HUS

Nya hiv-smittor hos unga som använder injektionsdroger

Dela

I huvudstadsregionen har man under 10 månader konstaterat fem fall av hiv-smitta som erhållits i hemlandet hos personer som injicerar droger. Situationen är exceptionell eftersom det under de föregående sju åren konstaterades sammanlagt endast sex motsvarande fall av smitta, varav fyra var förknippade med samma kluster åren 2018-2019.

Personer som använt narkotika rekommenderas att söka sig till hiv-test till exempel till hälsorådgivningspunkter för drogmissbrukare, enheter som utför rusmedelsarbete eller den egna hälsovårdscentralen. Anställda inom hälso- och sjukvården uppmanas att erbjuda alla drogmissbrukare ett hiv-test, oberoende av varför de söker sig till hälso- och sjukvården. Testningen ska också effektiveras i fängelser. För dem som injicerar droger är det av största vikt att injicera endast med egna rena redskap.

HUS infektionsenhet utreder situationen tillsammans med THL, kommunerna i området och aktörer inom rusmedelsarbetet. Dessutom har man inlett åtgärder för att förebygga en epidemi: Man ökar hiv-testningen och effektiverar hälsorådgivningen och utbytet av injektionsutrustning ren utrustning.

Bland dem som använder droger är spridningen av hiv-smittor ett verkligt hot eftersom det årligen konstateras över 1 000 nya hepatit C-infektioner i Finland, varav största delen har smittats via gemensamma injektionsredskap. Eftersom hepatit C och hiv smittar på samma sätt finns det i samband med varje hepatit C-smitta risk för att sprida hiv. Användning av ren injektionsutrustning skyddar mot båda smittorna.

Hiv-epidemin för 20 år sedan

Vid millennieskiftet spred sig hiv-smittan snabbt bland dem som injicerar droger i huvudstadsregionen och cirka 250 fall av smitta konstaterades. Då lyckades man få kontroll över situationen genom att öka testning, hälsorådgivning och genom att byta injektionsutrustning mot ren. I bekämpningen av smitta har det också varit viktigt att grunda en gemensam vårdenhet för att genomföra substitutionsbehandling av rusmedel och hiv-medicinering. Dessutom har man gjort ett uppsökande arbete för att skapa kontakt med missbrukare.

Ett effektivt sätt att förhindra att situationen utvecklas till en svårhanterlig epidemi som är dyr för samhället är att konstatera hiv-smitta så tidigt som möjligt och behandla de som är hiv-positiva. Prognosen för livslängden för en hiv-positiv person vars behandling lyckas avviker inte från den övriga befolkningen och personen är inte längre smittsam. För närvarande har 96 % av de patienter som smittats via injektionsdroger och som övervakas av HUS uppnått ett bra behandlingsresultat.

För mera information
HUS/Infektionssjukdomar, infektionsläkare
Pia Kivelä, pia.kivela@hus.fi, 050-428 6314
Inka Aho, inka.aho@hus.fi, 050-427 0980
Jussi Sutinen, jussi.sutinen@hus.fi, 050-427 0802 (frånvarande 13.11.-23.11.)

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Syöpäkeskuksen uudessa lääkehoitotutkimuksessa etsitään yksilöllistettyjä hoitokeinoja syöpäpotilaille8.12.2021 11:41:16 EET | Tiedote

HUSin Syöpäkeskuksessa käynnistetään laaja yksilöllistetyn syövänhoidon tieteellinen lääkehoitotutkimus. Tutkimukseen otetaan pitkälle edennyttä syöpää sairastavia potilaita, joiden standardihoito on menettänyt tehonsa. Myöhemmin myös muissa yliopistosairaaloissa aloitettavaa tutkimusta tehdään yhteistyössä eurooppalaisten syöpäsairaaloiden kanssa.

Personer med sällsynta cancersjukdomar får stöd av det europeiska kompetensnätverket2.12.2021 09:11:02 EET | Tiedote

HUS Cancercentrum har godkänts som en del av det europeiska kompetensnätverket (European Reference Network ERN). Med hjälp av nätverket får Cancercentret bättre information om de nya behandlingsformerna för sällsynta cancerformer, eftersom nätverket omfattar experter på sällsynta cancerfall runtom i Europa. Allt fler personer som lider av sällsynt cancer har tillgång till specialkompetens.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum