ELY-keskukset

NTM-centralen delade ut 2,16 miljoner euro till Finlands kustområden av medel som influtit i form av fiskevårdsavgifter (Kustfinland)

Dela

I egenskap av fiskerimyndighet för Finlands kustområden har NTM-centralen i Egentliga Finland delat ut sammanlagt ca 2,16 miljoner euro till främjande av fiskerihushållningen i Mellersta Österbot-ten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Medlen kommer från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat till staten.

I egenskap av fiskerimyndighet för Finlands kustområden har NTM-centralen i Egentliga Finland delat ut sammanlagt ca 2,16 miljoner euro till främjande av fiskerihushållningen i Mellersta Österbotten, Österbotten, Södra Österbotten, Satakunta, Egentliga Finland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Medlen kommer från de fiskevårdsavgifter som fiskare har betalat till staten.

I lagen om fiske har det fastställts vad fiskevårdsavgiftsmedlen ska användas till. Genom utdelningen av medel främjas särskilt organiseringen av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen samt förutsättningarna för fritidsfiske.

Med fiskevårdsavgifterna understöddes 100 fiskerifrämjande projekt

Med fiskevårdsavgifterna understöds varje år flera hundra regionala och riksomfattande projekt som främjar planering, genomförande, styrning och utveckling av ett hållbart nyttjande och hållbar vård av fiskevattnen, fiskeövervakning eller fiskerirådgivning. Projektunderstöd beviljas av NTM-centralerna och jord- och skogsbruksministeriet. I NTM-centralernas projektutlysning år 2021 prioriterades särskilt åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbestånd (t.ex. uppföljningen och regleringen av fisket, åtgärder som tryggar fiskarnas naturliga livscykel) främjande av intresset för fritidsfiske fiskeövervakningen. NTM-centralen i Egentliga Finland beviljade sammanlagt ca 470 000 euro i stöd till 100 projekt i Kustfinland. Stödets andel av projektens totala kostnader var i genomsnitt ca 60 %. Det beviljades ca 307 000 euro för åtgärder som tryggar den biologiska mångfalden hos vilda fisk- och kräftbes. Fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård finansierades med 33 000 euro. Ca 165 000 euro riktades till främjande av intresset för fritidsfiske samt ca 95 000 euro för fiskeövervakningen. I Kustfinland ansöktes om understöd till ett sammanlagt belopp av ca 750 000 euro.

Allmänna understöd för fiskeriområdenas verksamhet och ersättningar till ägare av vattenområden

Utöver projektunderstöden beviljade NTM-centralen för år 2021 också sammanlagt 393 500 euro i allmänna understöd för fiskeriområdesverksamheten till 36 fiskeriområden i Kustfinland. Fiskeriområdena är offentligrättsliga föreningar som har flera lagstadgade uppgifter. En av de viktigaste uppgifterna under de första åren av verksamheten är att utarbeta ett förslag till fiskeriområdets plan för nyttjande och vård av fiskevattnen. Andra uppgifter är bl.a. att organisera fiskeövervakningen, främja bildandet av gemensamma fisketillståndsområden och sköta den information som anknyter till nyttjande och vård av fiskresurserna. I lagen om fiske föreskrivs att en del av de medel som flyter in i form av fiskevårdsavgifter ska användas till fiskeriområdenas verksamhet.

Av fiskevårdsavgiftsmedlen betalas också ersättningar till ägare av vattenområden på grundval av nyttjande av allmänna fiskerättigheter i fiskevatten och fiskeguideverksamhet. Ersättningar av detta slag beviljades till ett sammanlagt belopp av ca 1,3 miljoner euro i Kustfinland. NTM-centralen beviljar medlen till fiskeriområdena som fördelar ersättningarna vidare inom sina områden till ägarna av vattenområdena.  De ersättningar som nu betalades ut gällde år 2020.

Betala fiskevårdsavgift och stöd en hållbar utveckling i fiskevattnen

Du ska betala fiskevårdsavgift om du är 18-64 år och idkar annat fiske än mete, pilkfiske eller strömmingsfiske med häckla. Avgiften är 45 euro/år, 15 euro/vecka och 6 euro/dag. Fiskevårdsavgiften kan betalas i Forststyrelsens webbutik på Eräluvat.fi, genom att ringa servicenummern 020 69 2424, på vissa av Forststyrelsens serviceställen samt i R-kioskerna. Avgiften ger dig rätt att fiska med ett spö och ett bete på alla andra områden förutom i fors- och strömområden i vattendrag för vandringsfisk, på områden där fiske är förbjudet, vid specialobjekt och i landskapet Åland. Om du betalar årsavgiften, får du tidningen Suomu.  Fiskekortet kommer med tidningen.

Bilaga

  • Projekt som beviljats understöd av fiskevårdsavgiftsmedel i Kustfinland år 2021 (pdf)

Ytterligare upplysningar om understöden i Kustfinland ges av:

Projekt i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten: fiskerimästare Kyösti Nousiainen, verksamhetsstället i Vasa, tfn 0295 028 602

Projekt i Satakunta och Sydvästra Finland: fiskerimästare Juhani Salmi, verksamhetsstället i Åbo, tfn 0295 023 026

Projekt i Nyland: ledande fiskeriexpert Mikko Koivurinta, verksamhetsstället i Helsingfors, tfn 0295 021 080

Projekt i Södra Karelen och Kymmenedalen: fiskerimästare Vesa Vanninen, verksamhetsstället i  Kouvola, tfn 0295 029 095

Dokument

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Mynäjoen valuma-alueella aloitetaan vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnittelu (Varsinais-Suomi, Satakunta)29.7.2021 13:20:11 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry laatii Mynäjoen vesistöalueelle vesiensuojelutoimenpiteiden yleissuunnitelman Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimeksiannosta. Mynäjoen valuma-alue valikoitui kohdealueeksi, sillä siellä ei ole tehty kokonaisvaltaista koko valuma-aluetta kattavaa suunnittelua ja sekä Mynäjoen että Mynälahden vesien tila kaipaavat tilannetta kohentavia toimenpiteitä. Mynäjoen valuma-alue on suurimmaksi osaksi Mynämäen kunnan alueella, mutta osia siitä on Maskun, Nousiaisten ja Pöytyän kunnissa.

Kräftfiskesäsongen är snart här, är du redo?14.7.2021 09:14:49 EEST | Tiedote

För många finländare hör kräftfiske och kräftskivor till sommarens höjdpunkter och snart är den långa väntan över. Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till den sista oktober. I synnerhet kvällar och nätter är bästa tiden för kräftfiske, men kräftorna traskar in i mjärdarna även dagtid. Kräftfiske är en kul upplevelse att dela tillsammans med vänner eller familjen. För familjens minsta är det ett oförglömligt äventyr att bege sig ut på en kräftfisketur i den mörknande sommarkvällen.

Ravustuskausi tulee, oletko valmis?14.7.2021 09:14:48 EEST | Tiedote

Monelle suomalaiselle ravustus ja ravuilla herkuttelu on kesän kohokohta. Nyt odotus palkitaan, sillä ravustuskausi käynnistyy heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään. Etenkin ilta ja yö ovat parasta ravustusaikaa, mutta saksiniekka kävelee mertaan päivisinkin. Parhaimmillaan ravustus on hauskaa yhdessä tekemistä kavereiden tai perheen kanssa. Perheen pikkuväelle hämärän ajan ravustus on unohtumaton kokemus.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan pohjoisen Perämeren alueella8.7.2021 10:37:15 EEST | Tiedote

Heinä- ja elokuun aikana voi nähdä tavallista tarkkaavaisempia suppailijoita ja kahlaajia Perämeren rantavesissä. Kyse ei kuitenkaan ole hellettä karussa olevista lomailijoista, vaan pohjoisen meriluonnon kartoittajista. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueilla toteutetaan vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointeja osana VELMU2 -ohjelmaa, jossa tavoitteena on lisätä tietoa pohjoisen Perämeren huonommin tunnettujen rannikkoalueiden lajistosta, luontotyypeistä ja lajien muodostamista yhteisöistä. Alueella liikkuvat myös SeaCOMBO-hankkeen kartoittajat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum