ELY-keskukset

NTM-centralerna behandlar fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner

Dela

Enligt lagen om fiske (379/2015) ska varje fiskeriområde utarbeta och ta i bruk en plan för nyttjande och vård för sitt område. Planen ska trygga en uthållig och mångsidig avkastning och ett hållbart och mångsidigt nyttjande av områdets fiskresurser samt fiskresursernas biologiska mångfald. Med nyttjande- och vårdplanen främjas också fritidsfiskets och det kommersiella fiskets verksamhetsbetingelser. Planerna godkänns av NTM-centralerna.

I januari började NTM-centralerna behandla fiskeriområdenas förslag till nyttjande- och vårdplaner. Behandlingen kommer att pågå ända fram till sommaren. För vissa planförslag kan beslutet om godkännande fattas först på hösten. Det är också möjligt att en del av planerna godkänns först nästa år i synnerhet om planen sänds tillbaka till fiskeriområdet för kompletteringar eller vidare beredning till vissa delar.

Alla kan påverka planernas innehåll

Fiskerimyndigheterna vid NTM-centralerna (NTM-centralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland) godkänner nyttjande- och vårdplanerna i ett normalt förfarande enligt förvaltningslagen. I det ingår att höra parter samt ge även andra än parter möjligheter till inflytande. NTM-centralerna lägger ut en offentlig delgivningshandling och en begäran om utlåtande på sin webbplats under adressen www.ely-keskus.fi/sv/kuulutukset alltid när en vård- och nyttjandeplan är under behandling. Därmed har alla möjlighet att ta del av planerna och uttrycka sin åsikt om dem. Det lönar sig att regelbundet följa NTM-centralernas webbsidor.

Även de regionala fiskerisamarbetsgrupperna bedömer nyttjande- och vårdplanerna och de åtgärder som föreslås i dem. Samarbetsgrupperna gör också framställningar i syfte att samordna åtgärder som föreslagits i planerna för vård och nyttjande inom olika områden samt i de landsomfattande planerna för förvaltning av fiskresurserna. Fiskerisamarbetsgrupperna består av företrädare för fiskeriområdena, fiskeri- och miljöorganisationerna, forskningen, förvaltningen och landskapsförbunden samt inom samernas hembygdsområde av företrädare för Sametinget.

Fisket och vården av fiskresurserna ska ordnas enligt nyttjande- och vårdplanen

Fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner drar upp riktlinjer för hur fisket ska ordnas och fiskresurserna vårdas. Alla myndigheter ska i sin verksamhet beakta de allmänna riktlinjer som i planerna läggs fram gällande nyttjandet och vården av fiskresurserna, bl.a. vid åläggande och verkställande av fiskevårdsskyldigheter enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, MKB-projekt och annat beslutsfattande som gäller planering av nyttjande av vattenresurser och områden.

Om kraven på innehållet i fiskeriområdenas nyttjande- och vårdplaner föreskrivs i lagen om fiske. Planerna ska bl.a. innehålla uppgifter som beskriver områdets nuvarande status och målbild samt konkreta åtgärder med vilka målbilden ska uppnås. Nyttjande- och vårdplanerna innehåller också en del som gäller uppföljning av fiskeuppgifter och ordnande av fiskeövervakning. Planen ska ha ett konkret innehåll och den ska ge ett tydligt förslag till hur fisket ska ordnas på området särskilt när det gäller regleringen av fisket.

Nyckelord

Kontakter

Ytterligare information ges av fiskerienheterna vid NTM-centralerna i Lappland, Norra Savolax och Egentliga Finland:

NTM-centralen i Lappland, växel 0295 037 000
NTM-centralen i Norra Savolax, växel 0295 026 500
NTM-centralen i Egentliga Finland, växel 0295 022 500

Länkar

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Rantarakentamisessa huomioitava saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikat (Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Kaakkois-Suomi)17.5.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Kuntien kaavoituksessa ja rakentamisen luvituksessa on huomioitava erittäin uhanalaisen norpan lisääntymis- ja levähdyspaikat, joiden hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kiellettyä. Lisääntymis- ja levähdyspaikoilla tarkoitetaan poikas- ja makuupesiä sekä karvanvaihdon aikaisia makuukiviä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum