ELY-keskukset

Passagerarbegränsningarna för förbindelsefartyg gäller fortfarande - alla icke-nödvändiga resor med förbindelsefartyg bör fortfarande undvikas

Dela

Antalet passagerare på förbindelsefartygen har begränsats avsevärt på grund av coronasituationen, så att man på fartygen kan sörja för tillräckliga säkerhetsavstånd samt för besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. Begränsningarna gäller fortfarande på förbindelsefartygen, även om de för kollektivtrafikens del redan har hävts. Eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de genomförs orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. När sommarsäsongen inleds uppmanar NTM-centralen alla som använder förbindelsefartygstrafiken att fortsättningsvis undvika alla icke-nödvändiga resor så att alla passagerare får plats ombord på fartygen. Begränsningarnas ändamålsenlighet bedöms enligt coronasituationens utveckling.

Inom kollektivtrafiken har resebegränsningarna hävts, men inom förbindelsefartygstrafiken är de fortfarande i kraft. Skärgårdstrafiken är sårbar och eventuella karantänsituationer och sjukdomar hos arbetstagarna kan om de förverkligas orsaka betydande förändringar och begränsningar i skärgårdstrafiken. Fartyg kan inte drivas underbemannade och arbetstagare kan inte komma till arbetet om de är sjuka. Det kan vara utmanande att få yrkeskunniga och friska vikarier i coronasituationen. Det är motiverat att begränsa antalet passagerare i den rådande coronasituationen för att trygga både besättningens och passagerarnas hälsosäkerhet. I begränsningarna för passagerare har man beaktat de fartygsspecifika förutsättningarna för säkerhetsavstånd, såsom passagerarutrymmenas form, utrymmen och placering samt rutterna inne i utrymmena. Begränsningarnas ändamålsenlighet bedöms enligt coronasituationens utveckling.

Sommarsäsongen håller på att starta och under sommaren ökar passagerarmängderna på förbindelsefartygen. Även under normala förhållanden är förbindelsefartygens kapacitet begränsad och i rusningstoppar har inte alla passagerare alltid rymts ombord. Nu är passagerarkapaciteten bara ungefär hälften av det normala. På vissa rutter är den till och med mindre än hälften av den normala kapaciteten. NTM-centralen uppmanar därför dem som använder förbindelsefartygstrafiken att undvika alla icke-nödvändiga resor med förbindelsefartyg så att alla passagerare ska rymmas ombord på fartygen.

Passagerarna tas ombord på förbindelsefartygen i den ordning de anländer. Således kan inte alla medlemmar i samma sällskap garanteras att rymmas med på samma fartygstur, om det maximala passagerarantal som för närvarande används uppfylls. När det gäller turer som beställs följs samma praxis, dvs. beställningarna tas emot i den ordning de anländer. Förbindelsefartygstrafiken är en avgiftsfri och offentlig tjänst som är tillgänglig för alla på lika villkor. Det finns inget bokningssystem för förbindelsefartyg och det är inte möjligt att utveckla ett sådant på grund av undantagssituationen.

Maximalt antal passagerare per rutt och fartyg:

Det maximala antalet passagerare per rutt och fartyg hittas på NTM-centralens webbplats.

Utöver begränsningarna för passagerare är serviceproducenterna skyldiga att se till att det finns tillräckliga säkerhetsavstånd på fartygen. Ombord på fartygen erbjuds möjlighet till desinficering av händerna och utrymmen och ytor avsedda för passagerarnas bruk rengörs effektivt och regelbundet. Dessutom förutsätter NTM-centralen att alla över 12-åriga passagerare i förbindelsefartygstrafiken använder ansiktsmask. Tvånget gäller inte dem som har hälsomässigt hinder för att använda ansiktsmask. Varje kund ansvarar för att skaffa egen ansiktsmask. Fartygens besättning kan ge passagerarna instruktioner, men deras uppgifter omfattar inte övervakning av användningen av ansiktsmask. Anvisningarna om användningen av masker kommer att utökas på fartygen. Att en person inte bär ansiktsmask utgör inte en grund för att hindra passageraren från att resa eller för att avlägsna passageraren från fartyget.

Mer information: Trafikens kundservice, tfn 0295 020 600

Nyckelord

Bilder

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Yhteysalusten matkustajarajoituksen edelleen voimassa - vältettävä edelleen kaikkia ei-välttämättömiä matkoja yhteysaluksilla3.5.2021 12:20:00 EEST | Tiedote

Yhteysalusten matkustajamääriä on rajoitettu huomattavasti koronatilanteen vuoksi, jotta aluksilla voidaan huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä miehistön ja matkustajien terveysturvallisuudesta. Rajoitukset ovat edelleen voimassa yhteysaluksilla, vaikka ne ovat joukkoliikenteen osalta jo purettu. Mahdolliset työntekijöiden karanteenitilanteet ja sairastumiset voivat toteutuessaan aiheuttaa merkittäviäkin muutoksia ja rajoituksia saaristoliikenteeseen. Kesäsesongin käynnistyessä ELY-keskus vetoaakin kaikkia yhteysalusliikennettä käyttäviä välttämään edelleen kaikkia ei-välttämättömiä matkoja, jotta kaikki matkustajat mahtuisivat alusten kyytiin. Rajoitusten tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan koronatilanteen kehittymisen mukaan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum