Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Österbottens NTM-centrals intressentgrupper är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48. Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48.  Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.  

Resultaten för år 2019 var klart bättre än de tidigare åren. Att resultaten har hållits på samma höga nivå kan man konstatera vara ett lyckat resultat med beaktande av den exceptionella Covid 19-perioden som varat i nästan två föregående år. Helhetsförnöjsamhetsvitsordet varierar beroende på NTM-central mellan 3,86–4,26. Variationsvidden mellan NTM-centralerna har minskat jämfört med tidigare.

NTM-centralerna i Österbotten, Satakunta, Kajanaland och Norra Karelen fick de bästa genomsnittliga förnöjsamhetsvitsorden av sina intressentgrupper. 

- Personalen vid NTM-centralen har under pandemitiden förutom sitt vanliga arbete skött rådgivning, beviljande och utbetalning av olika coronastöd. Det är mycket glädjande att konstatera att vi under all brådska ändå har kunnat bibehålla riktigt bra kontakter till våra intressentgrupper. Våra sakkunniga är kompetenta och lätta att ta kontakt med. Vi har också fått beröm för det aktiva arbetssättet. Vi kommer att fortsätta i samma stil! tackar livskraftschef Terhi Mäkinen från NTM-centralen i Österbotten. 

NTM-centralen i Österbotten är en aktiv aktör för att tygla klimatförändringen och för att främja livskraften 

Intressentgrupperna för NTM-centralen i Österbotten sade sig vara nöjda med verksamheten, med en skala på 1-5 blev vitsordet 4,25. Speciellt stödet för att näringslivet skall ha framgång bedöms ha lyckats bäst i landet (4,05), likaså var man mycket nöjd med regionens livskraft, vitsordet var 3,97. Synlighet som aktör inom området (3,81), effektivitet (3,97) och främjande av regionens ärenden riksomfattande (3,66) bedömdes ha lyckats bra. NTM-centralen i Österbotten upplevdes också vara en aktiv påverkare i att tygla klimatförändringen (3,63) och i att utveckla digitaliseringen (3,85). Ett samhälle med kolneutral cirkulär ekonomi är en av tyngdpunkterna i RFV-NTM-strategin och därigenom blir klimatarbetet en del av NTM-centralernas uppgifter genomgående på alla ansvarsområden. I takt med dessa dyker klimatarbetet fram till exempel i EU-finansieringen och i den regionala utvecklingen. NTM-centralen i Österbotten har också på ett effektivt sätt stött uppnåendet av de ekonomiska tillväxtmålen (3,69) och satsat aktivt på främjandet av forsknings- och utvecklingsverksamheten (3,69).  
 

NTM-centralen i Österbotten upplevdes att med sina åtgärder ha lyckats utveckla sysselsättningsgraden i en positiv riktning (3,86). NTM-centralen i Österbotten har tagit en aktiv roll bl.a. i utvecklandet av ekosystemet för sysselsättningen i Vasa. Målet med ekosystemarbetet är att skapa en regional samarbetsmodell för en helhetsmässig skötsel av sysselsättningen.  

Enkäten besvarades riksomfattande av ca 1792 personer och svarsprocenten var 30, vilket kan anses vara ganska bra. Inom området för NTM-centralen i Österbotten besvarades enkäten av 66 st.  

Närvaro viktigt i landskapen 

Som utvecklingsområden ansågs vara främjandet av allt starkare regional utvecklarroll. Det önskades att NTM-centralerna skulle ta en allt starkare roll i den regionala påverkan. Besvararna var oroade över om tillräckligt kompetent personal räcker till vid NTM-centralerna. 

- Statens regionala närvaro i landskapen är en stor kraftresursfaktor. I NTM-centralernas arbete kombineras ärenden från flera olika ministerier och förvaltningsområden. När arbetet görs så öppet, aktivt och nätverksmässigt som möjligt, nås också de bästa resultaten. Våra intressentgruppspartner har gett oss ett lysande vitsord i enkäten. Jag vill i min tur tacka våra intressentgrupper och våra samarbetsparter för det utmärkta samspelet, säger överdirektör Timo Saari.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Regionala utvecklingsutsikter: De förhöjda priserna, tillgångsproblemen samt bristen på arbetskraft bromsar utvecklingen vid företagen inom området för Österbotten och Mellersta Österbotten10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Näringslivet är livligt i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten, men konjunkturförväntningarna har blivit dämpade under vintern. I och med krisen i Ukraina finns det instabilitet på marknaden, varför till exempel industriföretag som är beroende av internationell handel är i en speciellt osäker situation. Företagens verksamhet försvåras speciellt av prisförhöjningar gällande energi, råmaterial och komponenter samt tillgångsproblem. Problemen berör flera olika branscher, och till exempel inom primärproduktionen har de ökade kostnaderna kombinerade med de låga producentpricer orsakat en lönsamhetskris.

Alueelliset kehitysnäkymät: Kohonneet hinnat, saatavuusongelmat sekä työvoimapula jarruttavat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueen yritysten kehittymistä10.5.2022 12:03:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa elinkeinoelämä on pirteää, mutta suhdanneodotukset ovat talven aikana vaimentuneet. Ukrainan kriisin myötä markkinoilla on epävakautta, minkä vuoksi esimerkiksi kansainvälisestä kaupasta riippuvaiset teollisuusyritykset ovat erityisen epävarmassa tilanteessa. Yritysten toimintaa vaikeuttavat etenkin energian, raaka-aineiden ja komponenttien hinnannousut sekä saatavuusongelmat. Ongelmat koskettavat useita eri toimialoja, ja esimerkiksi alkutuotannossa kasvaneet kustannukset yhdistettynä alhaisiin tuottajahintoihin ovat aiheuttaneet kannattavuuskriisin.

Sysselsättningsöversikt för mars månad: Arbetslösheten minskar fortsättningsvis och det finns gott om lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av mars sammanlagt 6 561 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 527 (- 27,8 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i mars 422 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland, 5,8 %, när motsvarande andel i hela landet är 9,5 %. Nya lediga arbetsplatser anmäldes i mars 503 fler (+ 15,4 %) än vid motsvarande tid i fjol, sammanlagt 3 769. Under mars fanns det totalt 14 717 arbetsplatser, vilket var 5 155 (+ 53,9 %) arbetsplatser fler än för ett år sedan. I mars påverkades antalet lediga arbetsplatser ännu av de lediga sommarjobbsplatserna. Antalet långtidsarbetslösa minskade med 437 personer (-17,2 %) jämfört med förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Maaliskuun työllisyyskatsaus: Työttömyys vähenee edelleen ja avoimia työpaikkoja on runsaasti tarjolla (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)2.5.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli maaliskuun lopussa yhteensä 6 561 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 527 (- 27,8 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli maaliskuussa 422 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin, 5,8 %, kun koko maan vastaava osuus on 9,5 %. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin maaliskuussa 503 enemmän (+ 15,4 %) kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 3 769. Maaliskuun aikana avoinna oli yhteensä 14 717 työpaikkaa, mikä oli 5 155 (+ 53,9 %) työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Maaliskuussa avointen työpaikkojen määrään vaikuttivat vielä avoinna olevat kesätyöpaikat. Pitkäaikaistyöttömien määrä pienentyi 437 henkilöllä vuoden takaiseen nähden (-17,2 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för februari månad: Rekordstort antal lediga arbetsplatser (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.3.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område fanns det i slutet av februari sammanlagt 6 983 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 646 färre (-27,5 %) än för ett år sedan. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften är den lägsta i Fastlandsfinland (6,2 %), när motsvarande andel i hela landet är 10,1 %. Under februari fanns det rekordstort antal lediga arbetsplatser: 14 034, vilket är 5 679 (+ 53 %) fler än för ett år sedan. Till Österbottens arbets- och näringsbyrå anmäldes under februari månad 7 108 lediga arbetsplatser, vilket är 3 212 fler än i februari förra året. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum