ELY-keskukset

Påverka vattentjänsternas framtid i västra Finland (Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, Egentliga Tavastland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten)

Dela

I västra Finland har en gemensam vattentjänststrategi som gäller hela fältet av vattentjänster varit under arbete. Utkastet till strategi och det första åtgärdsprogrammet som syftar till att verkställa strategin har nu lagts ut för kommentar. Alla som vill har ännu goda möjligheter att påverka vattentjänsternas framtid i området.

Foto: Minna Nummelin
Foto: Minna Nummelin

Vattentjänststrategin för västra Finland har utarbetats för alla områden i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten, Birkaland, Egentliga Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland så att den är gemensam för alla aktörer inom vattentjänsterna i landskapen.Syftet med strategin är att trygga fungerande och energieffektiva vattentjänster av hög kvalitet med beredskap för olika risker och dessutom till ett skäligt pris för alla invånare i västra Finland år 2050. 

Förstklassiga vattentjänster i västra Finland år 2050

I strategin utarbetades en vision och målstatus, som eftersträvas i utvecklingen av vattentjänsterna fram till år 2050.Enligt visionen år 2050 är vattentjänsterna i västra Finland förstklassiga och reagerar på förändringar i verksamhetsmiljön.

Målstatus har beskrivits med fyra huvudteman:

 1. Vattentjänsternas värde som livsviktig funktion i samhället är identifierad och ansvaret upplevs vara gemensamt.Vattentjänsterna beaktas i all utveckling och beredskap i området.Vattentjänsterna utvecklas och styrs på ett sakkunnigt och målinriktat sätt och det bör reserveras tillräckliga ekonomiska resurser för vattentjänsterna.
 2. Trygga och högklassiga vattentjänster säkerställs för alla vattentjänstkunder.Hushållsvattnet är av hög kvalitet och avloppsvattenbehandlingen är effektiv samt hanteringen av vatten- och avloppsegendomen är hållbar.Dessutom bör vattentjänsterna fungera i alla förhållanden.
 3. Vattentjänsterna möjliggör utvecklingen i området.Goda vattenresurser, effektiv avloppsvattenbehandling och fungerande vattentjänster gör det möjligt för områdets näringsverksamhet att utvecklas.Vattentjänsterna möjliggör nya förtjänstmöjligheter.Vattenresurserna är av god kvalitet och möjligheterna till rekreationsanvändning är mångsidiga.
 4. Området är en föregångare inom mångsidig vattenkompetens och hållbar vattentjänstverksamhet.Kompetensen inom vattentjänsterna i området är omfattande och utvecklas kontinuerligt.Kompetensen är stark på olika verksamhetsnivåer och den stöder sig på hantering av den senaste teknologiska och datatekniska kompetensen och på framförhållning. Vattentjänsterna är anpassningsbara, energieffektiva och kolneutrala.

På basis av intressegruppsmötena som hölls på våren valdes sex tyngdpunktsområden, utgående från vilka åtgärder som uppfyller strategins mål bearbetades.Följande tyngdpunktsområden upplevs vara viktiga: resurser, vatten- och avloppsegendom, funktionssäkerhet, kompetens, hälsa och miljöskydd samt energivisdom och resurseffektivitet.

Åtgärdsprogrammet bidrar till bättre vattentjänster

I det första åtgärdsprogrammet 2030, som strävar efter att verkställa strategin, ligger fokus på åtgärderna som har planerats för verkställande under de följande cirka tio åren.Åtgärderna som införs i åtgärdsprogrammet presenterades under intressegruppsmötena som ordnades i slutet av september.Åtgärdsprogrammet bearbetades på basis av responsen från evenemanget.

I det färdiga åtgärdsprogrammet har åtgärderna grupperats under åtta olika metodurval som är:

 • Öka uppskattningen och förstå ansvaret
 • Öka samarbetet
 • Öka kompetensen inom vattentjänsterna
 • Producera vattentjänster av hög kvalitet
 • Producera hållbara och anpassningsbara vattentjänster
 • Förstärka anläggningarnas ekonomi
 • Utveckla lagstiftningen och tillsynen
 • Utnyttja digitaliseringen och köptjänsterna i större utsträckning.

Respons om strategin och åtgärdsprogrammet skickas senast 19.11.2021 via strategins webbsidor: www.miljo.fi/vastrafinlandsvattentjanststrategi2050.

Mer information ges av:

Ledande vattenhushållningsexpert Jyrki Lammila
NTM-centralen i Egentliga Finland
tfn. 0295 022 890
jyrki.lammila@ely-keskus.fi

Nyckelord

Bilder

Foto: Minna Nummelin
Foto: Minna Nummelin
Ladda ned bild
Foto: Minna Nummelin
Foto: Minna Nummelin
Ladda ned bild
Foto: Minna Nummelin
Foto: Minna Nummelin
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum