Ilmarinen

”Pensionsskyddet är vår gemensamma sak” – Läs i rapporten hur vi skötte ditt pensionsskydd 2019

Dela

Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport ger en insikt i hur vi skötte ditt pensionsskydd år 2019. Rapporten innehåller också information om på vilket sätt pensionsskyddet i praktiken inverkar i olika levnadssituationer på alla som bor i Finland.

– Pensionsskyddet är allas gemensamma sak. Vi arbetar för ett framgångsrikt samhälle och goda resultat tryggar framtiden även under kommande år och decennier. Med tanke på Ilmarinen och våra kunder var 2019 ett utmärkt år. Vi uppdaterade vår strategi, förnyade vår organisation och effektiverade vår verksamhet. Den bästa placerings­avkastningen under hela decenniet stärkte solvensen, vilket tillsammans med den snabbt förbättrade kostnadseffektiviteten gynnar våra kunder. Kundåterbäringarna stiger rekordhögt till 164miljoner euro, konstaterar Ilmarinens verkställande direktör Jouko Pölönen. 

Det största samtalsämnet i anslutning till pensionerna år 2019 var nativiteten och kommande generationer. De nyfödda och ännu ofödda barnen betalar våra pensioner i framtiden. För närvarande bärs ansvaret för finansieringen av pensionerna av den arbetsföra befolkningen. 

– Våra kunders framgång är viktig också för oss. Sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten inverkar på placeringsintäkterna och utbetalda löner. Utvecklingen av lönesumman syns direkt i de pensionsavgifter som vi samlar in och med vilka pensionerna finansieras. 

Med hjälp av Ilmarinens årsberättelse och företagsansvarsrapport kan du enkelt läsa om ditt pensionsskydd om du så är arbetstagare eller företagare. Rapporten innehåller en översikt av på vilket sätt arbetspensionsförsäkringen tryggar din utkomst redan under yrkesbanan. 

– Årsberättelsen och företagsansvarsrapporten är ett viktigt sätt för oss att redogöra för på vilket sätt vi sköter ditt pensionsskydd och för den information som vi delar om vårt arbete. Vi hoppas att den öppna diskussionen om målen med vårt arbete fortsätter med dig senast efter att du hunnit ta del av vår rapport, säger Ilmarinens företagsansvarschef Joona Raudaskoski. 

– Läsaren kan bland annat fördjupa sig i varför det lönar sig att upprätthålla arbetsförmågan redan innan den börjar försvagas och vilka följder det kan få för individen och hela samhället om upprätthållandet av arbetsförmågan försummas. I rapporten har vi även sammanställt information om dagens pensionstagare: hurdan inkomstnivå de har och var de bor.  

Ansvarsfulla placeringar är lika med långsiktiga placeringar 

Sedan början av 2020 har coronaviruset gett upphov till ny oro i hela världen och lett till fluktuationer på placeringsmarknaden och inom hela ekonomin. 

– Viruspandemin utmanar hela samhället och driver ekonomierna i recession, men förhoppningsvis blir konsekvenserna tillfälliga. Under undantagsförhållandena är det viktigt att sköta hälsan, säkerheten och den fortsatta utkomsten på så sätt att arbetsplatserna kan tryggas. Pensionsbolagens solvens fungerar som buffert för marknadsfluktuationer och gör det möjligt att placera långsiktigt, säger Pölönen.  

Kapitlet om placeringen av pensionstillgångarna ger en översikt av målen med långsiktig placering: på vilket sätt vi tryggar pensionerna för kommande generationer genom att placera våra gemensamma pensionstillgångar inkomstbringande, betryggande och ansvarsfullt. 

År 2019 ställde Ilmarinens som mål att placera pensionstillgångarna koldioxidneutralt fram till utgången av 2035. Arbetets första etappmål offentliggjordes i februari 2020. Vårt mål är att påverka våra placeringsobjekt så att de gör faktiska utsläppsminskningar, dvs. så att utsläppen som helhet minskar. 

Koldioxidneutralitetsmålet är en del av Ilmarinens långsiktiga arbete för att trygga pensionstillgångarna. Målet beaktar de risker och möjligheter som klimatförändringen medför för ekonomin. 

Ilmarinens arbete för att främja ansvarsfulla placeringar fick också internationellt erkännande. I en jämförelsevärdering som gjordes av internationella investerare ansågs Ilmarinen vara en exemplarisk placerare i enkäten IRRI 2019. Samarbetsorganisationen inom fastighetsbranschen RAKLI ry uppmärksammade Ilmarinens långsiktiga arbete med priset Årets byggherre 2019. 

– Bevisen på uppskattning berättar om att vårt arbete gör skillnad. Det viktiga är att god praxis sprids. Ju flera placerare som beaktar ansvarsaspekterna, desto lättare är det att placera pensionstillgångarna ansvarsfullt, säger Ilmarinens chef för ansvarsfulla placeringar Anna Hyrske. 

 

Ladda ner rapporten: Ansvar för din pension – Ilmarinens årsberättelse och ansvarsrapport 2019  

 

Mer information 

Joona Raudaskoski, företagsansvarschef, tfn 010 284 2113 

Liina Aulin, kommunikationsdirektör, tfn 040 770 9400

 

 

Nyckelord

Bilder

Om

Ilmarinen
Ilmarinen
Porkkalankatu 1
00018 ILMARINEN (HELSINKI)

010 195 000http://www.ilmarinen.fi

Ilmarinens uppgift är att säkerställa att kunderna får den pension som de intjänar i sitt arbete. Vi främjar ett bättre arbetsliv och hjälper på så sätt våra kunder att nå framgång. Sammanlagt ansvarar vi för pensionsskyddet för nästan 1,2 miljoner personer. Våra placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaret uppgår till över 50 miljarder euro. Närmare information: www.ilmarinen.fi.

Följ Ilmarinen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ilmarinen

New engagement targets TCFD disclosure in an industry that is often-overlooked30.3.2020 13:07:59 EESTPress release

The Nordic Engagement Cooperation (NEC), has released its annual report. The collaborative engagement network consists of four Nordic institutional investors: Folksam Group, Ilmarinen, KLP and PFA Pension, in cooperation with engagement services provider Sustainalytics. Whilst norms-based engagement remains a core priority for the collaboration, a new engagement project with focus on climate change challenges and disclosure was launched in 2019.

Tarvitsemme resurssit viruksentorjuntaan - Työeläkeyhtiöiden johtajat vetoavat päättäjiin ripeiden toimien käynnistämiseksi27.3.2020 13:30:00 EETTiedote

Koronavirus on jo Suomessakin ehtinyt aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä, ja kaikkien meidän ajatuksemme ovat sairastuneiden ja heidän omaistensa luona. Suuren arvostuksen ansaitsee hoitohenkilökunta, jonka ammattitaito ja jaksaminen on nyt koko yhteiskunnan kannalta entistäkin kriittisempää. Suomen hallitus on tehnyt kovia ja välttämättömiä päätöksiä vaikeassa tilanteessa. Tällaista taitekohtaa ei itsenäisen Suomen historiassa ole rauhan aikana ollut. Nyt ei ole aika lamaantua, vaan meidän tulee päättää ripeästi seuraavista toimista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum