HUS

På sommaren kan det förekomma rusning på HUS samjour

Dela

På grund av personalbristen inom hela hälso- och sjukvården kan det förekomma rusning på HUS samjour för barn och vuxna under sommaren. Vid samjourerna vårdas endast akut insjuknade och sådana patienter som kräver brådskande vård och vars vård inte kan vänta på att den egna hälsostationen öppnas.

Patienter som är i behov av brådskande vård vårdas i första hand dagtid på hälsostationernas brådskande mottagningar. På sjukhusens samjour vårdas endast de patienter vars vård inte kan flyttas till nästa vardagsmorgon på grund av att symtomen är svåra eller sjukdomen förvärras. De övriga patienterna måste hänvisas hem för att vänta på att hälsostationen öppnas.

"Alla patienter som behöver brådskande vård behöver inte få vård omedelbart, utan många symtom och skador kan behandlas följande morgon eller inom 1–2 dagar. Med ett litet besvär lönar det sig hellre att vänta hemma över natten på att hälsostationen ska öppnas än på akutmottagningen där patienterna vårdas i angelägenhetsordning”, konstaterar Maaret Castrén, direktör för HUS Akuten.

Vid allvarliga symtom kontakta akutmottagningen

Typiska symtom som kräver brådskande vård är till exempel kraftig bröstsmärta, förlamningssymtom, brådskande mentala problem, riklig blödning, stora skador, andningssvårigheter, akut och kraftig huvudvärk eller magsmärtor.

Typiska symtom hos barn är t.ex. andningssvårigheter, feber hos barn under 3 månader, försämrat allmäntillstånd på grund av infektionssjukdom, misstanke om ny diabetes eller utdraget krampanfall, misstanke om fraktur eller annan allvarlig skada.

Jourhjälpen 116117-servicenumret hjälper

Den som söker sig till akutmottagningen bör först ringa Jourhjälpen 116117-servicenumret, där sjukskötarna gör en bedömning av vårdbehovet och ger råd om hur man söker sig till rätt vårdplats eller ger anvisningar för egenvård av symtomet.

I livshotande situationer ska man ringa det allmänna nödnumret 112.

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Behandling med coronavirusläkemedlet Paxlovid inleds på HUS1.7.2022 08:42:13 EEST | Tiedote

Paxlovid är det första orala läkemedlet för behandling av covid-19 som fått försäljningstillstånd i Europa. Social- och hälsovårdsministeriet har definierat målgrupperna för den nya Paxlovid-coronavirusmedicinen. De enheter som har hand om specialistsjukvården på HUS börjar genast ge läkemedlet till de patienter som följs upp hos dem, och som på grund av sin sjukdom eller läkemedelsbehandling lider av immunbrist. Läkemedlet ges också till vissa cancerpatienter och till personer med kronisk lungsjukdom.

Paxlovid-koronaviruslääkkeen käyttö alkaa HUSissa1.7.2022 08:38:53 EEST | Tiedote

Paxlovid on ensimmäinen Euroopassa myyntiluvan saanut suun kautta otettava lääke koronavirustaudin hoitoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt uuden Paxlovid-koronaviruslääkkeen kohderyhmät. HUSin erikoissairaanhoidon hoitavat yksiköt aloittavat välittömästi lääkkeen käytön niille seurannassa oleville potilailleen, jotka ovat sairautensa tai lääkehoitonsa takia immuunipuutteisia, tietyille syöpäpotilaille ja kroonista keuhkosairautta sairastaville.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum