Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet för batterimaterialfabriken i Vasa (Österbotten)

Dela

Johnson Matthey planerar att bygga en katodmaterialfabrik i Långskogens storindustriområde i Vasa. Fabrikens primära produkt är katodmaterial, som marknadsförs under namnet eLNO® och används i batterier för den nya generationens elbilar. I det pågående förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarande) är den planerade produktionskapaciteten i projektet 30 000 ton per år.

Programmet för miljökonsekvensbedömning är den projektansvariges förslag om utredningar som ska göras och bedömningsmetoder som ska tillämpas i MKB-förfarandet.I egenskap av kontaktmyndighet för MKB-förfarandet kungjorde NTM-centralen i Södra Österbotten bedömningsprogrammet sommaren 2021. Under samrådet skickades sammanlagt 20 utlåtanden, åsikter och expertkommentarer till NTM-centralen.I åsikterna lyftes i synnerhet projektets trafikkonsekvenser fram, och därför konstaterar NTM-centralen i sitt utlåtande att man i miljökonsekvensbedömningen bör beskriva hur trafiken riktas och bedöma konsekvenserna av trafiken för invånarna såsom även det nuvarande vägnätets förmåga att svälja större trafikmängder.Bedömningen bör omfatta huvudtrafiklederna och hamnen, men i synnerhet också konsekvenserna för trafiken i Vasa centrum bör bedömas.

Behandling av avloppsvatten från anläggningsprocessen med avsaltningsteknik eller tillfälligt eller bestående avledande av avloppsvatten ut i havet avviker tydligt från varandra med avsikt på miljökonsekvenserna.Eftersom behandlingen av avloppsvattnen är en central del av projektplaneringen, anser NTM-centralen att det med avsikt på gestaltningen av miljökonsekvenserna skulle vara tydligast att skilja dem åt i egna alternativ, om avsikten är att deras miljökonsekvenser ska bedömas på MKB-nivå i detta förfarande.

Om avloppsvatten leds i ett utloppsrör ut i havet, bör en Naturabedömning enligt 65–66 § i naturvårdslagen göras för Naturaområdet Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen i samband med bedömningen.Konsekvenserna för vattendraget på grund av avledande av avloppsvatten bör bedömas med hjälp av modellering och i bedömningen bör utöver utsläpp av enskilda substanser även beskrivas bland annat samverkan av utsläpp och eras långsiktiga konsekvenser för havstillståndet.

I fråga om konsekvenserna för naturen bör i synnerhet bedömas projektets konsekvenser för föröknings- och rastplatserna för åkergroda som finns i projektområdet och dess närhet, markområdena som grodorna använder som sommarhabitat samt tryggande av förbindelserna mellan föröknings- och rastplatserna.

Projektets konsekvenser för luftkvaliteten och projektets klimatkonsekvenser bör bedömas skilt.I bedömningen av klimatkonsekvenserna bör såväl bygg- som driftskedets konsekvenser för klimatet granskas.I bedömningen av luftkvaliteten bör spridningen av luftutsläpp från projektet beskrivas med hjälp av modelleringar.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress www.miljo.fi/vasabatterimaterialfabrikMKB

Nyckelord

Kontakter

Miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn 0295 027 828
Överinspektör Elina Venetjoki, tfn 0295 016 403

Länkar

Om

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Följ Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Möten för allmänheten ordnas om ett nytt alternativ i projektet för förbättring av riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela (Österbotten)19.10.2021 13:31:53 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Södra Österbotten arbetar med en utredningsplan för förbättring av riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela. Under våren gav invånare och kommuner respons om utkastet till utredningsplan och på basis av responsen har det gjorts tilläggsutredningar. Utgående från dem bedöms ett nytt alternativ ALT3 för sträckningen av riksvägen. Utkasten över alternativet presenteras vid möten för allmänheten som hålls i Laihela 1.11.2021 och i Helsingby 2.11.2021.

Yleisötilaisuudet uudesta vaihtoehdosta valtatien 3 parantamishankkeessa Helsingbyn ja Laihian välillä (Pohjanmaa)19.10.2021 13:31:52 EEST | Tiedote

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus laatii yleissuunnitelmaa valtatien 3 parantamisesta Mustasaaren Helsingbyn ja Laihian välillä. Kevään aikana yleissuunnitelmaluonnokseen asukkailta ja kunnilta tulleen palautteen perusteella on tehty lisäselvityksiä, joiden perusteella arvioidaan valtatien linjaukselle uusi vaihtoehto VE3. Luonnoksia vaihtoehdosta esitellään yleisötilaisuuksissa 1.11.2021 Laihialla ja 2.11.2021 Helsingbyssä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum