Aluehallintovirasto

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt från måndag 30 november - nödvändiga mindre tillställningar kan ordnas med särskilda arrangemang

Dela

På grund av det försämrade epidemiologiska läget i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden är det nödvändigt att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 (tio) personer. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man dessutom undviker att ordna små sammankomster.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland förbjuder samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer inomhus och i utomhusutrymmen i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts område. Besluten träder i kraft måndagen den 30 november. Beslutet för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts område är i kraft till och med den 18 december 2020 medan beslutet för Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt är i kraft till och med den 14 december 2020.

Det är möjligt att ordna tillställningar med högst 10 personer men då måste man till fullo och mycket noga följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkra avstånd och hygienrutiner. Av sammankomsterna med högst 10 personer bör bara de absolut nödvändigaste ordnas, till exempel lagstadgade och stadgeenliga företags och sammanslutningars möten. Det rekommenderas att sådana möten ordnas på distans om det bara är möjligt.

- Vi diskuterade med våra sakkunniga om avgränsningen av besluten och konstaterade att det skulle ha inneburit utmaningar för till exempel företags och sammanslutningars rättsskydd om vi hade förbjudit alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, berättar Regionförvaltningsverket i Södra Finlands överdirektör Merja Ekqvist. - Därför möjliggör våra beslut offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med högst 10 personer men med strikta förbehåll. Vi vill starkt och med eftertryck föra fram att man inte ska ordna ens den minsta sammankomst om det inte är absolut nödvändigt.

Det epidemiologiska läget i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden har försämrats hastigt och sjukvårdsdistrikten har fastställt att de är i epidemins spridningsfas. Utan striktare sammankomstbegränsningar finns det risk för att läget fortsätter att försämras i accelererande takt. Även om det i områdena finns kommuner där sjukdomsläget är lugnare så rör sig folk mellan kommunerna och därför är det motiverat att inkludera sjukvårdsdistriktens hela område i begränsningarna.

Den regionala coronasamordningsgruppen för Helsingfors och Nylands och Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt gav den 25 november riktlinjer för nya åtgärder som ska förhindra spridningen av coronaviruset. Regionförvaltningsverkets beslut som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster grundar sig på epidemiologiska lägesbedömningar och är en del av åtgärderna ovan. Också huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp behandlade riktlinjerna för åtgärderna under sitt möte den 16 november.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets behörighet omfattar inte privata tillställningar, såsom familjefester eller privat kvällssamvaro. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett rekommendationer för privata tillställningar som var och en bör följa.

För att vi ska få epidemiläget under kontroll är det synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas rekommendationer och anvisningar. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

Kontakter

Mer information för media:

regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 564
överdirektör Merja Ekqvist, tfn 0295 016 271

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
fornamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Nya kontaktuppgifter för Regionförvaltningsverket i Södra Finland 18.1.202118.1.2021 10:00:00 EETTiedote

Brevhanteringen koncentreras till Regionförvaltningsverket i Södra Finlands huvudkontor i Tavastehus. Samtidigt ändras regionförvaltningsverkets post- och besöksadress. Våra nya adresser Från och med den 18 januari 2021 är Regionförvaltningsverket i Södra Finlands nya postadress PB 1, 13035 AVI. huvudkontorets nya besöksadress är Wähäjärvenkatu 6, Tavastehus. Ansvarsområdet för arbetarskyddet använder postadressen PB 110, 00521 Helsingfors till slutet av februari. Från och med den 1 mars 2021 har ansvarsområdet för arbetarskyddet en ny postadress som är PB 7, 13035 AVI. Besöksadresserna för kontoren i Kouvola och Helsingfors ändras inte. Behandlingen av ärendet försnabbas om du beaktar följande då handlingarna skickas: Adressera brevet bara till regionförvaltningsverket (post som kommer på en tjänstemans namn fördröjer ärendehanteringen). Skicka brevet till regionförvaltningsverkets PB-adress (inte till besöksadresserna). Ange i början av dokumentet regionförvaltningsverkets diarienumm

Etelä-Suomen aluehallintoviraston uudet yhteystiedot 18.1.202118.1.2021 10:00:00 EETTiedote

Kirjepostin käsittely keskittyy Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätoimipaikkaan Hämeenlinnaan. Samalla muuttuvat aluehallintoviraston posti- ja käyntiosoite. Uudet osoitteemme 18.1.2021 alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi postiosoite on PL 1, 13035 AVI päätoimipaikan uusi käyntiosoite on Wähäjärvenkatu 6, Hämeenlinna Työsuojelun vastuualueen postiosoite PL 110, 00521 Helsinki on käytössä helmikuun loppuun saakka. 1.3.2021 alkaen työsuojelun vastuualueen uusi postiosoite on PL 7, 13035 AVI. Kouvolan sekä Helsingin toimipaikkojen käyntiosoitteet eivät muutu. Asian käsittely sujuu nopeammin, kun asiakirjoja lähettäessäsi huomioit seuraavat seikat: Osoita kirje vain aluehallintovirastolle (virkamiehen nimellä tuleva posti aiheuttaa viivettä asian käsittelyyn). Lähetä kirje aluehallintoviraston PL-osoitteeseen (ei käyntiosoitteisiin). Mainitse asiakirjan alussa aluehallintoviraston diaarinumero, joka on selvitys-, lausunto- yms. pyynnössä. Kun olet lähettämässä kirjepostia alue

Året 2021 inleds i väntan på vaccinet (Västra och Inre Finland)15.1.2021 14:58:49 EETTiedote

I årets första beredskapskommitté sammanställde myndigheterna en gemensam helhetsuppfattning om corona-störningssituationen. Smittläget varierar i landskapen och varje vecka. Därför kan olika tjänster, till exempel idrottsanläggningar eller bibliotek, hålla öppet på olika sätt i kommunerna. Regionförvaltningverkets nya sammankomstbegränsningsbeslut publicerades 14.1.2021 och den träder ikraft måndagen 18.1.2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum