Uudenmaan ELY-keskus

Nylands NTM-central har färdigställt planen för väghållningen och trafiken för 2022–2025

Dela

Planen för väghållningen och trafiken för 2022–2025, som Nylands NTM-central har färdigställt, redogör för väghållningens nuläge och utsikterna för de kommande åren.

bild av illustration
bild av illustration

Planen har utarbetats endast i digital form och den kan läsas i sin helhet på webbplatsen www.tienpidonsuunnitelma.fi på finska och svenska.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen i Nyland inbegriper landskapen Nyland, Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. Landskapen omfattar 47 kommuner 2021. Sedan början av 2021 har Itis anslutit sig som ny kommun till Päijänne-Tavastland.

I planen beskrivs ramvillkoren och fokusområdena för väghållningens ekonomi och verksamhet inom vårt verksamhetsområde. I planen presenteras också de mest brådskande projektbehoven på basis av den förväntade finansieringsnivån för basväghållningen de kommande åren. Inga större utvecklingsprojekt på flera miljoner euro föreslås i planen. Riksdagen beslutar om genomförandet av utvecklingsprojekt som nämns separat i samband med utarbetandet av statsbudgeten. I samband med planen presenteras också projekt som har beslutats om tidigare och som pågår eller inleds 2021..

Den fyraåriga planen för väghållningen och trafiken uppdateras varje år och NTM-centralen i Nyland ber om att få kommentarer om den av intressentgrupper. Processen med att utarbeta och presentera planen görs på ett interaktivt sätt. Under processen kommer intressentgruppernas synpunkter att höras och de samordnas med de mål som ställts upp för väghållningen och trafiken.

Omfattande information om aktuella frågor inom väghållningen och trafiken vid NTM-centralen i Nyland har sammanställts i planen, som också kan användas för att bekanta sig med vår verksamhet i övrigt.

Nyckelord

Kontakter

direktör Päivi Nuutinen tfn 0295 021228 (29.6 –9.7.2021), chef för enheten för väghållning Timo Karhumäki tfn. 0295 021 289 (29.6–9.7.2021, 26.7–30.7.2021), ledande expert inom väghållning Eini Hirvenoja tfn 0295 021 279 (12.7 –23.7.2021)

Bilder

bild av illustration
bild av illustration
Ladda ned bild

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

Yhteistyötä tehostava Flexible Collaboration Platform avuksi tietomallinnuksen hyödyntämiseen infra-alalla ja talonrakentamisessa2.8.2021 14:58:18 EEST | Tiedote

Suurimpien infra-alan tilaajien tavoitteena on kehittää infrarakenteiden tietomallintamista. Sillä tähdätään infra-alan suunnittelu- ja rakentamisprosessien ja koko elinkaaren hallinnan tehostamiseen sekä infra-alan tuottavuuden parantamiseen. Juha Noeskoski kehitti väitöskirjassaan Flexible Collaboration Platform -toimintamallin yhteistoiminnan alustaksi etenkin siltahankkeisiin.

Långtidsarbetslösheten bland unga har mer än fördubblats jämfört med året innan (Nyland)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

I kommunerna inom Nylands närings-, trafik- och miljöcentrals (NTM-centralens) område fanns det i slutet av juni sammanlagt 112 947 arbetslösa arbetssökande, av vilka 96 760 var utan anställning och 16 187 permitterade. Det totala antalet arbetslösa minskade med 27 754 (-19,7 %) personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland var minskningen lägst i hela landet. I slutet av juni utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 12,8 % av arbetskraften, vilket är 3,4 procentenheter färre än året innan.

Nuorten pitkäaikaistyöttömyys yli kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna (Uusimaa)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) kuntien alueella oli kesäkuun lopussa yhteensä 112 947 työtöntä työnhakijaa, joista ilman työsuhdetta olevia oli 96 760 ja lomautettuja 16 187. Työttömien kokonaismäärä laski 27 754 (-19,7 %) henkilöllä verrattuna vuotta aikaisempaan. Uudellamaalla lasku oli koko maan alhaisinta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli kesäkuun lopussa 12,8 %, joka on 3,4 prosenttiyksikköä vuotta aikaisempaa vähemmän.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum