Institutet för Hälsa och välfärd

Om du har symtom som tyder på coronavirus ska du söka dig till test

Dela

Var och en med symtom som tyder på en coronavirussmitta bör söka sig till coronavirustest. Symptomen kan vara feber, hosta, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré.

Ju snabbare en coronasmitta konstateras, desto snabbare kan den insjuknade isoleras och andra som eventuellt exponerats för sjukdomen kan spåras och påträffas.

"Att snabbt bekräfta coronavirussmitta hjälper var och en som insjuknat att skydda sin närmaste krets mot eventuell fortsatt smitta. En ökad testning förbättrar även den aktuella uppföljningen av epidemins spridning samt bedömningen av bekämpningsåtgärdernas rätta tidpunkt och omfattning", säger överläkare Taneli Puumalainen.

Dryga 8000 prov per dag

Testning är en kedja som börjar med provtagning inom hälso- och sjukvården. Därefter undersöks provet i ett laboratorium.

För närvarande kan servicesystemets tillståndspliktiga laboratorier för klinisk mikrobiologi undersöka redan över 8 000 prov per dag med hjälp av ett PCR-test som lämpar sig för identifiering av akut coronavirussmitta. 

Målet är att ytterligare öka kapaciteten för provtagning, testning och smittspårning i varje sjukvårdsdistrikt och hos centrala aktörer inom social- och hälsovården. 

Webbinarium angående coronatestning 15.5

THL arrangerar fredagen den 15 maj 2020 kl. 12.00–13.00 ett webbinarium angående coronatestning. I webbinariet berättar Merit Melin, Niina Ikonen, Mia Kontio och Carita Savolainen-Kopra om ämnet. Webbinariet är öppet för alla.

Närmare information:

Webbinarium: Coronatestning (på finska)

Laboratorieundersökningar av coronaviruset

Lägesöversikt om coronaviruset

Carita Savolainen-Kopra
ledande expert
THL
tfn 029 524 8884
fornamn.efternamn@thl.fi

Taneli Puumalainen
överläkare
THL
tfn 029 524 6080
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för Hälsa och välfärd
Institutet för Hälsa och välfärd
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för Hälsa och välfärd

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för Hälsa och välfärd

Negativa förväntningar styr förnimmelserna som gäller omgivningen och tolkningen av dem – noceboeffekten förklarar individuella skillnader27.5.2020 16:21:22 EESTTiedote

I Finland har de hälsoskadliga faktorerna som vi utsätts för i livsmiljön och arbetet minskat under de senaste årtiondena, men ändå har människornas symtom inte minskat. Förutom att vi minskar hälsofarliga faktorer i miljön bör vi också se till att de miljörelaterade riskerna inte betonas för mycket, eftersom detta ytterligare kan öka de olägenheter och symtom som människorna upplever. Detta framgår av en artikel om nocebofenomenet som nyligen publicerades i tidskriften Duodecim. Artikelförfattare är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet och Helsingfors universitet. Förhandsuppfattningar och antaganden som gäller sinnesförnimmelser styr människans observationer och tolkning av sin omgivning och sig själv. Således leder negativa förhandsuppfattningar och förväntningar till att människan upplever olägenheter och symtom i större omfattning. Fenomenet kallas noceboeffekt eller negativ förväntanseffekt. Det är alltså motsatsen till placebo som är positiv förvä

Symtomuppgifter kompletterar helhetsbilden av coronasituationen26.5.2020 13:16:10 EESTTiedote

Den av THL sammanställda helhetsbilden av coronasituationen kompletteras med de symtomuppgifter som människor anmäler själv. Vi har öppnat Symtomkartan, en kartapplikation som fungerar parallellt med corona kartapplikationen. Symtomkartan hittas https://experience.arcgis.com/experience/83dd87acdec448f08c142043be59d9e4 på svenska på adressen thl.fi/symtomkartan https://experience.arcgis.com/experience/03d0235416d2425291d812c4f8d0e1aa på finska på adressen thl.fi/oirekartta https://experience.arcgis.com/experience/06cc96cde19140b8a94b9881c493984f på engelska på adressen thl.fi/symptomsmap ”De symtomuppgifter som medborgare själva har anmält ökar vår förståelse för hur epidemin framskrider. De anmälningar som symtombedömningarna bygger på kan ge en prognos för antalet kommande coronafall och behovet av vård”, berättar THL:s sakkunnigläkare Sanna Isosomppi. Symtomuppgifterna har erhållits från symtombedömningen för coronavirussjukdomen i Omaolo.fi-tjänsten, på basis av de uppgifter som med

THL:s coronakartapplikation finns nu även på svenska och engelska30.4.2020 12:34:39 EESTTiedote

THL:s kartapplikation samlar uppgifter om laboratoriebekräftade fall av coronavirus (COVID-19) i Finland. Coronakartapplikationen som öppnades i mars är nu trespråkig. Applikationen finns https://experience.arcgis.com/experience/d40b2aaf08be4b9c8ec38de30b714f26 på finska på adressen thl.fi/koronakartta https://experience.arcgis.com/experience/2b4648368532409788966d21e9c1e840 på svenska på adressen thl.fi/coronakarta https://experience.arcgis.com/experience/92e9bb33fac744c9a084381fc35aa3c7 på engelska på adressen thl.fi/coronamap Innehållet i coronakartan I applikationen presenteras alla bekräftade fall i Finland samt incidenstalet, dvs. antalet fall per 100 000 invånare, i varje sjukvårdsdistrikt. Det går också att seantalet sjukdomsfall i Finland efter provtagningsdag eller som totalt antal. Uppgifterna om testmängder visas per sjukvårdsdistrikt i förhållande till 100 000 invånare. Dessutom visar tjänsten information om sjukdomsfall efter åldersgrupp och kön samt en tabell över sjukdo

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum