Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Nederbörden under den senaste veckan syns i de österbottniska vattendragen

Dela

Under de senaste dagarna har det regnat rikligt särskilt i Mellersta Österbotten. Till exempel i Kelviå ås område har det under den senaste veckan regnat ca 100 mm och vattenföringen i ån har blivit sex gånger större än veckan innan. Kelviå å, Perho å och Kronoby å uppnår idag en flödesnivå som motsvarar flöden som inträffar en gång på 1–2 år. Vårens flöden var dock i huvudsak större än flödestoppen nu i oktober. Enligt prognoserna torde inga betydande olägenheter uppstå, men ställvis rinner vatten ut på låglänta åkrar.

Även i Södra Österbotten och Österbotten har det regnat under de senaste dagarna, men nederbörden har varit mindre än i Mellersta Österbotten. Enligt prognoserna regnar det idag fredag ca 20 mm och under det kommande veckoslutet når vattenståndet och vattenföringen sannolikt de högsta nivåerna i oktober. Marken är så pass våt att nederbörden rinner nästan i sin helhet ut i vattendragen. Vårflödet var dock betydligt större än vattenstånden och vattenföringen som väntas de närmaste dagarna. Sannolikt kommer vatten att rinna ut på låglänta åkrar, bland annat i Liinamaa vid Lappo å.

Vattenståndet i de konstgjorda sjöarna har varit betydligt lägre än vanligt efter den torra sommaren och början av hösten. En del av regnvattnet kan nu lagras i de konstgjorda sjöarna och på det sättet skärs flödena ner i nedre loppet av åarna. I Perho å har vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana stigit med ca 80 cm som en följd av nederbörden och vattenståndet är nu ungefär en halv meter lägre än genomsnittet för tidpunkten. Enligt prognoserna stiger vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana med nästan en meter fram till slutet av oktober. I Lappo å har vattenståndet i den konstgjorda sjön Hirvijärvi legat ca 60 cm lägre än normalt i oktober. Enligt prognoserna stiger vattenståndet i den konstgjorda sjön Hirvijärvi som en följd av nederbörden så att den når genomsnittliga nivåer i början av november.

I Esse å har vattenståndet i Lappajärvi stigit efter regnen med ca 10 cm och ligger nu nära genomsnittet för tidpunkten. Enligt prognoserna kommer vattenståndet i Lappajärvi att stiga ca 20 cm under oktober, vilket innebär att vattenståndet stiger över nivån för målzonen för tidpunkten. I Lappo å stiger vattenståndet i Kuortaneenjärvi till genomsnittliga nivåer för tidpunkten och kan senare även nå högre nivåer.

Nyckelord

Kontakter

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenöversikt för november 2021: Risken för kravisöversvämningar ökade, försurningsproblemen i de små åarna fortgick (Landskapen i Österbotten)3.12.2021 08:15:00 EET | Tiedote

Efter en regnig oktober var vattenföringen i åarna i början av november högre än genomsnittet. Så småningom började temperaturerna sjunka och i slutet av november ledde den hårda kölden till att det uppstod risk för översvämningar på grund av kravis. Vattnet var fortsättningsvis surt särskilt i de små åarna längs den österbottniska kusten.

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å (Landskapen i Österbotten)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Längs Esse å pågår förberedelser inför eventuella översvämningar som kan uppstå på grund av kravis efter att temperaturen sjunkit ordentligt under noll grader. NTM-centralen har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Att minska avtappningen minskar risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Pohjalaismaakunnat)30.11.2021 17:08:39 EET | Tiedote

Ähtävänjoella varauduttaan hyydetulvien syntymiseen lämpötilan laskettua reilusti pakkaselle. ELY-keskus on varautunut hyydetulviin vähentämällä veden juoksutusta sekä asentamalla hyydeköysiä ja riistakameroita. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä eikä jääkansi pääse muodostumaan, koskipaikat saattavat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta eli hyyteestä. Hyyde voi tukkia kosken ja aiheuttaa tulvan kosken yläpuolisella alueella. Juoksutuksen pienentäminen vähentää hyyteen syntymistä ja toisaalta edistää jääkannen muodostumista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum