Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus antoi perustellun päätelmänsä Takakangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen YVA-selostuksesta

Jaa
Pirkanmaan ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun päätelmänsä Parkanon Tuuli Oy:n suunnitteleman Takankangas-Pihlajaharjun tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Perustellussa päätelmässä otetaan kantaa arviointien riittävyyteen ja laatuun sekä esitetään yhteysviranomaisen käsitys hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista. Yhteysviranomainen katsoo, että arviointi on riittävä, mutta jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota muun muassa maakuntakaavan mukaisen maankäytön ohjauksen huomioimiseen ja hankkeen luontovaikutusten arviointiin.

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takankangas-Pihlajaharjun alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometrin etäisyydellä Parkanon keskustasta luoteeseen. Hankealueen koko on noin 2270 hehtaaria. Alue on pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsää, ojitettuja soita sekä maatalouskäytössä olevaa peltoa ja turvetuotantoalueita, joista osa on poistettu käytöstä.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on tarkasteltu kahta varsinaista hankevaihtoehtoa. Vaihtoehdossa VE 1 alueelle rakennetaan 12 tuulivoimalaa ja vaihtoehdossa VE 2 on 10 tuulivoimalaa. Lisäksi vertailuvaihtoehtona on esitetty vaihtoehto VE 0, jossa hanketta ei toteuteta. Hankealueelle on suunniteltu yksikköteholtaan 8–10 megawatin (MW) tuulivoimaloita. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimaloiden lisäksi hankealueelle rakennetaan tarvittavat yhdystiet, voimaloiden väliset huoltotiet, maakaapelointi voimaloiden välille ja sähköasema.

Alueella tuotettu sähkö siirretään kantaverkkoon, jonka toteuttamisen osalta YVA-selostuksessa on tarkasteltu kolmea sähkönsiirtovaihtoehtoa. Kahdessa vaihtoehdossa VE A ja VE B sähkönsiirto on suunniteltu toteutettavaksi ilmajohdolla. Vaihtoehdon VE C osalta sähkönsiirtoon on esitetty maakaapelin käyttöä.

Hankkeen vaikutusten arviointiin otettiin kantaa

ELY-keskus sai hankkeen arviointiselostuksesta 21 lausuntoa ja viisi mielipidettä. Lausunnoissa nostettiin esille hankkeen osalta tunnistettuja epävarmuustekijöitä ja jatkosuunnittelussa huomioitavia seikkoja, jotka koskivat muun muassa maakuntakaavojen sisältöä, pohjaveden suojelua, luontoarvoja ja arkeologisen kulttuuriperinnön kohteita. Jatkosuunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota myös yhteisvaikutusten arviointiin lähialueen muiden tuulivoimahankkeiden sekä Kristiinankaupunki-Nokia-voimajohtohankkeen kanssa.

Annetuissa mielipiteissä hanketta pidettiin kokonaan tai vähintään joiltakin osin alueelle soveltumattomana asutuksen läheisyyden, maiseman muuttumisen, alueen luonto- ja virkistysarvojen heikentymisen sekä ihmisille ja elinkeinoille aiheutuvien haittojen vuoksi. Hankkeen vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen herättävät mielipiteissä suurta huolta.

Hankkeen merkittävimmät vaikutukset

Perustellussa päätelmässä otetaan kantaa arvioinnin riittävyyteen ja esitettyjen vaihtoehtojen merkittäviin ympäristövaikutuksiin. ELY-keskus arvioi Takakangas-Pihlaharjun tuulivoimahankkeen merkittävimpien ympäristöhaittojen kohdistuvan nimenomaan ihmisiin, ihmisten elinympäristöön ja sen viihtyvyyteen sekä maisemaan. Hanke muuttaa alueen nykyistä luonnetta ja maisemaa, millä voi olla vakituista hankealueen virkistyskäyttöön ja alueen matkailuun. Lausuntojen sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun perusteella arvioinneissa on noussut esille puutteita ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat nostaa yksittäisen vaikutuksen merkittävyyttä.

Jatkosuunnitteluun jää pohdittavaa

Maankäytön osalta hanke sijoittuu Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 osoitettua tuulivoima-aluetta laajemmalle alueelle ja merkittävissä määrin luonnon monimuotoisuudelle tärkeälle alueelle. Hankkeen suunnittelussa ja YVA-selostuksessa ei ole otettu huomioon riittävällä tavalla maakuntakaavan ohjausvaikutusta. Jatkosuunnittelussa tulee pyrkiä vahvistamaan luonnon ydinalueen säilymisen edellytyksiä. Perustellussa päätelmässä esille nostetut puutteet muun muassa pohjavesiolosuhteiden selvittämisessä ja hankkeen luontovaikutusten arvioinnissa tulee täydentää tuulivoimaosayleiskaavaa suunniteltaessa.

Sen varmistamiseksi, ettei hankkeesta aiheutuisi merkittäviä vaikutuksia ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen, on jatkosuunnittelussa noudatettava varovaisuusperiaatetta ja minimoitava hankkeesta aiheutuva melu- ja välkehaitta. Suunnittelun edetessä hankkeesta vastaavan on tarpeen varmistaa, että melutasolle asetetut ohjearvot eivät ylity suunniteltujen kokoisilla voimaloilla. Välkevaikutuksia tulee seurata erityisesti ympäristön muuttuessa.

Hankkeesta vastaavan Parkanon Tuuli Oy:n on huomioitava jatkosuunnittelussaan YVA-menettelyssä arvioidut ympäristövaikutukset ja yhteysviranomaisen perustellussa päätelmässä esiin nostamat seikat. Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä on luettavissa kokonaisuudessaan ympäristöhallinnon internetsivuilla: https://www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA

Lisätietoja:

https://www.ymparisto.fi/ParkanonTakakangas-PihlajanharjuTuulivoimahankeYVA

Hankkeesta vastaava: ParkanonTuuli Oy c/o Etha Wind Oy, Jukka Rönnlund, jukka.ronnlund(at)ethawind.com, puh. 040 577 7568

YVA-konsultti: Sitowise Oy, Timo Huhtinen, timo.huhtinen(at)sitowise.com, puh. 040 542 5291

YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Airi Määttä, airi.maatta(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 036 173

Avainsanat

Tietoja julkaisijasta

Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Yliopistonkatu 38, PL 297
33101 Tampere

https://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakentamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme