Finanssiala ry

Osakerahastoihin kertyi eniten uutta pääomaa lokakuussa

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin lokakuussa nettomääräisesti 274 miljoonaa euroa. Rahastopääoma kuitenkin pieneni markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 122 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Lokakuussa osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 448 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 134 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 94 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 12 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Eniten lunastuksia tehtiin pitkän koron rahastoista, nettomääräisesti yhteensä 414 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2020

Osakerahastot

448

590

43 827

Yhdistelmärahastot

94

582

25 455

Pitkän koron rahastot

-414

-1 218

30 837

Lyhyen koron rahastot

134

-853

14 175

Vaihtoehtoiset rahastot

12

346

7 246

YHTEENSÄ

274

-553

121 540

Osakekurssien heilunta jatkui lokakuussa. Vaikka vuoden kolmannella neljänneksellä nähtiin maailmantaloudessa jo elpymisen merkkejä, niin loppuvuonna koronatilanne on pahentunut uudelleen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Euroopassa päätettiin lokakuussa uusista taloutta sulkevista varotoimenpiteistä, joiden odotetaan heijastuvan talouden aktiviteettiin.

Koronatilanne lisää hermostuneisuutta osakemarkkinoilla. Yhdysvalloissa myös poliittiseen ympäristöön liittyy edelleen epävarmuutta. Mahdollinen elvytyspakettien viivästyminen hidastaisi maan talouden elpymistä. Keskuspankkien tukitoimet kuitenkin ohjaavat pääomia matalia korkotasoja tuottoisempiin sijoituskohteisiin, mikä näkyy osakerahastojen nettomerkinnöissä.

Euroopan keskuspankki, EKP, piti lokakuun kokouksessaan rahapolitiikkalinjansa ennallaan. EKP:n neuvoston jäsenet ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että lisää uusia elvytystoimia tarvitaan. Euroalueen lyhyet korot laskivat lokakuussa, mikä vaikutti lyhyen koron rahastojen arvostuksiin positiivisesti.

Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta tarkasteltuna Pohjoismaihin sijoittavilla osakerahastoilla on erinomaisia ESG-arvosanoja. Näistä rahastoista sijoittaja on saanut myös parhaimmat 17 prosentin tuotot viimeisten 12 kuukauden aikana.

”Eri osakerahastoluokkiin sijoitettiin lokakuussa hyvin hajautetusti, mikä kielii siitä, että sijoituksille haettiin turvaa riskejä hajauttamalla. Osakekurssien heilunta tarjosi sijoittajille hyviä sijoitushetkiä. Koronakriisin toinen aalto jakaa maailmantalouden ensimmäistä aaltoa selkeämmin kriisistä hyötyjiin ja häviäjiin. Kaikkien katseet ovat kuitenkin vielä hetken Yhdysvaltojen presidentinvaalien tuloksen analysoinnissa”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja globaalisti sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 246 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin vain globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 8 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,60). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

42

-250

5 319

9 %

Pohjoismaat

59

202

5 729

17 %

Eurooppa

93

-114

5 507

-9 %

Pohjois-Amerikka

71

329

5 627

3 %

Japani

34

-23

688

5 %

Tyynenmeren alue

37

29

666

7 %

Kehittyvät markkinat

39

53

5 242

-6 %

Maailma

82

420

13 659

3 %

Toimialarahastot

-8

-54

1 389

-5 %

YHTEENSÄ

448

590

43 827

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 27 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 291 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät euroalueen valtioriskiin sijoittavat rahastot 2,0 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Sama rahastoluokka menestyi myös parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,47).

milj. EUR

Nettomerkinnät lokakuu 2020

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.10.2020

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-96

-290

5 561

2,0 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-195

-848

9 436

0,4 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-59

103

3 495

-2,1 %

Valtioriski maailma

6

-10

122

1,1 %

Luokitellut yrityslainat maailma

27

109

7 121

1,2 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-58

5

1 551

1,2 %

Kehittyvät markkinat

-39

-288

3 551

-2,5 %

YHTEENSÄ

-414

-1 218

30 837

 

Rahastoraportti, lokakuu 2020

Markkinakatsaus, lokakuu 2020

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla,
eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia. Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa. Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4200http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Kauppi: Euroryhmän päätös yhteisvastuun aikaistamisesta uhka suomalaispankeille ja niiden asiakkaille1.12.2020 11:37:29 EETTiedote

Suomalainen finanssiala on pettynyt euroryhmän maanantaina 30.11. tekemään päätökseen, jolla pankeilta perittävät ylimääräiset vakausmaksut tuodaan yhteisvastuun piiriin etuajassa. Päätös kytkeytyy pankkiunionin yhteisen kriisirahaston vararahoitusjärjestelmän käyttöönoton aikaistamiseen kahdella vuodella eli vuoteen 2022. "Pankkien yhteisvastuun laajentaminen keskellä pahenevaa talouskriisiä ei ole viisasta suomalaispankkien ja niiden asiakkaiden kannalta. Yhteisvastuun laajentamisen aika olisi ollut vasta sitten, kun pankkiunioniin kuuluvien pankkien riskit ovat merkittävästi vähentyneet”, toteaa Finanssiala ry:n (FA) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Pankkien yhteisvastuuta ei pidä laajentaa keskellä talouskriisiä30.11.2020 11:21:37 EETTiedote

Euroryhmään kuuluvat valtiovarainministerit kokoontuvat laajennetussa kokoonpanossa maanantaina 30. marraskuuta päättämään pankkiunionin kriisinratkaisurahaston vararahoitusjärjestelyn aikaistetusta käyttöönotosta. Samalla pankeilta perittävät ylimääräiset vakausmaksut tuotaisiin nopeutetussa tahdissa yhteisen taakanjaon piiriin. Suomen hallitus on valmis hyväksymään aikaistamisen. Finanssiala ry (FA) vastustaa pankkien yhteisvastuun laajentamista keskellä talouskriisiä ja katsoo, että alkuperäistä aikataulua ei tule muuttaa ennen kuin pankkiunioniin kuuluvien pankkien riskit ovat merkittävästi vähentyneet.

Pankkitunnukset mukaan – pienikin verkko-ostos saattaa ensi vuonna vaatia vahvan tunnistautumisen26.11.2020 06:30:00 EETTiedote

Vuodenvaihteen jälkeen kannattaa vahvaa tunnistusvälinettä, käytännössä pankkitunnuksia, pitää aina mukanaan. Tammikuun alussa 2021 päättyy toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) siirtymäaika, ja vahvan tunnistamisen vaatimus koskee sen jälkeen kaikkea sähköisesti tapahtuvaa maksamista. Esimerkiksi pienikin mobiilikauppaosto tai vaikkapa polttoaineen maksaminen tankkaussovelluksella saattaa vaatia vahvan tunnistautumisen. Vahvan tunnistautumisen tarkoitus on lisätä maksamisen turvallisuutta ja kuluttajan suojaa.

Toisen työpaikalla ei voi käyttäytyä miten huvittaa – työnantajalle esitetään mahdollisuutta ilmoittaa laittomasta uhkauksesta21.11.2020 07:00:00 EETTiedote

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden työntekijät kohtaavat päivittäin uhkailua, maalittamista ja jopa vainoamista sekä kasvotusten että puhelimessa tai sähköpostissa. Hallituksen esitys laittoman uhkauksen siirtymisestä virallisen syytteen alaiseksi on erittäin kannatettava: se antaa työnantajalle paremmat mahdollisuudet tukea ja auttaa työntekijöitään.

Työelämähankkeella vahvistetaan rahoitusalan uudistumiskykyä ja muutosvalmiutta11.11.2020 09:00:00 EETTiedote

Rahoitusalalla on käynnistetty yhteinen kehittämishanke, jolla pyritään vahvistamaan rahoitusalan yritysten ja niiden henkilöstön edellytyksiä uudistaa toiminta- ja työskentelytapojaan. Tarkoituksena on kerätä tietoa rahoitusalalla käyttöön otetuista uusista toimintatavoista ja työpaikkainnovaatioista erityisesti korona-aikana ja levittää näitä hyviä käytäntöjä sekä alan sisällä että vertaisaloille

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme