Suomen Pankki

Peer-to-peer loans and loan-based crowdfunding decreased in 2020

Share

The volume of debt funding mediated in Finland on peer-to-peer (P2P) and crowdfunding platforms declined in 2020. In contrast, the volume of investment-based crowdfunding to companies grew from the previous year.

The volume of funding mediated in Finland through crowdfunding and peer-to-peer lending markets declined in 2020. Funding mediated to Finnish applicants decreased 17% from the previous year due to a reduction in P2P lending and loan-based crowdfunding. In 2020, the total volume of funding mediated through P2P lending and crowdfunding markets amounted to EUR 282 million.

Coronavirus pandemic reduced P2P lending in Finland

The Finnish peer-to-peer lending market contracted in 2020. The coronavirus pandemic and the consequent lower interest rate cap tightened the operating conditions for the P2P lending market. The number of active P2P loan companies in Finland decreased as companies reformed their business[1] or discontinued it altogether. The volume and number of P2P loans mediated to consumer through service platforms in 2020 decreased significantly from the previous years.

In 2020, the volume of P2P loans mediated amounted to EUR 86 million, which is 46% less than in 2019. P2P loans to Finnish consumers accounted for EUR 83 million and those to foreign consumers for EUR 3 million. P2P loans mediated to foreign consumers decreased significantly from EUR 14 million in 2019.

In 2020, the number of P2P loans mediated was 18% lower than in 2019. Approximately 22,000 P2P loans were mediated to Finnish consumers in 2020. Finnish P2P loan platforms were used to mediate some 2,300 P2P loans to foreign consumers, which was almost 5,000 fewer than in 2019.

Record volume of investment-based crowdfunding mediated

In 2020, the volume of crowdfunding mediated on Finnish service platforms was 4.6% higher than in 2019. Finnish companies raised funding worth EUR 199 million through crowdfunding platforms[2] in 2020. 62% of the crowdfunding raised by companies was loan-based and 37% investment-based. The share of reward-based crowdfunding was minor.

Although crowdfunding received by companies has increased in recent years, it’s role in funding raised by Finnish companies remains small. In 2020, the volume of crowdfunding received by Finnish companies was only 1% of corporate loans drawn down from credit institutions.

Crowdfunding mediated to Finnish companies grew particularly on the back of investment-based funding[3]. In 2020, Finnish companies raised a total of EUR 74 million of investment based crowdfunding, 27% more than in 2019.[4] Investment-based crowdfunding raised by Finnish companies reached a record level in 2020.

The number of investment-based crowdfunding rounds carried out on crowdfunding platforms decreased in 2020. The number of successful investment-based crowdfunding rounds was 39, which is 10 fewer than in 2019. The average amount raised increased. On average, companies raised EUR 1.9 million through investment-based crowdfunding in 2020, which is EUR 700,000 more than in 2019.

Loan-based crowdfunding mediated to Finnish companies decreased by 7% in 2020 but retained its position as the main source of crowdfunding for companies. Loan-based crowdfunding to companies totalled EUR 124 million in 2020, which is EUR 9 million less than in 2019.

In 2020, Finnish companies carried out fewer loan-based crowdfunding rounds than in 2019. In 2020, the number of successful funding rounds was 11,200, which is 5% fewer than in 2019. The average loan received through a funding round totalled approximately EUR 11,000. The average value of a loan mediated through Finnish crowdfunding platforms has declined ever since 2017.

The volume of reward-based crowdfunding increased[5] somewhat in 2020 but remained low. In 2020, the volume of reward-based crowdfunding mediated in Finland amounted to EUR 1 million, which is 30% more than in 2019. The number of successful funding rounds through reward-based crowdfunding platforms was almost 180 in 2020. The average amount of funding received through these funding rounds decreased to just over EUR 5,700, which is 17% less than the average value of reward-based crowdfunding received last year.

Funding volumes mediated in Finland through different forms of crowdfunding*

 

2018, EUR million
(12-month change)

2019, EUR million

(12-month change)

2020, EUR million

(12-month change)

Loan-based crowdfunding

98.3 (29%)

133.6 (36%)

124.4 (-7%)

Investment-based crowdfunding

58.0 (-8%)

58.3 (1%)

73.7 (27%)

Reward-based crowdfunding

0.7 (-27%)

0.8 (8%)

1.0 (30%)

Peer-to-peer lending to consumers

150.1 (40%)

146.7 (-2%)

82.8 (-44%)

Total

307.2 (24%)

339.4 (11%)

282.0 (-17%)

* The figures include domestic parties seeking funding.

For further information, please contact:

Antti Alakiuttu, tel. +358 9 183 2495, email: antti.alakiuttu(at)bof.fi,

Miska Jokinen, tel. +358 9 183 2122, email: miska.jokinen(at)bof.fi,

Maija Keskinen, tel. +358 9 183 2004, email: maija.keskinen(at)bof.fi.

Click here to subscribe to email updates on the annual news release on crowdfunding and peer-to-peer lending.

[1] For example, companies started granting loans and credit from their own balance sheet. Lending by such companies is covered by the new Bank of Finland data collection and statistics on other financial institutions (OFI).

[2] Investment-, loan- and reward-based crowdfunding

[3] Direct equity investment in a non-listed company through a crowdfunding platform

[4] In investment- and reward-based crowdfunding, the impact of individual large funding rounds is more significant than in debt-based crowdfunding due to the lower number of funding rounds.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Muistutuskutsu medioille: Suomen Pankin Maksufoorumi 19.5.2021 klo 9.00 - 12.0014.5.2021 10:05:51 EEST | Kutsu

Muuttuuko maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa? Millä tavalla maksamista kehitetään Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa Suomeen? Miltä näyttää digitaalinen euro maksamisen näkökulmasta? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 17.5.2021 klo 16.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Maksufoorumin yhteydessä julkaistaan Euro ja talous -verkkojulkaisu, jossa syvennetään Maksufoorumin teemoja ja käsitellään maksamisen kustannuksia sekä maksu- ja selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa yleisvalvontaa. Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen (p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi) Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9:00 Tilaisuuden avaus ja maksamiseen keskittyvän Euro ja talous -verkkojulkaisun esittely Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9:20 Maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa Paneelikeskustelu: Ja

Kutsu medioille: Suomen Pankin Maksufoorumi 19.5.2021 klo 9.00 - 12.0011.5.2021 10:55:30 EEST | Kutsu

Muuttuuko maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa? Millä tavalla maksamista kehitetään Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa Suomeen? Miltä näyttää digitaalinen euro maksamisen näkökulmasta? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 17.5.2021 klo 16.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Maksufoorumin yhteydessä julkaistaan Euro ja talous -verkkojulkaisu, jossa syvennetään Maksufoorumin teemoja ja käsitellään maksamisen kustannuksia sekä maksu- ja selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa yleisvalvontaa. Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen (p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi) Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9:00 Tilaisuuden avaus ja maksamiseen keskittyvän Euro ja talous -verkkojulkaisun esittely Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9:20 Maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa Paneelikeskustelu: Ja

Marknadsvärdet på finländska aktier och aktieinnehav ökar snabbt11.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Marknadsvärdet på finländska börsnoterade företag[1] har stigit under flera års tid. Värdet sjönk tillfälligt på grund av coronapandemin, men efter mars 2020 har marknadsvärdet på finländska aktier stigit med 48 % och var 307 miljarder euro vid utgången av mars 2021. Hälften av de finländska företagens noterade aktier är i inhemsk ägo.[2] Utöver värdeökningen har aktiernas totala värde ytterligare ökat något till följd av de flera börsintroduktioner som gjordes av finländska företag under början av 2021. I januari–mars emitterade finländska företag nya aktier till ett värde av 360 miljoner euro[3]. Börsnoterade aktier utgör en betydande andel av finländarnas finansiella tillgångar. Finländarnas[4] sammanlagda aktieinnehav uppgick vid utgången av mars 2021 till 236,2 miljarder euro och av dem var 35 % utländska aktier. I mars 2021 ökade innehavens marknadsvärde med 7,3 miljarder euro. Därtill köpte finländarna aktier till ett nettobelopp av 790 miljoner euro, varav 600 miljoner euro hän

Market value of Finnish shares and shareholdings soared11.5.2021 10:00:00 EEST | Press release

The market value of shares issued by listed Finnish companies[1] has increased for several consecutive years. It declined temporarily because of the COVID-19 crisis, but since March 2020, the market capitalisation of Finnish equities has risen by 48% to stand at EUR 307 billion at the end of March 2021. Half of Finnish companies’ listed shares are held by domestic owners.[2] In addition to appreciation, the total value of equities was boosted somewhat by several initial public offerings by Finnish companies in early 2021. In January-March, Finnish companies issued new equities worth EUR 360 million.[3] Listed shares constitute a significant proportion of Finns’ financial assets. At the end of March 2021, Finns’[4] equity holdings totalled EUR 236.2 billion, 35% of which in foreign equities. In March 2021, the market value of the holdings increased by EUR 7.3 billion. Meanwhile, Finns made net equity investments of EUR 790 million, EUR 600 million of which was allocated to foreign equit

Suomalaisten osakkeiden ja osakeomistusten markkina-arvot kasvavat nopeasti11.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisten pörssinoteerattujen yritysten[1] markkina-arvo on kasvanut useiden vuosien ajan. Se laski hetkellisesti koronapandemian vuoksi, mutta maaliskuun 2020 jälkeen suomalaisten osakkeiden markkina-arvo on kasvanut 48 % ja oli 307 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Puolet suomalaisten yritysten noteeratuista osakkeista on kotimaisten omistajien hallussa.[2] Arvonnousun lisäksi osakkeiden kokonaisarvoa ovat kasvattaneet hieman suomalaisten yritysten tekemät useat listautumisannit vuoden 2021 alun aikana. Tammi-maaliskuussa suomalaiset yritykset laskivat liikkeeseen 360 milj. euron edestä uusia osakkeita[3]. Pörssinoteeratut osakkeet muodostavat merkittävän osuuden suomalaisten rahoitusvarallisuudesta. Suomalaisten[4] osakeomistukset olivat yhteensä 236,2 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa, ja niistä 35 % oli ulkomaisia osakkeita. Maaliskuussa 2021 omistusten markkina-arvo kasvoi 7,3 mrd. eurolla. Lisäksi suomalaiset ostivat osakkeita nettomääräisesti 790 milj. euron edestä, mistä

Bolåneriskerna har ökat under coronapandemin4.5.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi har tagit mindre skada av coronapandemin än väntat, och pandemin har inte rubbat det finländska finanssystemets funktionsförmåga. Kraftig penning- och finanspolitisk stimulans, bankernas flexibla återbetalningsvillkor, direkta företagsstöd och lättnader i makrotillsynskrav och övriga regler för banker har hjälpt hushåll och företag. Den långvariga ökningen i hushållens skuldsättning riskerar dock att försvaga Finlands förmåga att klara framtida ekonomiska kriser. Bostadsutlåningen har tagit fart sedan sommaren 2020 och ökat hushållens sammantagna skuldbörda. Långa bostadslån lyfts i dag mer än någonsin tidigare och av nya bostadslån beviljas en allt större del människor med stora skulder i förhållande till sina inkomster. Den genomsnittliga storleken av nya bostadslån har också ökat. ”Finländarnas växande skuldsättning och särskilt den allt vanligare förekomsten av långa bostadslån är oroväckande med tanke på den finansiella stabiliteten”, säger vice ordföranden i Finl

Risks relating to housing loans have grown during the COVID-19 pandemic4.5.2021 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy has come through the COVID-19 pandemic with less damage than expected. The pandemic hasn’t shaken the functioning of Finland’s financial system. The strong monetary and fiscal policy stimulus, the flexibility granted by the banks in the servicing of loans, direct business subsidies and the relaxation of macroprudential requirements and other banking regulations have all helped households and businesses. The persistent indebtedness of Finnish households does, however, threaten to weaken Finland’s ability to cope with future economic crises. Housing mortgage lending has picked up since summer 2020 and the household debt burden has continued to accumulate. Housing loans of long maturity are being taken out more than ever, and a greater proportion of new housing loans have been granted to people with a high level of debt relative to their income. The average size of new housing loans has also grown. ‘From the perspective of financial stability, Finns’ increased indebted

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom