marknadsförs med bristfälliga prisuppgifter

Dela

Regionförvaltningsverken gjorde under april–maj en granskning av webbplatser och Facebook-sidor (nedan webbplatser) tillhörande 246 företag som säljer naturprodukter och kosttillskott samt av tryckt marknadsföring inom branschen. Granskningen omfattade företag eller butiker som ingår i fyra kedjor och 86 självständiga aktörer. På webbplatserna observerades prisinformationen samt eventuell vilseledande marknadsföring i form av falska hälsopåståenden.

En rapport om granskningen skickades till Konkurrens- och konsumentverket, eftersom övervakningen av prismärkning ingår i både regionförvaltningsverkens och konsumentombudsmannens uppgifter. Konsumenterna har rätt att få information om produkternas totalpris i förväg för att kunna veta vad de förbinder sig till. En tydlig prismärkning är också en fördel för försäljaren, eftersom oklar prisinformation leder till att många köpbeslut aldrig tas. Det är viktigt att konsumenterna kan jämföra priset på produkterna. Jämförelsen skapar sund konkurrens på marknaden, och därför måste till exempel även kilo- och literpriserna meddelas enligt lagen. Exempel på eventuell vilseledande marknadsföring i form av falska hälsopåståenden samlades in under granskningen och skickades till Livsmedelsverket.

Totalpriset meddelades inte tydligt

Företag som saluför specificerade konsumtionsnyttigheter ska enligt konsumentskyddslagen meddela totalpriset på produkten. I totalpriset ingår bland annat skatter, porto och leveranskostnader. Hos en av kedjorna och cirka 23,5 procent av de självständiga aktörer som hade en nätbutik meddelades totalpriset på produkterna inte eller totalpriset framgick inte utan att först logga in på företagets webbplats eller ge sina kontaktuppgifter till företaget.

Brister i meddelande av jämförpris

Utifrån de samlade uppgifterna marknadsfördes naturprodukter och kosttillskott med bristfällig information. Hos två kedjor och 86 procent av de självständiga aktörer som hade prisinformation på sina webbplatser observerades brister i meddelande av jämförpriser. Enligt förordningen om prisinformation ska jämförpriset, dvs. pris per kilo eller liter, anges i vikt eller volym för produkter i färdigförpackningar med ett innehåll som är minst 50 g eller 50 ml.

Även hos de företag som huvudsakligen hade meddelat priset enligt förordningen om prisinformation fanns brister i jämförpriser på produkter som säljs som tabletter eller piller. Även för de produkter som säljs som tabletter eller piller ska jämförpriset meddelas, dvs. pris per kilo.

Produkter marknadsfördes med hälsopåståenden som saknar täckning

Livsmedelsverket granskade regionförvaltningsverkets exempel gällande eventuella hälsopåståenden om kosttillskott. Exempel samlades in endast på en del av de produkter som säljs på webbplatserna. Bland materialet hittades dock marknadsföring som strider mot livsmedelslagstiftningen, såsom medicinska påståenden, avskräckande av konsumenter samt icke godkända hälsopåståenden.

Exemplen från granskningen representerar en liten del av de produkter som säljs på webbplatserna, men av det insamlade materialet framgick att företag som säljer kosttillskott brister i marknadsföringen på grund av felaktiga hälsopåståenden. På grund av det begränsade materialet går det inte att bedöma hur omfattande den vilseledande marknadsföringen är på branschens webbsidor.

Kontakter

inspektör Nina Jokinen, tfn 0295 016 413

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum