Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

På grund av värmeböljan i juli gjordes det många spaningsflygningar efter skogsbränder

Dela

Spaningsflygningarna inleddes i år först i landskapet Lappland. På grund av värmeböljan i juli gjordes det två flygningar per dag på flera rutter. Antalet spaningsflygningar kan bli historiskt högt.

Svarta områden på bilden är brunnen skog i Kalajoki (1.8.2021). Foto: Ilkka Kauppinen.
Svarta områden på bilden är brunnen skog i Kalajoki (1.8.2021). Foto: Ilkka Kauppinen.

I år inleddes regelbundna spaningsflygningar efter skogsbränder i juli vilket är ungefär en månad senare än normalt. Vanligtvis inleder man flygningar i månadsskiftet april-maj. Det var även exceptionellt att flygningar inleddes först i landskapet Lappland på grund av torkan. Spaningsflygningarna inleds vanligtvis inom områden i sydvästra och sydöstra Finland. I juni-juli utvidgades de regelbundna spaningsflygningarna till att omfatta hela landet. På grund av värmeböljan i juli ökade antalet dagliga spaningsflygningar betydligt.

Enbart i juli gjordes det 626 flygningar. På flera rutter har man gjort två flygningar per dag eftersom risken för skogbrand varit hög. Flygningarna genomförs när Meteorologiska institutets skogsbrandsindex överstiger 4,1 eller 4,3 beroende på område. Flygningar görs två gånger per dag när indexet överstiger 5,4. 

På grund av torka i terrängen har antalet flygningar stigit rekordhögt

Det gångna året har blivit näst livligast i historien för flygspaningsverksamhet. Hittills har det gjorts över 884 flygningar och 229 bränder har upptäckts under dem. Räddningsväsendets enheter har 53 gånger fått vägvisning till platsen. Under det föregående rekordåret 2018 gjordes 1407 flygningar.

Det har gjorts många brandobservationer under de senaste två veckorna, men antalet brandobservationer för hela året är i linje med de långvariga medeltalen. Speciellt för i år har varit att man upptäckt flera bränder under en och samma flygning. När räddningsverken har släckt bränder har de haft nytta av de livevideor av brandplatserna som har tagits under flygningarna.

Spaningsflygningar gjordes även vid skogbranden i Kalajoki. I början av branden förmedlades direktsänd video från brandområdet och annan information för Jokilaakso räddningsverk. Den långvariga och kraftiga skogsbranden ledde till spridningen av brinnande material i form av gnistor och brinnande bitar. Vid släckningsarbetet görs brandgator för att branden inte ska spridas ytterligare. Det brinnande materialet kan föras över sådana brandgator eller med brandplymer som branden orsakar. Målet med spaningsflygningarna var att upptäcka början till eventuella nya bränder utanför det ursprungliga brandområdet.

Flygningarna fortsätter vid behov fram till september 

Varning för skogsbrand kan fortsättningsvis vara i kraft i vissa delar av Finland. Flygningarna görs ända till september om risken för skogsbrand är uppenbar.

Det varma vädret under sensommaren uppmuntrar vanligtvis folk att röra sig i naturen. När man rör sig i naturen är det skäl att beakta eventuella varningar för skogsbränder. Under varning för skogsbrand är det förbjudet att göra upp öppen eld.

Flygspaningarna efter skogsbränder

Flygspaning efter skogsbränder är övervakning som görs med flygplan för att upptäcka markbränder. Syftet är att upptäcka markbränder i tid och på så sätt förhindra att de sprider sig. Flygningarna görs över hela Finland. Till markbränder räknas bl.a. skogsbränder, gräsbränder och bränder på torvproduktionsområden.

Inrikesministeriet beviljade 1,2 miljoner euro i stöd för spaningsflygverksamhet för detta år. Dessutom har man även ansökt om tilläggsanslag för verksamheten.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland ansvarar för att ordna spaningsflygningar efter skogsbränder i hela Finland. Flygningarna görs regelbundet på 22 rutter under perioden april-september. Flygningarna genomförs vanligtvis av en lokal flygklubb eller ett flygbolag.

Rutterna


Mer information:
räddningsöverinspektör Mika Kurvinen, tfn 050 396 1234
fornamn.efternamn@rfv.fi

Foto:  Svarta områden på bilden är brunnen skog i Kalajoki (1.8.2021). Foto: Ilkka Kauppinen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Svarta områden på bilden är brunnen skog i Kalajoki (1.8.2021). Foto: Ilkka Kauppinen.
Svarta områden på bilden är brunnen skog i Kalajoki (1.8.2021). Foto: Ilkka Kauppinen.
Ladda ned bild
Brandområdes svarta kanter kunde också ses ovanpå dimmolnet (31.7.2021). Foto: Ilkka Kauppinen.
Brandområdes svarta kanter kunde också ses ovanpå dimmolnet (31.7.2021). Foto: Ilkka Kauppinen.
Ladda ned bild

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum