Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Nya begränsningar för inomhussammankomster i kommunerna inom Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) träder i kraft 31 december 2021

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar nya sammankomstbegränsningar för kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi). I området förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen där antalet deltagare överstiger 20 (tjugo) personer. Det nya beslutet träder i kraft 31 december 2021 och är i kraft till och med 30 januari 2022.

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt har varit i epidemins samhällsspridningsfas sedan 8 oktober 2021 (från och med 15 november område med samhällsspridning). Mellersta Österbottens regionala myndighetssamarbetsgrupp för covid-19 konstaterade vid sitt möte 22 december 2021 att kriterierna för område med samhällsspridning fortsättningsvis uppfylls. Regionförvaltningsverket förordnade 3 december 2021 en sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen i kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi).

Antalet smittor ökar fortsättningsvis i området trots gällande rekommendationer, åtgärderna enligt 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar, sammankomstbegränsningen enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och restaurangrestriktionerna som statsrådet har infört. Incidensen av covid-19 har fördubblats i området på en kort tid och sjukhusbelastningen har ökat särskilt på intensivvårdsavdelningen och den har nått en kritisk nivå. Mellersta Österbottens regionala myndighetssamarbete för covid-19 föreslog vid sitt möte 22 december 2021 att regionförvaltningsverket ska skärpa den regionala sammankomstbegränsningen så att den på ett mer omfattande sätt än tidigare gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i inomhusutrymmen.

I beslutet beaktades dessutom det nationella epidemiologiska läget och social- och hälsovårdsministeriets styrningsbrev av 22 december 2021 om att rikta begränsningarna på ett mer omfattande sätt än tidigare. Syftet med regionförvaltningsverkets restriktioner är att skydda befolkningens hälsa och välfärd, trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården och en lyckad smittspårning.

Som ett alternativ till de gällande coronabegränsningarna kan verksamhetsutövaren börja använda covidintyget. I så fall gör intyget det möjligt att få tillträde till tillställningar och evenemang. Vid användningen av covidintyg ska beaktas eventuella ändringar i förordningar där det föreskrivs om användningen av covidintyget. Vid allmänna sammankomster kan arrangören inte kräva covidintyg utan begränsningarna måste följas i dem.

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster kan begränsas med beslut enligt 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Besluten riktas inte till privata tillställningar eller fritidsverksamhet. Befolkningen i området uppmanas följa allmänna rekommendationer med anknytning till coronaepidemin också i de situationer som inte omfattas av regionförvaltningsverkets beslut.

Ny sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med dagens beslut med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar följande evenemang under perioden 31.12.2021–30.1.2022:

I kommunernas områden i Mellersta Österbotten sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) förbjuds alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus där antalet deltagare överstiger 20 (tjugo) personer.

Med det här beslutet upphävs Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut av den 3 december 2021 som meddelades med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar för kommunernas områden i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt (med undantag för Reisjärvi) för perioden 31.12.2021 – 5.1.2022 (LSSAVI/18865/2021). 

Regionförvaltningsverket kan meddela begränsningar bara om de är nödvändiga för att hindra spridningen av epidemin. Regionförvaltningsverket följer kontinuerligt med det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och upphäver besluten när kriterierna för dem inte längre uppfylls.

Mer information:

Svar på vanliga frågor om covid-19 på webbplatsen rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands förordnanden (rfv.fi: offentliga delgivningar)

Regionförvaltningsverkets kundservice

Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt / Soite Länk till annan webbplats, Öppnas i ny flik

Press och media:

regionförvaltningsöverläkare Eeva Mäkinen, tfn 0295 018 786

direktör Marja-Liisa Keski-Rauska, tfn 0295 018 815


Västra och Inre Finland
Corona

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum