Raittiuden Ystävät ry

Nykter – Solklart! Viktigt med sunda levnadsvanor under undantagsförhållandena

Dela

Alla aktörer som står bakom kampanjen Nykter – Solklart! uppmanar den vuxna befolkning-en i vårt land att tillsammans ta hand om våra barn och unga och säkerställa att de får leva i en sund och trygg miljö. Samtidigt ger aktörerna sitt stöd till alla som är verksamma inom hälso- och sjukvården, ungdoms- och socialarbetet och polis- och räddningsväsendet i den rådande undantagssituationen.

COVID 19-pandemin tvingar oss att se på världen i ett nytt ljus. Den visar också hur viktigt det är med hälsa och välmående. Den bästa utgångspunkten mot alla sjukdomar är att vi på lång sikt sköter om vår hälsa och vidtar ändamålsenliga skyddsåtgärder. Användning av rusmedel försvagar den grundläggande hälsan och kroppens immunförsvar, och ökar därigenom sjukdomsrisken betydligt.

I samband med isoleringen och de många veckor som människor tillbringat hemma har försäljningen av alkohol ökat i Finland. Situationen är oroväckande också för barn och unga. Nu behöver våra unga mer än någonsin att deras föräldrar föregår med gott exempel och ansvarsfullt sköter om sin hälsa. De ungas studier och fritidssysselsättningar förändrades över en natt, och nu gäller det för föräldrarna att trygga förutsättningarna för de unga genom att finnas till för kraftgivande samvaro.

kampanjen Nykter – Solklart! i år uppmuntrar unga varandra i sociala medier att fira fritiden och sommaren utan rusmedel. I sina videoklipp berättar de unga om sina förväntningar på sommaren. Nu behövs det nya och innovativa sätt att hålla kontakt för att vi ska kunna bryta epidemin och sköta om vårt psykiska välmående. De unga har gjort kampanjvideor som visar prov på omsorg, humor och uthållighet under de exceptionella förhållandena. De ger varandra stark uppmuntran.

Just nu råder det en särskilt stor oro för unga som riskerar att bli utslagna och utveckla ett riskbruk av rusmedel. På Island har de ungas användning av rusmedel minskat markant tack vare målmedvetet arbete under 20 år. Det här kallas det isländska undret. Nu är det dags att skapa ett likadant under i Finland och att stödja de unga i vårt land i riktning mot en permanent sund och rusmedelsfri framtid. En förutsättning för att det ska lyckas är att vi värnar om barnens och de ungas välbefinnande, och att vi identifierar unga som behöver hjälp med missbruksproblem och ger dem det stöd de behöver. Det gäller också att målmedvetet ingripa i olaglig försäljning och förmedling av rusmedel, vilket är alla vuxnas skyldighet. Vi får inte lämna någon ensam! Uppmuntran till ett rusmedelsfritt liv är den bästa grunden för en sund framtid.

Ett sunt och tryggt sommarlov är den mest uppmuntrande belöningen efter det långa skolåret, oberoende av vilka orsaker och möjligheter det finns att festa på sommaren. En sund sommar för våra unga behöver bli ett gemensamt mål. Därför ska alla vuxna som har fostraransvar hjälpa och stödja de unga i detta. Barnens och de ungas hälsa är vårt lands framtid!

Kampanjen Nykter – Solklart! ordnas nu för adertonde gången. Partner i kampanjen tillsammans med Nykterhetens Vänner rf är ASH Finland, Centralförbundet för Barnskydd, Erkki Poikosen säätiö, Estlands Nykterhetsförbund, ETRA-liitto, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, Finlands Röda Kors, Finska Blåbandsförbundet, Förbundet Hem och Skola rf, Förbundet Vita Bandet i Finland, Förebyggande rusmedelarbete EHYT rf, KRAN rf, Lära för Livet Stiftelsen, Myllyhoito, Nuori kirkko ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik rf, Rädda Barnen och Sinuli.

Aktörerna i kampanjen Nykter – Solklart! gratulerar varmt alla unga som tagit examen och som ska få pusta ut med sommarlov. Vi önskar er alla välbefinnande och hälsa.

Vi firar tryggt utan rusmedel!

Kontakter

Marko Kailasmaa
verksamhetsledare
Nykterhetens Vänner rf
marko.kailasmaa@raitis.fi
tfn 040 455 4356

Länkar

Om

Raittiuden Ystävät ry
Raittiuden Ystävät ry
Annankatu 29 A 4b
00100 Helsinki

040 455 4355http://www.raittiudenystavat.fi

Följ Raittiuden Ystävät ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Raittiuden Ystävät ry

Kampanjen En nykter jul för barnens skull 2019: När föräldrarna använder rusmedel ökar risken för kränkande behandling av barnet2.12.2019 09:51:49 EETTiedote

När föräldrar använder mycket rusmedel, oftast alkohol, äventyras barnet balanserade uppväxt och utveckling. Rusmedel stjäl föräldrarnas uppmärksamhet från vården av barnet och påverkar negativt den tidiga växelverkan och anknytningen mellan föräldrarna och barnet. I värsta fall leder användningen av rusmedel till fysiskt och psykiskt våld, vilket allvarligt skadar barnets utveckling och ökar risken för att barnet utvecklar våldsamma och självdestruktiva drag.

Anna lapselle raitis joulu -kampanja 2019: Vanhempien päihteidenkäyttö on riski lapsen kaltoinkohteluun2.12.2019 09:51:49 EETTiedote

Lapsen tasapainoinen kasvu ja kehitys vaarantuvat vanhempien runsaan päihteidenkäytön, useimmiten alkoholin vuoksi. Päihteet vievät huomion hoivalta, varhaiselta vuorovaikutukselta ja kiintymyksen kehittymiseltä. Pahimmillaan päihteidenkäyttö johtaa fyysiseen ja henkiseen väkivaltaan, mikä aiheuttaa vakavaa haittaa lapsen kehitykselle ja lisää riskiä lapsen väkivaltaisuuteen ja itsetuhoisuuteen.

Nykter - solklart! Se unga som har missbruksproblem och hjälp dem13.5.2019 14:02:38 EESTTiedote

Användningen av berusningsmedel bland unga i Finland fortsätter att förändras. I fjol publicerade Institutet för hälsa och välfärd THL rapporten Näin Suomi juo (Så här dricker Finland). Rapporten konstaterar att alkoholbruket och berusningsdrickandet minskat bland minderåriga unga under hela 2000-talet och även bland unga vuxna sedan 2008. Unga upplever inte längre att alkoholbruk skapar sammanhållning mellan kompisarna på samma sätt som tidigare generationer. Även tobaksrökningen har minskat betydligt bland unga. De unga gör alltså bra ifrån sig på det här området.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum