Varsinais-Suomen ELY-keskus

Nya mobila periodprodukten Seutu+ införs på kollektivtrafiklinjerna till Pargas, Pemar och Aura

Dela

Resenärerna på busslinjerna 801-802, 901-904 (Pargas-Åbo), 703-709 (Pemar-Åbo) och 413 (Aura-Åbo) erbjuds en ny lättanvänd periodprodukt samtidigt som det gamla systemet med två kort gradvis avvecklas. Periodprodukten Seutu+ testas av kollektivtrafikmyndigheten vid Egentliga Finlands NMT-central. Från den 1.2.2021 kan resenärerna skaffa sig periodprodukten via en mobilapplikation. Med periodprodukten Seutu+ kan man både resa grundresan samt fortsättnings- och omstigningsresan. Periodprodukten Seutu+ fungerar i början av året även som kortversion.

Seutu+ mobilapplikation
Seutu+ mobilapplikation

Periodprodukten Seutu+ köps via applikationen Seutu+ som laddas ner på mobiltelefonen. Applikationen fungerar i de nyaste Android- och iOS-telefonerna. Användning av applikationen kräver registrering. Betalningssätten är bank- och kreditkort (Visa och Mastercard), MobilePay, Pivo och Apple Pay. Mobilapplikationen Seutu+ levereras av PayIQ.

Med periodprodukten Åbo regionbiljett, som resenärerna använder på linjerna till Pargas, Pemar och Aura, har man kunnat resa obegränsat på sin egen linje i 30 dagar. Därtill har periodprodukten traditionellt innefattat fortsättnings- och omstigningsresa i stadstrafiken inom Föli-regionen. Detta har varit möjligt i och med det s.k. tvåkortssystemet. Resenären har för grundresan skaffat en regionbiljett för Åbo, och i Fölis servicekontor (nuvarande Salutorgets konor Monitori) mot uppvisande av regionbiljettens laddningskvitto löst ut en periodbiljett inom Föli-regionen avgiftsfritt. I fortsättningen behöver resenären inte längre skaffa ett separat Föli-kort, eftersom Seutu+ som köps via applikationen gäller både under grundresan och fortsättnings- och omstigningsresorna inom Föli-området.

Periodprodukten Seutu+ fungerar i början av året även som kortversion. Periodbiljetten Seutu+ kan skaffas i servicekontoren. Kortet kan laddas på Seutu+-sidorna som öppnar senare i februari, eller vid behov i servicekontoren. Avsikten är att öppna servicekontor i Åbo (Monitori och Skanssi), Pemar, Pargas och Aura.

Periodprodukten Seutu+ testas av kollektivtrafikmyndigheten vid Egentliga Finlands NMT-central. För resenärer erbjuds en lättanvänd periodprodukt samtidigt som man gradvis avvecklar systemet med två kort. Tillsvidare omfattar Seutu+ endast periodkort. Åbo periodbiljett tas inte ur bruk och kunderna har fortfarande möjlighet att skaffa det för sina grundresor.

Mer information: Egentliga Finlands NMT-central, projektchefer för kollektivtrafiken Markus Kivelä, tfn 0295 022 007 och Soile Koskela, tfn 0295 022 798

Nyckelord

Bilder

Seutu+ mobilapplikation
Seutu+ mobilapplikation
Ladda ned bild

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Antalet arbetslösa och permitterade minskade som det brukar i januari2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av januari 26 700 arbetslösa arbetssökande. I januari brukar arbetslösheten vanligen minska och nu minskade antalet arbetslösa med 4 200 personer. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 6 500 personer (32 %), dvs. i samma takt som i hela landet. Både i Egentliga Finland och i hela landet utgjordes ökningen av antalet arbetslösa fortsättningsvis i huvudsak av en ökning av antalet permitterade. I slutet av januari var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 11,7 %, vilket är 2,8 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var således mindre än i hela landet (12,7 %). I januari ökade antalet arbetslösa drastiskt jämfört med året innan i de flesta av Egentliga Finlands ekonomiska regioner. Arbetslösheten ökade snabbast i Åbolands skärgård (42 %) och långsammast i Nystadsregionen (10 %). Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Salo ekonomiska region (12,9 %) och

Työttömien ja lomautettujen määrät vähenivät tammikuiseen tapaan2.3.2021 08:00:00 EETTiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli tammikuun lopussa 26 700 työtöntä työnhakijaa. Tammikuun aikana työttömien määrä yleensä vähenee ja nyt niin tapahtui 4 200 henkilöllä.Viime vuoden tammikuuhun verrattuna työttömänä oli nyt 6 500 henkilöä enemmän (32%) eli määrä kasvoi samaa tahtia kuin koko maassa. Lomautettujen määrä oli tammikuun lopussa moninkertainen vuotta aiempaan verrattuna, vaikka se väheni tammikuun ajan. Niin Varsinais-Suomessa kuin koko maassakin työttömien määrän kasvu oli edelleen painotetummin lomautettujen määrän kasvua. Työttömien osuus työvoimasta oli tammikuun lopussa Varsinais-Suomessa 11,7 % eli 2,8 %-yksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin. Näin Varsinais-Suomessa työttömyysaste on pienempi kuin koko maassa (12,7 %). Työttömien määrä kasvoi vuoden takaisesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Näin myös Varsinais-Suomen seutukunnissa. Kovinta kasvu oli Turunmaan saaristossa (42%), kun Vakka-Suomessa se oli hitainta (10%). Turunmaa, Vakka-Suomi ja Loimaa

Suojatien SeeMee -varoitusjärjestelmä parantanut jalankulkijoiden turvallisuutta17.2.2021 12:56:30 EETTiedote

SeeMee on suojatiestä ilmoittavaan liikennemerkkiin asennettava varoitusjärjestelmä, joka havaitsee jalankulkijan automaattisesti. Järjestelmän toimintaa on seurattu kahdeksan (2012–2019) vuotta. Havaintoja saatiin 1 611:stä jalankulkijan ja autoilijan kohtaamisesta. Kun kaikkien suojateiden tulokset lasketaan yhteen, jalankulkijoiden väistäminen lisääntyi 14 prosenttia. Havaintojen pohjalta voidaan tehdä myös päätelmiä siitä, millaisiin liikenneympäristöihin SeeMee -varoitusjärjestelmä soveltuu ja toimii toivotunlaisesti. ELY-keskus tulee hyödyntämään tuloksia SeeMee -järjestelmän käyttökohteiden arvioinnissa.

Hanhiluodon ja Luotsinmäen sillat korjataan Porissa17.2.2021 12:47:20 EETTiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus aloittaa Porissa valtatiellä 8 (Porin läntinen ohikulkutie) Hanhiluodon ja Luotsinmäen siltojen korjaustyöt maaliskuun aikana. Työt silloilla kestävät kuluvan vuoden 2021 syksyyn saakka. Töiden aikana yleinen liikenne molemmilla siltapaikolla ohjataan siltojen yli kaistajärjestelyin. Liikenteen ollessa töiden alkuvaiheessa kahdella kaistalla ajoradan leveys on yhteensä 7,00 m. Liikennettä joudutaan kuitenkin merkittävän osan ajasta rajoittamaan myös yhdelle kaistalle. Liikenteen ollessa yhdellä kaistalla liikenteen ohjaus toteutetaan liikennevaloilla. Nopeusrajoitus molempien siltojen kohdalla on korjaustöiden kestäessä 30 km/h. Siltojen välisellä osuudella Hanhiluodossa olevien liittymien käyttöä ei rajoiteta. Järjestelyissä varaudutaan Pori Jazz tapahtumaan siten, että aikavälillä 9. – 17.7.2021 molemmilla siltapaikoilla on käytössä kaksi kaistaa. Siltojen korjaustöistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle. Liikenne tulee ruuhkautumaan.

Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma päivitetään - Millaista on tulevaisuuden liikenne Satakunnassa?8.2.2021 12:40:16 EETTiedote

Satakuntaliitto ja Varsinais‐Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Miten Satakunnassa tuetaan elinkeinoelämän kehitystä, helpotetaan ihmisten arkea, vähennetään liikenteen ilmastopäästöjä ja parannetaan liikenteen turvallisuutta? Mitkä ovat Satakunnan liikennejärjestelmän tärkeimpiä kehittämistoimia ja -hankkeita? Entä miten maakunnan liikenneverkkoja ja -palveluita on tarpeen kehittää? Liikennejärjestelmä-suunnitelman päivitystyössä pohditaan muun muassa näitä kysymyksiä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum