ELY-keskukset

NTM-centralen vädjar till dem som använder förbindelsebåttrafiken att utelämna alla icke-nödvändiga resor, dessutom kommer förbindelsefartygen att få ansiktsmasktvång fr.o.m. 1.4

Dela

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Förbindelsefartygstrafikens kapacitet är begränsad även under normala förhållanden. Under påsken ökar trafiken, då också fritidsresenärerna i stora skaror reser ut i skärgården. För närvarande finns det en risk att alla intresserade inte får plats på förbindelsefartygen. I synnerhet returtrafiken är enligt tidigare års erfarenheter den största flaskhalsen även med normal kapacitet. NTM-centralen uppmanar därför alla som använder förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Dessutom tas ansiktsmasktvång i bruk på förbindelsefartygen från och med den 1 april.

Även under normala förhållanden är förbindelsefartygens kapacitet begränsad och i rusningstoppar har inte alla passagerare alltid rymt ombord. Nu är passagerarkapaciteten bara ungefär hälften av det normala. På vissa rutter är den till och med mindre än hälften av den normala kapaciteten. Under påsken finns det en risk att fler människor rör sig än vad man kan ta med sig ombord. I synnerhet returtrafiken är en flaskhals även med normal kapacitet utifrån tidigare års erfarenheter. Redan nu har inte alla passagerare rymt ombord på några turer. NTM-centralen uppmanar därför användarna av förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor med förbindelsefartyg för att alla passagerare ska rymmas ombord på fartygen.

Passagerarna tas ombord på förbindelsefartygen i den ordning de anländer. Således kan inte alla medlemmar i samma sällskap garanteras att rymmas i samma fartygsskift, om det maximala passagerarantal som för närvarande används uppfylls. När det gäller turer som beställs följs samma praxis, dvs. beställningarna tas emot i den ordning de anländer. Förbindelsefartygstrafiken är en avgiftsfri och offentlig tjänst som är tillgänglig för alla på lika villkor. Det finns inget bokningssystem för förbindelsefartyg och det är inte möjligt att utveckla ett sådant på grund av undantagssituationen.

Coronaviruset gör skärgårdstrafiken sårbar

Eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de genomförs orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. Fartyg kan inte drivas underbemannade och arbetstagare kan inte komma till arbetet om de är sjuka. Det kan vara utmanande att få yrkeskunniga och friska vikarier i coronasituationen. Det är motiverat att begränsa antalet passagerare i den rådande coronasituationen för att trygga både besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet.

Ansiktsmasktvång i förbindelsefartygstrafiken fr.o.m. 1.4

NTM-centralen i Egentliga Finland har fastställt att ansiktsmasktvånget även kommer att användas i förbindelsefartygstrafik som beställts av NTM-centralen från och med den 1 april 2021. Syftet med omfattande användning av ansiktsmasker är att förhindra spridning av coronaviruset.

NTM-centralen förutsätter att alla över 12 år gamla passagerare i förbindelsefartygstrafiken använder ansiktsmask från och med 1.4.2021. Tvånget gäller inte dem som har hälsomässigt hinder för att använda ansiktsmask.

Användningen av ansiktsmask kan minska coronavirusets smittorisk betydligt om så många som möjligt använder dem på behörigt sätt. På grund av coronavirusepidemin är det mycket viktigt att iaktta försiktighetsåtgärder. NTM-centralen önskar att man genom omfattande användning av ansiktsmask kan förebygga smitta och säkerställa att förbindelsefartygstrafiken fortsätter.

Varje kund ansvarar för att skaffa egen ansiktsmask. Fartygens besättning kan ge passagerarna instruktioner, men deras uppgifter omfattar inte att övervaka användningen av ansiktsmask.. Anvisningarna om användningen av ansiktsmask kommer att utökas. Att en person inte bär ansiktsmask utgör inte en grund för att hindra passageraren från att resa eller för att avlägsna passageraren från fartyget.

Maximalt antal passagerare per rutt och fartyg

Det maximala antalet passagerare per rutt och fartyg hittas på NTM-centralens webbplats.

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs de som tillhandahåller tjänster inom skärgårdstrafiken att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra att coronavirussjukdomen sprider sig. Ändringen trädde i kraft 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till 30.6.2021. Serviceproducenterna är skyldiga att sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd och vid behov begränsa fartygens passagerarkapacitet. Inom förbindelsefartygstrafiken har rutt- och fartygsspecifika begränsningar av passagerarkapaciteten fastställts.

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista viivästyy – Saimaannorppaa suojelee nyt vastuulliset kalastajat ja osakaskuntien tekemät kalastusrajoitukset16.4.2021 13:31:16 EEST | Tiedote

Asetus Saimaan kalastusrajoituksista on viivästynyt, koska asetuksen valmistelu on kesken valtioneuvostossa. Valtioneuvostossa on keskusteltu kalastusrajoituksista, mutta asetuksen lopullisesta sisällöstä ei ole löytynyt yhteisymmärrystä. Lausunnoilla olleessa asetusluonnoksessa rajoitusaika säilyi ennallaan ja rajoitusalueeseen ehdotettiin 243 neliökilometrin lisäystä. Asetusluonnosta kannatti noin 80 prosenttia lausunnon antajista, siitäkin huolimatta asetuksen käsittely on viivästynyt.

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland går framåt (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)14.4.2021 13:12:55 EEST | Tiedote

I samarbetsområdet Östra och Södra har strategiarbetet fått en fartfylld start. En beskrivning av vattenförsörjningens nuläge och en utvärdering av verksamhetsmiljön har redan färdigställts. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar. Dessa arrangeras på distans i maj.

Itäisen ja Eteläisen Suomen vesihuoltostrategiatyö etenee (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)14.4.2021 13:12:54 EEST | Tiedote

Itäisen ja Eteläisen yhteistyöalueen strategiatyö on lähtenyt vauhdikkaasti käyntiin. Vesihuollon nykytilan kuvaus ja toimintaympäristön arviointi ovat valmistuneet. Seuraavaksi maakuntien sidosryhmätoimijat kutsutaan ELY-keskuksen organisoimiin yhteistyötilaisuuksiin, jotka järjestetään etäyhteyksin toukokuussa.

Restaureringar av fågelvattnen i Bredviksfjärden och Kumo älvs delta planeras i samarbete (Egentliga Finland, Satakunta)14.4.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Forststyrelsen och NTM-centralen i Egentliga Finland inleder planeringen av restaureringen av fågelvattnen i Bredviksfjärden och i Kumo älvs delta. Området är ett nationellt värdefullt häcknings- och rastområde för fåglar. Planeringen av restaureringen är en del av livsmiljöprogrammet Helmi, vars mål är att trygga, skydda och förstärka den naturen i Finland och dess mångfald.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum