Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Organisationsreformen ger Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet större genomslagskraft

Dela

Från och med den 1 september 2022 är Brottspåföljdsmyndigheten en rikstäckande myndighet med verksamhetsställen landet över. Målet med reformen är en mer enhetlig organisation där verksamheten får en bättre genomslagskraft. Registratorsfunktionen vid enheter som läggs ned centraliseras, och myndigheten får ett nytt namn på engelska.

Den nya organisationen består av fyra ansvarsområden, som är utveckling och styrning, klientprocesser, förvaltning och stödtjänster samt operativ verksamhet. Under ansvarsområdet för operativ verksamhet lyder elva regionala brottspåföljdscentraler, vilka består av samhällspåföljdsbyråer och fängelser. Utöver dem har myndigheten enheter för intern revision, ledningens stöd, kommunikation och internationella ärenden, vilka är direkt underställda generaldirektören. Organisationsreformen påverkar varken antalet anställda eller verksamhetsställen.

Ledningen för den nya organisationen är vald

Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala har utnämnt direktörerna för ansvarsområdena och brottspåföljdscentralerna. Riitta Kari är direktör för ansvarsområdet för operativ verksamhet, och direktör för ansvarsområdet för utveckling och styrning är Pauli Nieminen. Ansvarsområdet för klientprocesser leds av direktör Anna Arola‑Järvi. Ansvarsområdet för förvaltning och stödtjänster är Teijo Mustonen direktör för.

Generaldirektör Arto Kujala säger att Brottspåföljdsmyndighetens ledning är en bra kombination av utvecklingsförmåga, erfarenhet och kunnande.

- Med denna sammansättning tar sig Brottspåföljdsmyndigheten vidare mot nya mål, samtidigt som vi bibehåller balansen mellan könen i ledningen, konstaterar generaldirektör Arto Kujala.

Direktörerna för brottspåföljdscentralerna

Brottspåföljdscentralerna svarar för verkställighet av häktning och straff. Direktören för brottspåföljdscentral utvecklar centralens verksamhet och ansvarar för verksamhetens laglighet, effektivitet och ekonomi. Därutöver har direktören ansvaret för intressentsamverkan och att klienterna hänvisas vidare till samhällets tjänster.

- Den framtida brottspåföljdscentralsindelningen bygger på landskapsindelningen, och den stöder regionalt samarbete med till exempel aktörer inom social- och hälsovården och tillhandahållare av välfärdstjänster, säger Riitta Kari, direktör för ansvarsområdet för operativ verksamhet.

Brottspåföljdscentralen i Helsingfors: Karoliina Taruvuori

Brottspåföljdscentralen i Nyland: Eeva Säisä

Brottspåföljdscentralen i Tavastehus: Kaisa Tammi

Brottspåföljdscentralen i sydvästra Finland: Juhani Järvi

Brottspåföljdscentralen i Tavastland och Birkaland: Pasi Oksa

Brottspåföljdscentralen i sydöstra Finland: Marko Hokkanen

Brottspåföljdscentralen i Norra Savolax: Juha Parkkisenniemi

Brottspåföljdscentralen i Norra Karelen: Jaana Leinonen-Nielsen

Brottspåföljdscentralen i Österbotten och Mellersta Finland: Tuula Tarvainen

Brottspåföljdscentralen i Uleåborg: Minna Saukko

Brottspåföljdscentralen i Lappland: Raimo Kärkkäinen

Brev och mejl ska adresseras centraliserat till Fågelviksgatan från och med ingången av september

I och med organisationsreformen avskaffas centralförvaltningsenheten, regioncentra, verkställighetsenheten och utvärderingscentra, och registratorsfunktionerna vid dem koncentreras till Fågelviksgatan från och med den 1 september 2022. Brev ska framöver sändas till adressen Brottspåföljdsmyndigheten, Fågelviksgatan 5, 00530 Helsingfors, Finland. Mejl ska skickas till det centraliserade registratorskontorets adress kirjaamo.rise(at)om.fi.

För banderoller och paket har verksamhetsställena skilda postadresser, som från och med den 1 september finns på Brottspåföljdsmyndighetens webbplats.

I samband med organisationsreformen ändras också Brottspåföljdsmyndighetens engelskspråkiga namn. Det nya namnet lyder Prison and Probation Service of Finland.

För mer information kontakta

Generaldirektör för Brottspåföljdsmyndigheten Arto Kujala, arto.kujala(at)om.fi, tfn +358 29 56 88500 (växel)

Direktör för ansvarsområdet för operativ verksamhet Riitta Kari, riitta.kari(at)om.fi, tfn +358 29 56 88401

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum