ELY-keskukset

NTM-centralen förbättrar färjetrafikens miljövänlighet och servicenivå i Insjöfinland

Dela
NTM-centralen i Egentliga Finland, som fungerar som väghållare, har konkurrensutsatt trafiktjänsterna med landsvägsfärjor vid 12 färjelägen i Insjöfinland för åren 2025–2045 och fattat ett upphandlingsbeslut om produktionen av färjetrafiktjänster. Upphandlingsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Upphandlingen är en del av upphandlingsstrategin för trafiken med landsvägsfärjor. I och med upphandlingen förnyas färjeparken, färjetrafikens miljövänlighet förbättras och viktbegränsningarna för färjelägena slopas.

I upphandlingsbeslutet har man beslutat att göra en tjänsteupphandling av den vinnande anbudsgivaren företaget Torghatten Nord As

I anbudsförfarandet för upphandling av trafiktjänsterna med landsvägsfärjor för 20 år med 12 färjelägen inkom xx anbud. Offert gavs av Finlands Färjetrafik Ab och Torghatten Nord As. Jämförelsepriserna för anbuden var:

  • Torghatten Nord As                             282 472 904,32 €
  • Finlands Färjetrafik Ab                         351 356 970,24 €

NTM-centralen i Egentliga Finland har genom ett upphandlingsbeslut som fattades 1.12.2022 beslutat att göra en tjänsteupphandling av det vinnande företaget Torghatten Nord As. Upphandlingsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Avtalsförhållandet med den som vunnit anbudstävlingen uppstår inte på basis av det upphandlingsbeslut som fattats, utan först genom ett undertecknat avtal. Upphandlingskontraktet kan undertecknas tidigast efter 14 dagar.

Upphandlingen betonar effektivitet och gröna val

Upphandlingsbeslutet som nu fattats om trafiktjänsterna med landsvägsfärjor för 12 färjelägen i Insjöfinland är en del av upphandlingsstrategin, som innebär att färjeparken förnyas, att färjetrafiken blir betydligt miljövänligare och att viktbegränsningarna för färjelägena slopas. I och med det avtal som ingås senare övergår man till miljövänlig trafik med låga utsläpp och främjar kostnadseffektiviteten genom de nya färjornas hybridteknologi. Koldioxidutsläppen från trafiken minskar med minst 50 procent jämfört med medelnivån 2010-2015, samtidigt som färjornas kapacitet ökar och kvaliteten på servicen förbättras.

Upphandlingen i Insjöfinland är den första av fyra servicehelheter för 20 år och under 2023-2027 kommer upphandlingarna att fortsätta för de övriga tre upphandlingshelheternas del. I upphandlingarna och avtalen som stäcker sig över 20 år beaktas möjligheten att genomföra åtta broobjekt som är lönsamma på riksnivå och möjligheten att ersätta färjetrafiken med en bro under avtalsperioden. Målet med avtalen på lång sikt är att utveckla trafiken mot en koldioxidneutral trafiktjänst, svara på efterfrågan på trafik och utveckla färjetrafiken som en del av ett fungerande trafiksystem. Avtalen kommer att gälla alla 40 färjelägen vid allmänna vägar och bilda fyra tydliga helheter:

  • Landsvägsfärjetrafiken i Insjöfinland 2025–2045
  • Landsvägsfärjetrafiken Skärgårdshavet I (vajerfärjor) 2027–2047, konkurrensutsättning 2023
  • Landsvägsfärjetrafiken Skärgårdshavet II (frigående färjor) 2030–2050, konkurrensutsättning 2025
  • Landsvägsfärjetrafiken (geografiskt utspridda färjelägen) 2031–2051, konkurrensutsättning 2027

Färjetrafikens kapacitet och förmedlingskapacitet vid 12 färjelägen i Insjöfinland förändras vid följande färjelägen, när det nu konkurrensutsatta långvariga trafikavtalet inleds under 2025–2027:

Hanhivirta, Enonkoski

Färjans bärighet ökar från 70 ton till 90 ton.

Hirvisalmi, Juuka

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 90 ton.

Vid färjeläget ska förbättrings- och ombyggnadsarbeten göras under de närmaste åren så att en större färja kan börja trafikera vid färjeläget.

Hätinvirta, Puumala

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 90 ton.

Vid färjeläget ska förbättrings- och ombyggnadsarbeten göras under de närmaste åren så att en större färja kan börja trafikera vid färjeläget.

Kietävälä, Puumala

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 80 ton.

Koivukanta, Savonlinna

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 90 ton.

Vid färjeläget ska förbättrings- och ombyggnadsarbeten göras under de närmaste åren så att en större färja kan börja trafikera vid färjeläget.

Kortesalmi, Kuopio

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 90 ton.

Färjfästena vid färjeläget ska förnyas under åren 2023–2025 så att en större färja kan börja trafikera vid färjeläget.

Kuparonvirta, Mikkeli

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 80 ton.

Kyläniemi, Ruokolahti

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 90 ton.

Färjfästena vid färjeläget ska förnyas under åren 2023–2025 så att en större färja kan börja trafikera vid färjeläget. Samtidigt byggs ett reservfärjeläge vid färjeläget.

Lamposaari, Lappeenranta

Färjans bärighet ökar från 44 ton till 80 ton.

Färjfästena vid färjeläget ska förnyas under åren 2023–2025 så att en större färja kan börja trafikera vid färjeläget.

Puutossalmi, Kuopio

Färjans bärighet ökar från 130 ton till 180 ton.

Färjfästena vid färjeläget ska förnyas under åren 2023–2025 så att en större färja kan börja trafikera vid färjeläget.

Rongonsalmi, Puumala

Färjans bärighet ökar från 44 ton till 80 ton.

Tappuvirta, Savonlinna

Färjans bärighet ökar från 60 ton till 90 ton.

Mer information: NTM-centralen i Egentliga Finland, vägingenjör Tapani Jaakkola, tfn 0295 022808, tapani.jaakkola@ely-keskus.fi

Nyckelord

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallassa sijaitsevan nikkelituotannon laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)29.3.2023 15:32:52 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan nikkelintuotantolaitoksen laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Kohonneet kustannukset ja pienempi rahoitus vähentävät päällystysmääriä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä29.3.2023 09:25:20 EEST | Tiedote

Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ovat jäämässä vähäisiksi. Tänä vuonna uudelleen päällystetään tämänhetkisen arvion mukaan 130–150 km maanteitä. Tarkka päällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum