Raittiuden Ystävät ry

Nykter – Solklart! Problem hos barn och unga ska förebyggas i ett tidigare skede

Dela

Deltagarna i kampanjen Nykter – solklart kallar de vuxna i vårt land att med gemensamma krafter ta hand om alla barn och unga. Vuxna ska se till att barn och unga får växa upp i sunda och säkra förhållanden. Samtidigt ger kampanjens deltagare alla aktörer inom hälso- och sjukvården, ungdoms- och socialarbetet, polisen och räddningsväsendet sitt stöd i den exceptionella situationen, som fortsätter.

Det sker beklagligt ofta att nyheterna visar på förhand det som statistiken bekräftar senare. Det väcker en fråga – vad kan vi göra i dag? Polariseringen bland de unga är skakande. Det finns stora skillnader mellan enskilda unga i fråga om berusningsmedel, psykisk hälsa och brott, trots att de representerar samma åldersklass. Det finns många unga som klarar sig bra trots den exceptionella situationen, men det finns också många barn och unga befinner sig i skuggområden – utanför hjälpen och i värsta fall även utan uppmärksamhet, och deras svårigheter har fått växa och utvecklas till våld, missbruk och brott. Det är viktigt att olika aktörer målmedvetet och med gemensamma krafter ingriper i problemen i ett tidigt skede för att trygga de ungas och hela samhällets framtid.

COVID-19-pandemin har många skadliga följder för de unga. Sommarjobben är avsevärt färre än tidigare, men samtidigt är det lättare än någonsin för unga och till och med för barn att få tag på berusningsmedel. När alla övriga aktiviteter minskar, är det beklagligt lätt att ty sig till dem. Barn och unga i uppväxtåldern behöver mer stöd än någonsin för att de ska klara sina svårigheter. De måste få stöd så att de kan sköta om sin hälsa och säkerhet på ett mångsidigt sätt. Att dra upp gränser och även att förbjuda saker är en del av ansvarsfull omvårdnad och omtanke. Vi får inte lämna någon ensam, utsatt för våld, ensamhet och berusningsmedel. Nykterhetens Vänner deltar i arbete med att stödja unga genom att anställa 16 unga sommarjobbare i år.

Vi alla väntar på att pandemin ska ta slut och på en sommar av många möjligheter. Kampanjen Nykter – solklart uppmuntrar unga att tillbringa sin fritid och semester utan berusningsmedel – även när pandemisituationen åter lättar och det blir möjligt att ordna sammankomster och fester igen. Vi lyckas, om vi kan sköta om att varje barn och ung mår bra och om vi identifierar de unga som behöver stöd och hjälper dem. Det är också viktigt att målmedvetet ingripa i olaglig försäljning och förmedling av berusningsmedel. De här målen gäller för alla vuxna.

Vi måste gemensamt satsa på att erbjuda de unga en sund och hälsosam sommar. När vi sporrar unga att avstå från berusningsmedel får de också en modell för en sund framtid. En hälsosam och trygg sommar är den mest uppmuntrande belöningen för skoleleverna efter det långa läsåret!

Kampanjen Nykter – solklart ordnas nu för nittonde gången. I kampanjen medverkar Nykterhetens Vänner rf, Barnavårdsföreningen i Finland, Blåbandsförbundet, Erkki Poikosen säätiö, Estlands nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands ASH, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, Finlands Röda Kors, Förbundet Hem och skola i Finland rf, Förbundet Vita Bandet i Finland, KRAN rf, Lasten ja nuorten keskus, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Nätverket för förebyggande rusmedelsarbete EPT, Rädda Barnen och Sinuli.

Organisationerna i kampanjen Nykter – solklart gratulerar alla unga som fått en examen och som firar sommarlov, och de önskar alla unga en trevlig sommar.

Vi firar tryggt utan berusningsmedel!

Kontakter

Mer information:

Marko Kailasmaa
Verksamhetsledare, Nykterhetens Vänner rf
marko.kailasmaa@raitis.fi, tfn 040 455 4356

Bilder

Länkar

Om

Raittiuden Ystävät ry
Raittiuden Ystävät ry
Annankatu 29 A 4b
00100 Helsinki

040 455 4356http://www.raittiudenystavat.fi

Följ Raittiuden Ystävät ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Raittiuden Ystävät ry

Selvin päin kesään! Lasten ja nuorten vaikeuksia ehkäistävä varhaisemmassa vaiheessa18.5.2021 12:21:32 EEST | Tiedote

Selvin päin kesään -kampanjan kumppanit kutsuvat maamme aikuisväestön pitämään yhdessä huolta lapsista ja nuorista. Aikuisten tulee yhdessä taata nuorille terveelliset ja turvalliset elinolosuhteet. Samalla kumppanit antavat tukensa kaikille terveydenhuollon, nuoriso- ja sosiaalityön sekä poliisin ja pelastusalan toimijoille edelleen jatkuvassa poikkeustilanteessa.

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2020: Balanserade festhögtider är viktiga mitt i den exceptionella vardagen14.12.2020 10:02:10 EET | Tiedote

COVID-19-pandemin har förändrat de finländska barnfamiljernas vardag på många sätt. Undan-tagsförfarandena, distansarbetet, fruktan för arbetslöshet och den osäkra framtiden tär på både barnens och de vuxnas krafter. Ett barn har inte alltid de färdigheter som behövs för att berätta om sina tankar och känslor. Precis som vuxna behöver också barn stöd och uppmuntran för att klara sig i vardagen.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2020: Tasapainoiset juhla-ajat ovat tärkeitä poikkeuksellisen arjen keskellä14.12.2020 10:02:09 EET | Tiedote

COVID-19-pandemia on muuttanut monin tavoin suomalaisten lapsiperheiden arkea. Poikkeusme-nettelyt, etätyöt, pelko työttömyydestä ja epävarma tulevaisuus vaikuttavat sekä lasten että aikuis-ten jaksamiseen. Lapsilla ei aina ole keinoja tunteistaan ja ajatuksistaan kertomiseen. Hekin tarvit-sevat aikuisten tavoin tukea ja kannustusta selviytyäkseen arjesta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum