Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Ny öppen anstalt i Kervo medför 40 nya platser och nytt arbetssätt

Dela

En ny öppen anstalt tas i drift i Kervo den 16 september. Med sina totalt 136 platser blir anstalten den största i sitt slag i landet.

Ny öppen anstalt i Kervo
Ny öppen anstalt i Kervo

En central målgrupp är unga dömda. Förstagångsintagna utgör 60 procent av klientelen i Kervo. Andelen 29 år och yngre är 34 procent och i ålderskategorin 30 till 39 år befinner sig 26 procent. I verksamheten betonas klientnära arbete och nära samverkan mellan handledaren och fången.

- Sysselsättningen för fångarna byggs upp så att vi får maximalt många beröringspunkter med det omgivande samhället. Rehabiliteringsinsatserna planeras tillsammans med hemkommunen och med tanke på tiden efter frigivningen under resans gång. På motsvarande sätt går fångarbetet mer och mer ut på arbete som utförs till förmån för samhället, i samverkan med samarbetspartners. Samarbete med yrkesläroanstalter spelar en central roll i arbetsverksamheten. I Kervo gäller det särskilt KEUDA och yrkesinstitutet LIVE, berättar fängelsedirektören Minna Saukko.

Kervo fängelse är en öppen anstalt med rehabiliterande inriktning. I rehabiliteringen betonas en utökad delaktighet från fångarnas sida, vilket innebär att de ska sköta sina ärenden på egen hand, bland annat när det gäller hälso- och sjukvård, inlärning av vardagliga färdigheter och skapande av sociala nätverk.

Åtgärderna i enlighet med planen för strafftiden som stöder fångarna i att ta sig ur kriminalitet planeras under fängelsetiden och fram till tiden efter frigivningen. Detta förutsätter att fängelset samarbetar intensivt med bland annat kommunernas social- och hälsovårdstjänster, polisen, undervisningsväsendet och tredje sektorn.

- Fången måste veta hur det ser ut i civilsamhället och hur man klarar sig där ute när man väl blivit utsläppt, förklarar direktör Minna Saukko.

I det nya fängelset finns ett servicecenter där funktioner som hör till basservicen är belägna, såsom matsalen, besöksutrymmen, polikliniken och undervisningslokalerna. Dessutom finns det nio särstående bostadshus för fångar inom området.

Den sammantagna personalstyrkan i anstalten uppgår till 53. Den nya öppna anstalten har uppförts på området där fängelset tidigare hade sin arbetsverksamhet. De nya byggnaderna har en totalareal på 4 760 m2.

Egen enhet för intagna med nedsatt rörlighet

Den nya anstalten har också en boendeenhet med 10 platser för intagna med rörelsehinder. Invalidförbundet har konsulterats i planeringen. Enligt Minna Saukko har inte personer med rörelsehinder tidigare beaktats i samma utsträckning när det gäller planering av fängelser.

Utöver boendeenheten har tillgängligheten beaktats i även i besöksutrymmen. Även tjänsterna skräddarsys så att de lämpar sig för intagna med nedsatt rörlighet. En nyhet är också avdelningen för intensiv missbrukarrehabilitering med 12 platser. Den möjliggör ett intensivare stöd med fokus på alkohol- och drogproblematiken i öppna anstaltsförhållanden. Även här är utgångspunkten för verksamheten att det arbete man genomför med fångar inte tar slut i och med frigivningen, utan tiden efter frigivningen planeras och stödbehoven kartläggs redan under fängelsetiden.

- I Kervo öppnas en modern öppen anstalt, vilket också gör att vi får 40 öppna anstaltsplatser till i huvudstadsregionen. Antalet platser på öppna anstalter har varit otillräckligt när det gäller att utslussa våra nyländska intagna, säger Katri Järvinen, direktören för Södra Finlands brottspåföljdsregion.

Kervo öppna anstalt är en av de 11 öppna anstalterna i Finland. Slutna fängelser är 15 till antalet.

För mer information kontakta:
Minna Saukko, direktör för Kervo fängelse, tel. +358 2956 82802
Katri Järvinen, direktör för Södra Finlands brottspåföljdsregion, tel. +358 2956 81100

Nyckelord

Bilder

Ny öppen anstalt i Kervo
Ny öppen anstalt i Kervo
Ladda ned bild

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Vantaan vankilan toiminnassa laajoja lyhytaikaisia rajoituksia koronaviruksen takia28.6.2021 16:39:40 EEST | Tiedote

Vantaan vankilassa on todettu vankilan sisäinen koronavirustartunta virkamiehillä. Tilanteen laajuus ei ole vielä selvillä, mutta laajemman leviämisen vaara on ilmeinen. Vankilassa rajoitetaan ta­paa­mis­ia ja toi­min­to­ja 28.6.2021-12.7.2021. Val­vo­mat­to­mat ta­paa­mi­set kes­key­te­tään 19.7. saak­ka ja poistumisluvat 12.7. saakka. Rajoituksista luovutaan välittömästi, kun rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä. Rajoitustoimet on tarkoitettu lyhytkestoisiksi ja vain tilanteen selvittämisen ajaksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum