Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

NTM-centralen i Österbotten och Försvarsutbildning (MPK) vill utöka jordbruksföretagarnas beredskapskunskap – kurser för jordbrukare ordnas i samarbete med olika aktörer (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

NTM-centralen i Österbotten ordnar tillsammans med Försvarsutbildningens (MPK) försvarsdistrikt i Österbotten regelbundet beredskapskurser för jordbrukare i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Nästa kurs ordnas i Närpes den 30.11.2022. År 2023 ordnas en kurs i Nykarleby den 19.1.2023 och en i Kannus den 15.11.2023.

Beredskapen inom primärproduktionen är en viktig del av samhällets övergripande säkerhet

Det är av yttersta vikt att primärproduktionen kan tryggas även i exceptionella situationer så att livsmedelsproduktionens mängd, kvalitet och säkerhet kan säkerställas för medborgarna även vid olika störningar.Det kan t.ex. vara långvarig torka, långvarigt elavbrott på området, pandemier, omfattande störningar i förbindelserna eller allvarliga djursjukdomar.

Jordbruket har en speciell roll när det gäller samhällets övergripande säkerhet. Det har att göra med det stora antalet företag, den över hela landet utspridda produktionen, beroendet av naturförhållanden samt den osäkra lönsamhetsutvecklingen.För att trygga en fortsatt produktion krävs samarbete mellan olika myndigheter och jordbrukarna.Att främja den regionala beredskapen inom näringslivet är en av NTM-centralernas centrala uppgifter.  

Kurserna ökar beredskapskunskapen och samarbetet

Avsikten med kurserna är att öka jordbrukarnas kunskap i beredskapsfrågor samt utöka samarbetet mellan jordbrukare och olika myndigheter.På kurserna funderar jordbrukare och arrangörer tillsammans på hur jordbruksproduktionen kunde organiseras vid större kriser.På kurserna behandlas olika exceptionella situationers inverkan på jordbruksproduktionen och ges praktiska råd om hur man borde förbereda sig inför sådana.  

– Vi har regelbundet ordnat beredskapskurser för jordbrukare i flera år redan, men frågan är särskilt aktuell just nu.Detta är en åtgärd som kan vidtas för att säkerställa landets försörjningsberedskap, berättar Maria Swanljung från NTM-centralen i Österbotten.

I planeringen av denna kursomgång deltar även kommunernas landsbygdsmyndigheter och Beredskap i Österbotten!-projektet.  Kurserna finansieras av Försörjningsberedskapscentralen. Information om kurserna skickas ut till jordbrukarna på området närmare kurstillfället.

Motsvarande kurser ordnas runtom i Finland.Frågor om kursarrangemangen besvaras av den lokala NTM-centralen eller Försvarsutbildningens (MPK) lokala försvarsdistrikt. 

Nyckelord

Kontakter

Utvecklingschef Maria Swanljung (tfn 0295 028633), NTM-centralen i Österbotten

Försvarsutbildning (MPK), Österbottens försvarsdistrikt, distriktschef Jani Pikkarainen (tfn 050 553 6828, på finska)

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskus ja Maanpuolustuskoulutus (MPK) pyrkivät lisäämään maatalousyrittäjien varautumisosaamista– viljelijöille järjestetään koulutuksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2022 07:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskus järjestää yhdessä Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) Pohjanmaan maanpuolustuspiirin kanssa säännöllisesti varautumiskoulutuksia Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan viljelijöille. Seuraava koulutus järjestetään Närpiössä 30.11.2022. Vuonna 2023 koulutuksia järjestetään Uudessakaarlepyyssä 19.1.2023 ja Kannuksessa 15.11.2023.

Sysselsättningsöversikt för oktober månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av oktober sammanlagt 6 174 arbetslösa arbetssökande. Det är 427 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i oktober 114 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Jämfört med september månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,1 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och förblev oförändrad i hela landet. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus lokakuu: Työttömyys vähenee edelleen Pohjanmaan ELY­-keskuksen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli lokakuun lopussa yhteensä 6 174 työtöntä työnhakijaa. Se on 427 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli lokakuussa 114 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner­-Suomen alhaisin (5,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 8,8 %. Syyskuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,1 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja koko maassa säilyi ennallaan. Tiedot ilmenevät työ­- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för september månad: Arbetslösheten minskar i alla ekonomiska regioner och arbetskraftstjänsterna intresserar allt mer (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 060 arbetslösa arbetssökande. Det är 749 (- 11,0 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 303 färre än i augusti. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,4 %. Motsvarande andel i hela landet är 8,8 %. Antalet nya lediga arbetsplatser var i september 183 (+ 6,4 %) flera än för ett år sedan. Under september fanns det totalt 5 614 lediga arbetsplatser, vilket var 524 (+ 10,3 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 540 personer jämfört med förra året (- 22,2 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Työllisyyskatsaus syyskuu: Työttömyys vähenee kaikissa seutukunnissa ja työvoimapalvelut kiinnostavat aiempaa enemmän (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)25.10.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 6 060 työtöntä työnhakijaa. Se on 749 (- 11,0 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli syyskuussa 303 vähemmän kuin elokuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Manner-Suomen alhaisin, 5,4 %. Koko maassa vastaava osuus on 8,8 %. Uusia avoimia työpaikkoja oli avoimena syyskuussa 183 (+ 6,4 %) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Syyskuun aikana avoinna oli yhteensä 5 614 työpaikkaa, mikä oli 524 (+ 10,3 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 540 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (- 22,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum