Suomen ympäristökeskus

Övervakningsresorna i augusti 2022: Syreproblemen består i Finska viken

Dela

I augusti utredde Finlands miljöcentral situationen för Finlands havsområden. De djupa bottnarna i Finska viken var syrefria och syreläget på kustens djupa bottnar hade försämrats, vilket också återspeglades i förhöjda halter fosfatfosfor och ett minskat antal bottendjur. Skärgårdshavets syre- och bottendjurssituation var klart bättre än i Finska viken. Algmängderna i Finska viken verkar ha minskat trots den årliga förekomsten av blågrönalger.

Östersjömusslor från Skärgårdshavet. Bottendjurssamhällena på även de djupaste bottnarna i Skärgårdshavet var fortfarande i genomsnitt betydligt rikligare och artrikare än i Finska viken. © Seppo Knuuttila
Östersjömusslor från Skärgårdshavet. Bottendjurssamhällena på även de djupaste bottnarna i Skärgårdshavet var fortfarande i genomsnitt betydligt rikligare och artrikare än i Finska viken. © Seppo Knuuttila

På 2010-talet fick Östersjön stora saltpulser från Nordsjön, och effekterna på Finska viken har varit tydliga under de senaste åren. Pulserna förde syrelöst och näringsrikt djupvatten från Östersjöns huvudbassäng till Finska viken. Syresituationen har varit dåligt på de djupa bottnarna i Finska viken sedan dess, förutom under den isfria vintern 2019/2020 (Bild 1).

I augusti 2022 var djupområdet i Finska viken huvudsakligen syrefritt och svavelväte observerades på botten vid flera djupobservationsplatser. I östra delen av Finska viken uppmättes de högsta halterna av fosfor (Bild 2) och kväve i vattnet nära bottnen under den 50-åriga övervakningshistorien. Den höga haltnivån torde förklaras av djupvattnet från Östersjöns huvudbassäng, som har blivit isolerat och där näringsämnen som frigjorts från bottnen har samlats.

När djupvattnet från Östersjöns huvudbassäng rinner ut i havsområdet ända till östra delen av Finska viken bildas saltskikt. Till följd av detta försämras syresituationen utöver i djupvattnen på öppna havet även vid den yttre kusten och i vattnet nära bottnen i skärgården och särskilt halten löslig fosfatfosfor stiger (Bild 3). När syresituationen på bottnen försämras återspeglas det också i bottenfaunan. På de 30 observationsplatserna längs Finska vikens kust har bottenfaunan i huvudsak varit knapp under hela 2000-talet. Dominerande på de flesta observationsplatser är en grupp främmande arter som tål låg syrehalt, havsborstmaskar (Marenzelleria spp.).

Skärgårdshavet

I de norra delarna av Skärgårdshavet var de uppmätta syrehalterna i augusti 2022 något lägre än långtidsmedelvärdena, medan näringshalterna var högre. I södra delen var syresituationen bättre än tidigare år och näringshalterna lägre än långtidsmedelvärdet.

Under Finlands miljöcentrals kustövervakningsresa i år utreddes efter sex års uppehåll bottendjurssamhällenas tillstånd även i södra Skärgårdshavet tillsammans med NTM-centralen i Egentliga Finland. Bottendjurssamhällena på även de djupaste bottnarna i Skärgårdshavet var fortfarande i genomsnitt betydligt rikligare och artrikare än i Finska viken. Den huvudsakliga förklarande faktorn är en bättre syresituation i havsområdets bottnar.

Bottniska viken

Syrehalten i Bottenhavets djup var i augusti 2022 bättre än under de senaste åren. Under resan mättes högre fosforhalter än genomsnittet i synnerhet i Bottenviken. Detta torde bero på att näringsrikare vatten strömmar från Bottenhavet till Bottenviken och delvis också på näringsbelastningen från land. De uppmätta näringshalterna i Bottenviken är dock låga jämfört med de övriga havsområdena.

Norra delen av Östersjöns huvudbassäng

Syresituationen i Östersjöns huvudbassäng var oförändrad och djupvattnet i huvudbassängen var syrefattigt eller syrefritt från 70 meter och nedåt. Näringshalterna i huvudbassängen var på genomsnittlig nivå. I huvudbassängen observerades ställvis mycket rikliga algblomningar och omfattande algansamlingar.

Algansamlingar observerades i Östersjöns huvudbassäng och Finska viken

Augusti var rekordvarm i Finland och temperaturen i havets ytskikt var hög. Under forskningsfartyget Arandas övervakningsresa i början av augusti observerades omfattande ansamlingar av blågrönalger i huvudbassängens och Finska vikens öppna hav. Under kustövervakningsresan som genomfördes i slutet av augusti förekom omfattande blomningar av blågrönalger särskilt i Finska vikens västra delar och i Skärgårdshavet.

Algsituationen i Finska viken påverkas fortfarande i hög grad av det syrefria fosforhaltiga djupvattnet från Östersjöns huvudbassäng, som gör det möjligt för fosfor att frigöras från Finska vikens egna bottnar när saltskiktet bildas.

Övervakningsresor

Finlands miljöcentral gör årligen fyra övervakningsresor med forskningsfartyget Aranda och en kustövervakningsresa med ett mindre fartyg. Resan på öppet hav i augusti 2022 omfattade havsområdena från östra Finska viken till Bottenviken och kustövervakningsresan sträckte sig till Finska vikens och Skärgårdshavets kust. Resorna utgör en del av övervakningar för långtidsförändringar i Östersjöns tillstånd, och de betjänar Finlands havsförvaltningsplans övervakning samt Östersjöländernas gemensamma HELCOM-övervakning.

Under övervakningsresorna samlar man in information om Östersjöns fysik, kemi och biologi samt skadliga ämnen från bottensedimentet till ytan. Utifrån detta kan man bland annat bedöma havets syresituation, eutrofiering och eventuella förändringar i plankton- och bottendjurssamhällena.

Observationerna grundar sig på forskningsfartyget Arandas resor, kustövervakningsresan samt de resor som företagits med Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts (SMHI) forskningsfartyg Svea i juli och augusti.

Övervakningsresan med forskningsfartyget Aranda den 8–19 augusti 2022 leddes av Pekka Kotilainen och Maiju Lehtiniemi. Seppo Knuuttila var reseledare för Finska vikens och Skärgårdshavets kustövervakningsresa den 15–26 augusti.

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Finska viken: forskningsprofessor, Arandas resechef Maiju Lehtiniemi, Finlands miljöcentral, tfn +358 295 251 356, fornamn.efternamn@syke.fi

Östersjöns huvudbassäng och Bottniska viken: äldre forskare, Arandas resechef Pekka Kotilainen, Finlands miljöcentral, tfn +358 295 251 317, fornamn.efternamn@syke.fi

Kustövervakning: specialforskare Seppo Knuuttila, Finlands miljöcentral, tfn +358 295 251 286, fornamn.efternamn@syke.fi

Finlands miljöcentrals medietjänst

Finlands miljöcentrals medietjänst ger information om forskning, hjälper journalister att hitta experter för intervjuer och tillhandahåller fotografier för mediabruk.

Kontakterna kommer att besvaras av kommunikationsexperter. Vi serverar vardagar från 9.00 till 16.00.

Tel:029 525 1072syke_ajankohtaiset@syke.fi

Bilder

Östersjömusslor från Skärgårdshavet. Bottendjurssamhällena på även de djupaste bottnarna i Skärgårdshavet var fortfarande i genomsnitt betydligt rikligare och artrikare än i Finska viken. © Seppo Knuuttila
Östersjömusslor från Skärgårdshavet. Bottendjurssamhällena på även de djupaste bottnarna i Skärgårdshavet var fortfarande i genomsnitt betydligt rikligare och artrikare än i Finska viken. © Seppo Knuuttila
Ladda ned bild
Bild 1. Syreläget på bottnen av det öppna havet från södra Östersjön till Bottenviken i augusti 2020, 2021 och 2022. © SYKE Data: SYKE och SMHI
Bild 1. Syreläget på bottnen av det öppna havet från södra Östersjön till Bottenviken i augusti 2020, 2021 och 2022. © SYKE Data: SYKE och SMHI
Ladda ned bild
Bild 2. Fosforkoncentrationerna i det öppna havet rån södra Östersjön till Bottenviken i augusti 2020, 2021 och 2022. © SYKE Data: SYKE och SMHI
Bild 2. Fosforkoncentrationerna i det öppna havet rån södra Östersjön till Bottenviken i augusti 2020, 2021 och 2022. © SYKE Data: SYKE och SMHI
Ladda ned bild
Bild 3. Halten fosfatfosfor vid observationsplatsen i Aspö i Kotka i vattnet nära bottnen på cirka 68 meters djup 1980–2022. © SYKE
Bild 3. Halten fosfatfosfor vid observationsplatsen i Aspö i Kotka i vattnet nära bottnen på cirka 68 meters djup 1980–2022. © SYKE
Ladda ned bild
Bild 4. Syreprofil från södra Östersjön till Bottenviken i augusti 2020, 2021 och 2022. © SYKE Data: SYKE och SMHI
Bild 4. Syreprofil från södra Östersjön till Bottenviken i augusti 2020, 2021 och 2022. © SYKE Data: SYKE och SMHI
Ladda ned bild
Obsevationsstationer i augusti 2022. SYKE
Obsevationsstationer i augusti 2022. SYKE
Ladda ned bild

Länkar

Om

Suomen ympäristökeskus
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 HELSINKI

0295 251 000https://www.syke.fi/fi-FI

Det är dags att gå bortom att lösa miljöproblem en efter en till en hållbarhetsomställning som omfattar hela samhället. Finlands miljöcentral SYKE är ett multiprofessionellt forsknings- och expertinstitut. Hos oss arbetar cirka 700 kompetenta experter och forskare i Helsingfors, Uleåborg, Jyväskylä och Joensuu.

 

Följ Suomen ympäristökeskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen ympäristökeskus

Consumption-based emissions for all Finnish municipalities and regions calculated for the first time31.1.2023 09:00:00 EET | Press release

For the first time, the Finnish Environment Institute (Syke) has published consumption-based greenhouse gas emissions data for all Finnish municipalities and regions. The emissions per capita vary considerably between different municipalities and regions. As a result of the consumption of imported goods, a significant portion of emissions is also directed abroad.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum