Korkein oikeus / Högsta domstolen

Plankorsningsolyckan i Skogby beviljades inte besvärstillstånd

Dela

Högsta domstolen (HD) har förkastat biträdande riksåklagarens besvärstillståndsansökan beträffande plankorsningsolyckan i Skogby i Raseborg. Helsingfors hovrätts dom om att förkasta åtalen förblir därmed i kraft.

Västra Nylands tingsrätt och Helsingfors hovrätt har ansett att plankorsningen varit byggd på så sätt att det varit omöjligt för beväringen som framförde lastbilen att observera rälsbussen i tid. Beväringen åtalades för äventyrande av trafiksäkerheten, tre dödsvållanden och tjänstgöringsbrott.

I HD yrkade biträdande riksåklagaren att de åtalade döms för ovan nämnda brott.


Ärendets diarienummer i HD: R2021/120

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Pia Haga, tfn. 02956 40156, pia.haga(at)oikeus.fi

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD förbjöd användning av känsliga klientuppgifter i samband med undersökningen av dataintrånget hos Vastaamo6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Högsta domstolen (HD) ansåg att klientuppgifterna hos Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy, som tillhandahåller mentalvårdstjänster, innehåller känsliga uppgifter om personers hälsotillstånd vilka berörs av förbudet mot att vittna för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Därför får material som innehåller klientuppgifter inte beslagtas eller undersökas eller tillgodogöras i samband för förundersökning av brottmål.

KKO kielsi arkaluontoisten asiakastietojen käytön Vastaamoon kohdistuneen tietomurron tutkinnan yhteydessä6.10.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) katsoi, että mielenterveyspalveluita tarjoavan Psykoterapiakeskus Vastaamo Oy:n asiakastiedot sisältävät henkilön terveydentilaa koskevia arkaluonteisia tietoja, joita koskee terveydenhuollon ammattihenkilön todistamiskielto. Sen vuoksi asiakastiedot sisältävää aineistoa ei saa rikosasian esitutkinnassa takavarikoida eikä tutkia tai hyödyntää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum