ELY-keskukset

Neon Renewables Finland Oy:n Kankaanpäähän suunnitteleman Paholammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Jaa

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Neoen Renewables Finland Oy:n Kankaanpäähän suunnittelemasta Paholammin tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta. YVA-selostuksesta annettiin kuulemisvaiheessa yhteysviranomaiselle 13 lausuntoa ja kaksi yksityishenkilöiden mielipidettä.

YVA-menettelyssä tarkasteltiin seuraavia vaihtoehtoja:

Paholammin tuulivoimapuiston YVA-menettelyssä on tarkasteltu hankkeen toteuttamatta jättämistä eli ns. 0-vaihtoehtoa sekä kahta toteutusvaihtoehtoa VE1 ja VE2. Vaihtoehdoissa VE1 ja VE2 voimalamäärät ja niiden sijainti on sama, mutta ne eroavat toisistaan voimaloiden koon ja yksikkötehon osalta.

  • Vaihtoehto 0 (VE 0). Uusia tuulivoimalaitoksia ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.
  • Vaihtoehto 1 (VE 1). Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 5–10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2). Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 4–6 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Hankkeen sähkönsiirto hankealueelta valtakunnan verkkoon toteutetaan maakaapelilla. Hankkeessa on tutkittu kolmea reittivaihtoehtoa kaapelin sijoittamiseksi.

  • Vaihtoehto 1(VE 1). 7,5 km pituinen kaapelireitti hankealueelta itään.
  • Vaihtoehto 2 (VE 2). 8 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen.
  • Vaihtoehto 3 (VE 3). 14,3 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen ja edelleen luoteeseen.

Ympäristövaikutuksia syntyy ihmisten asumisviihtyisyyteen, maisemaan ja virkistyskäyttöön

Yhteysviranomainen katsoo perustellussa päätelmässä, että Paholammin tuulivoimapuiston ja puiston sähkönsiirron keskeiset vaikutukset kohdistuvat ihmisten elinoloihin, erityisesti melun ja varjon vilkkumisen kautta, sekä maisemaan ja kulttuuriympäristöön ja luontoympäristöön. Yhteisvaikutuksia muodostuu olemassa olevien Kirkkokallion ja Kooninkallion tuulivoimaloiden sekä suunnitteilla olevien uusien tuulivoimahankkeiden kanssa. Sähkönsiirron osalta 110 kV:n maakaapelivaihtoehtojen osalta vaikutuksia on tutkittu erityisesti Karvianjoen koskien ja Pukanluoman virtavesien Natura-alueisiin.

Tuulivoimaloiden toteutusvaihtoehdon VE1 vaikutukset ovat merkittävyydeltään joidenkin vaikutustyyppien osalta hieman haitallisempia kuin vastaavat vaikutukset pienempien voimaloiden vaihtoehdossa VE2. Arviointiselostuksen ja yhteysviranomaisen näkemyksen mukaan kaikki hankevaihtoehdot ovat kuitenkin toteuttamiskelpoisia.

Hankkeen merkittävimmät ihmisiin kohdistuvat vaikutukset liittyvät asumisviihtyisyyteen ja hankealueen virkistyskäyttöön, kuten metsästykseen, marjastukseen, sienestykseen ja ulkoiluun. Vaikutuksia voi syntyä mm. maankäytön ja maiseman muutoksista, tuulivoimaloiden käyntiäänestä, roottorin pyörimisestä johtuvasta auringonvalon vilkkumisesta. Näkymäalueanalyysin mukaan voimaloita näkyy kummassakin hankevaihtoehdossa mm. Honkajoen taajamaan ja Karvianjokivarren pienkyliin sekä Pappilankylään. Hankkeella voi olla vaikutusta alueen eläimistöön ja muun muassa riistaeläimiin. Metsästäjille aiheutuvia vaikutuksia voivat olla eläinmäärien muutokset, ampuma-aseiden käytön rajoitukset sekä paikallisten asukkaiden kokema metsästyksen virkistysarvon väheneminen.

Hankkeeseen liittyy kuitenkin myös myönteisiä työllisyysasteeseen ja aluetalouteen liittyviä vaikutuksia. Paholammin tuulivoimapuisto kasvattaa osaltaan uusiutuvan energian osuutta sähköntuotannosta ja edesauttaa näin sekä kansallisiin että kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin pääsemistä. Hanke tukee Satakunnan ilmasto- ja energiastrategioiden tavoitteita.

Paholammin tuulivoimapuisto sijoittuu suurelta osin Satakunnan tuulivoimatuotantoa käsittelevässä 1. vaihemaakuntakaavassa osoitetulle tuulivoimatuotannon alueelle, mutta levittäytyy kaavarajausta laajemmalle alueelle. Satakunnan 2. vaihemaakuntakaavassa alueelle on osoitettu myös turvetuotannon aluetta. Hankealueen pohjoisosat sijoittuvat Honkajoen keskustaajaman osayleiskaavan eteläosiin, jossa alue on osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Tuulivoimapuiston toteuttaminen edellyttää muun muassa tuulivoimayleiskaavaa, jonka laatiminen on käynnissä. Voimaloiden paikkoja ja sähkönsiirtoreittejä koskevat suunnitelmat ja vaikutuksia koskevat selvitykset tarkentuvat hankkeen jatkosuunnittelussa. .

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä sekä arviointiselostus ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoyva

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna-Liisa Suojasto, puh. 0295 022 946 

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. Teemme työtämme Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan alueella liikenne- ja ympäristöasioissa.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ELY-keskukset

Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma päivitetään – Kerro mielipiteesi liikenteen riskiryhmistä ja ongelmista!27.9.2022 12:59:43 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt Itä-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen. Itä-Suomessa asuvien ja toimivien näkemyksiä liikenteeseen liittyvistä turvallisuusongelmista ja -haasteista kerätään syksyn aikana erillisellä kyselyllä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteiden ja painopistealueiden valinnassa ja toimenpiteiden suunnittelussa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme