ELY-keskukset

NTM-centralen vädjar till dem som använder förbindelsebåttrafiken att utelämna alla icke-nödvändiga resor, dessutom kommer förbindelsefartygen att få ansiktsmasktvång fr.o.m. 1.4

Dela

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Förbindelsefartygstrafikens kapacitet är begränsad även under normala förhållanden. Under påsken ökar trafiken, då också fritidsresenärerna i stora skaror reser ut i skärgården. För närvarande finns det en risk att alla intresserade inte får plats på förbindelsefartygen. I synnerhet returtrafiken är enligt tidigare års erfarenheter den största flaskhalsen även med normal kapacitet. NTM-centralen uppmanar därför alla som använder förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Dessutom tas ansiktsmasktvång i bruk på förbindelsefartygen från och med den 1 april.

Även under normala förhållanden är förbindelsefartygens kapacitet begränsad och i rusningstoppar har inte alla passagerare alltid rymt ombord. Nu är passagerarkapaciteten bara ungefär hälften av det normala. På vissa rutter är den till och med mindre än hälften av den normala kapaciteten. Under påsken finns det en risk att fler människor rör sig än vad man kan ta med sig ombord. I synnerhet returtrafiken är en flaskhals även med normal kapacitet utifrån tidigare års erfarenheter. Redan nu har inte alla passagerare rymt ombord på några turer. NTM-centralen uppmanar därför användarna av förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor med förbindelsefartyg för att alla passagerare ska rymmas ombord på fartygen.

Passagerarna tas ombord på förbindelsefartygen i den ordning de anländer. Således kan inte alla medlemmar i samma sällskap garanteras att rymmas i samma fartygsskift, om det maximala passagerarantal som för närvarande används uppfylls. När det gäller turer som beställs följs samma praxis, dvs. beställningarna tas emot i den ordning de anländer. Förbindelsefartygstrafiken är en avgiftsfri och offentlig tjänst som är tillgänglig för alla på lika villkor. Det finns inget bokningssystem för förbindelsefartyg och det är inte möjligt att utveckla ett sådant på grund av undantagssituationen.

Coronaviruset gör skärgårdstrafiken sårbar

Eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de genomförs orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. Fartyg kan inte drivas underbemannade och arbetstagare kan inte komma till arbetet om de är sjuka. Det kan vara utmanande att få yrkeskunniga och friska vikarier i coronasituationen. Det är motiverat att begränsa antalet passagerare i den rådande coronasituationen för att trygga både besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet.

Ansiktsmasktvång i förbindelsefartygstrafiken fr.o.m. 1.4

NTM-centralen i Egentliga Finland har fastställt att ansiktsmasktvånget även kommer att användas i förbindelsefartygstrafik som beställts av NTM-centralen från och med den 1 april 2021. Syftet med omfattande användning av ansiktsmasker är att förhindra spridning av coronaviruset.

NTM-centralen förutsätter att alla över 12 år gamla passagerare i förbindelsefartygstrafiken använder ansiktsmask från och med 1.4.2021. Tvånget gäller inte dem som har hälsomässigt hinder för att använda ansiktsmask.

Användningen av ansiktsmask kan minska coronavirusets smittorisk betydligt om så många som möjligt använder dem på behörigt sätt. På grund av coronavirusepidemin är det mycket viktigt att iaktta försiktighetsåtgärder. NTM-centralen önskar att man genom omfattande användning av ansiktsmask kan förebygga smitta och säkerställa att förbindelsefartygstrafiken fortsätter.

Varje kund ansvarar för att skaffa egen ansiktsmask. Fartygens besättning kan ge passagerarna instruktioner, men deras uppgifter omfattar inte att övervaka användningen av ansiktsmask.. Anvisningarna om användningen av ansiktsmask kommer att utökas. Att en person inte bär ansiktsmask utgör inte en grund för att hindra passageraren från att resa eller för att avlägsna passageraren från fartyget.

Maximalt antal passagerare per rutt och fartyg

Det maximala antalet passagerare per rutt och fartyg hittas på NTM-centralens webbplats.

Genom ändringen av lagen om smittsamma sjukdomar åläggs de som tillhandahåller tjänster inom skärgårdstrafiken att i sin verksamhet vidta åtgärder för att förhindra att coronavirussjukdomen sprider sig. Ändringen trädde i kraft 22.2.2021 och skyldigheterna gäller fram till 30.6.2021. Serviceproducenterna är skyldiga att sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd och vid behov begränsa fartygens passagerarkapacitet. Inom förbindelsefartygstrafiken har rutt- och fartygsspecifika begränsningar av passagerarkapaciteten fastställts.

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kräftfiskesäsongen är snart här, är du redo?14.7.2021 09:14:49 EEST | Tiedote

För många finländare hör kräftfiske och kräftskivor till sommarens höjdpunkter och snart är den långa väntan över. Kräftfiskesäsongen inleds den 21 juli klockan 12 och pågår fram till den sista oktober. I synnerhet kvällar och nätter är bästa tiden för kräftfiske, men kräftorna traskar in i mjärdarna även dagtid. Kräftfiske är en kul upplevelse att dela tillsammans med vänner eller familjen. För familjens minsta är det ett oförglömligt äventyr att bege sig ut på en kräftfisketur i den mörknande sommarkvällen.

Ravustuskausi tulee, oletko valmis?14.7.2021 09:14:48 EEST | Tiedote

Monelle suomalaiselle ravustus ja ravuilla herkuttelu on kesän kohokohta. Nyt odotus palkitaan, sillä ravustuskausi käynnistyy heinäkuun 21. päivä kello 12 ja jatkuu lokakuun viimeiseen päivään. Etenkin ilta ja yö ovat parasta ravustusaikaa, mutta saksiniekka kävelee mertaan päivisinkin. Parhaimmillaan ravustus on hauskaa yhdessä tekemistä kavereiden tai perheen kanssa. Perheen pikkuväelle hämärän ajan ravustus on unohtumaton kokemus.

Vedenalaisen luonnon monimuotoisuutta kartoitetaan pohjoisen Perämeren alueella8.7.2021 10:37:15 EEST | Tiedote

Heinä- ja elokuun aikana voi nähdä tavallista tarkkaavaisempia suppailijoita ja kahlaajia Perämeren rantavesissä. Kyse ei kuitenkaan ole hellettä karussa olevista lomailijoista, vaan pohjoisen meriluonnon kartoittajista. Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueilla toteutetaan vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden inventointeja osana VELMU2 -ohjelmaa, jossa tavoitteena on lisätä tietoa pohjoisen Perämeren huonommin tunnettujen rannikkoalueiden lajistosta, luontotyypeistä ja lajien muodostamista yhteisöistä. Alueella liikkuvat myös SeaCOMBO-hankkeen kartoittajat.

Tarjolla tietoa vesikasvien ja rantojen hoidosta sekä vinkkejä niittoihin (Etelä-Savo, Kainuu, Keski-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo)7.7.2021 13:51:16 EEST | Tiedote

Vesikasvit ja rantojen hoito Järvi-Suomessa -webinaarin tallenteet ovat nyt tarjolla. Vesikasvit ovat merkittävä osa järviluontoa, joten ennen mökkirannan niittoa tulee poiston tarpeellisuus punnita. Vesistöstä poistetun kasvimassan hyötykäyttö on kasvussa, ja kasvimassa voidaan hyödyntää esimerkiksi maanparannusaineena peltoviljelyssä.

Peltojen kipsikäsittelyn hakuaika jatkuu 31.7. saakka – kevään tukihaku toi käsittelyyn yli 7000 hehtaaria (Varsinais-Suomi, Satakunta)2.7.2021 09:54:23 EEST | Tiedote

Noin 270 varsinaisuomalaista viljelijää haki kipsinlevitystä yhteensä 7000 peltohehtaarille 25.6. päättyneessä kipsihaussa. Hakuun vaikuttivat poikkeuksellisen runsaat kevätsateet, jotka viivästyttivät kylvöjä. Hakuaikaa jatketaankin viljelijöiden toiveesta 31.7.2021 saakka. Eniten kipsikäsiteltäviä hehtaareja tuli Salosta (1178 ha) ja huomattavasti pienemmästä Pöytyän kunnasta (1134 ha). Suhteessa kipsinlevitykseen soveltuvaan peltoalaan nähden eniten kipsikäsiteltäviä hehtaareja tuli Oripäästä 10,2 % (184 ha). Kuntakohtaiset tiedot löytyvät liitteenä olevista kuvista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum