Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 vahvistaa maaseudun ympäristöä ja elinvoimaa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)

Jaa

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma 2023–2027 on valmistunut ja lähetetty maa- ja metsätalousministeriöön. Suunnitelma toimii paikallisena osana EU:n yhteistä CAP27-maatalouspolitiikkaa. Se ohjaa Euroopan unionin maaseuturahaston tukien suuntaamista Pohjanmaan ELY-keskusalueella tulevalla rahoituskaudella kattaen kehittämishankkeiden rahoituksen, yritystuet sekä maatalouden rakennetuet. Suunnitelma varmistaa sen, että ELY-alueen maaseutua kehitetään jatkossa keskittyen entistä enemmän luonnonvarojen kestävään käyttöön, hyvinvointiin sekä maaseutuelinkeinojen kannattavuuden ja kilpailukyvyn vahvistamiseen.

Kuva: Maaseutuverkosto, Heli Sorjonen
Kuva: Maaseutuverkosto, Heli Sorjonen

Tavoitteena elinvoimainen, hyvinvoiva ja ekologisesti kestävä maaseutu

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellinen maaseudun kehittämissuunnitelma rakentuu neljän painopisteen varaan. Niistä kannattava maataloustähtää siihen, että alueella on tulevaisuudessakin monipuolinen ja kilpailukykyinen maatalous, jota harjoitetaan ilmasto- ja vesistöystävällisin tuotantomenetelmin hyödyntäen uusinta teknologiaa ja digitalisaatiota.

Ympäristön suhteen tavoitteena on tuottaa puhdasta ja ilmastoviisasta ruokaa, rehua ja energiaa entistä kestävämmin. Lisäksi suunnitelmassa edistetään bio- ja kiertotalousratkaisujen lisääntymistä maa- ja metsätaloudessa sekä maaseudulla.

Maaseudun elinkeinojen kilpailukykyä kehitetään rakentamalla aluetta, jonka maaseutu tarjoaa vetovoimaisen ja viihtyisän ympäristön yrittämiselle eri muodoissaan. Elinkeinorakenteen kulmakivinä toimivat maaseutuyritykset, jotka ovat innovatiivisia, uudistavat toimintansa, ottavat käyttöön uutta tekniikkaa ja hyödyntävät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia kilpailukyvyn parantamiseksi sekä koti- että vientimarkkinoilla.

Suunnitelmassa on avainasemassa myös maaseudun hyvinvointi, veto- ja pitovoima. Tulevaisuudessa työn tekemisen muotojen monipuolistuessa arvovalinnoilla on entistä suurempi merkitys asuinpaikan valinnassa. Alueellisessa kehittämissuunnitelmassa tähdätään siihen, että maaseudulla voidaan tehdä töitä monipaikkaisesti ja osa-aikainen yrittäjyys lisääntyy.

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman läpileikkaavat teemat ovat digitalisaatio, bio- ja kiertotalous, energiatehokkuus, ilmasto, osaaminen, innovaatiot ja yhteistyö. Teemoja toteutetaan sekä yksittäisten maatilojen ja maaseudun yritysten investointihankkeissa että laajemmissa alueellisissa tai alueiden välisissä maaseudun kehittämishankkeissa. Teemat otetaan huomioon rahoitettavien hankkeiden valinnassa ja niiden avulla pyritään edistämään uusien innovaatioiden ja ratkaisujen syntymistä.

Maaseutua kehitetään yhteistyössä

Maaseudun tuloksellinen kehittäminen vaatii laajaa yhteistyötä eri ohjelmien ja organisaatioiden kesken. Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman laatiminen aloitettiin vuoden 2019 alussa. Valmistelun aikana on osallistettu laajaa toimijajoukkoa alusta alkaen.

-  Alueen toimijoita on kuultu useissa eri tilaisuuksissa, ja kiinnostus suunnitelman tekemiseen on ollut suurta. Suunnitelman luonnos valmistui toukokuussa 2021 ja myös lausuntokierroksella saadut kommentit on huomioitu suunnitelman lopullisessa versiossa, kehittämisasiantuntija Petri Svanbäck Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Petri Svanbäck
Kehittämisasiantuntija
Pohjanmaan ELY-keskus
+358 50 312 8653

Sirkku Wacklin
Toimipisteen päällikkö
Pohjanmaan ELY-keskus
+358 50 312 8665

Kuvat

Kuva: Maaseutuverkosto, Heli Sorjonen
Kuva: Maaseutuverkosto, Heli Sorjonen
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus tukee alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehittämistä, kehittää elinkeino-, innovaatioympäristö-, maaseutu- ja työvoimapolitiikkaa sekä edistää osaamista, koulutusta, työperäistä maahanmuuttoa sekä maahanmuuttajien työllistymistä ja kotouttamista. Toimialueeseemme kuuluvat Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för juni: Arbetslösheten minskade inom Österbottens NTM­-centrals område i juni jämfört med året innan (Österbotten, Mellersta Österbotten)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av juni sammanlagt 9 148 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 020 (-35,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i juni 932 fler än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (8,1 %). Motsvarande andel i hela landet är 12,0 %. Jämfört med maj månad ökade arbetslöshetsgraden med 0,8 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av juni var antalet heltidspermitterade 855 dvs. 3900 färre än för ett år sedan (-81,5 %). Dessutom fanns det 622 arbetssökande med förkortad arbetsvecka, vilket är 399 personer (-39,1 %) färre än ett år tidigare. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Kesäkuun työllisyyskatsaus: Työttömyys väheni Pohjanmaan ELY-keskusalueella kesäkuussa vuotta aikaisempaan nähden (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)27.7.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli kesäkuun lopussa yhteensä 9148 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 020 (-35,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli kesäkuussa 932 enemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (8,1 %). Koko maassa vastaava osuus on 12,0 %. Toukokuuhun verrattuna työttömyysaste kasvoi 0,8 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Kesäkuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 885 eli 3900 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (-81,5 %). Lyhennettyä työviikkoa tekeviä työnhakijoita oli lisäksi 622, mikä on 399 henkilöä (-39,1 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 förbättrar landsbygdens miljö och livskraft (Österbotten, Mellersta Österbotten)1.7.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Österbottens NTM-centrals regionala plan för utveckling av landsbygden 2023–2027 är klar och har lämnats in till jord- och skogsbruksministeriet. Planen fungerar som den lokala delen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik CAP27. Den styr hur stöden från Europeiska unionens landsbygdsfond ska användas på Österbottens NTM-centrals område under den kommande finansieringsperioden. Det gäller finansiering för utvecklingsprojekt, företagsstöd samt strukturstöd till jordbruket. Planen säkerställer att landsbygden på NTM-centralens område i fortsättningen utvecklas med allt större fokus på hållbar användning av naturresurserna, välbefinnande samt främjande av landsbygdsnäringarnas lönsamhet och konkurrenskraft.

Sysselsättningsöversikt för maj månad: Arbetslösheten har minskat och jämfört med förra året har största delen av de permitterade blivit sysselsatta på nytt (Österbotten, Mellersta Österbotten)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av maj sammanlagt 8 216 arbetslösa arbetssökande. Det är 5 546 (-40,3 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i maj 339 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den näst lägsta i Finland (7,3 %). Motsvarande andel i hela landet är 11,4 %. Jämfört med april månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,3 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,7 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Toukokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys on vähentynyt ja suurin osa lomautetuista on työllistynyt uudelleen viime vuoteen verrattuna (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)22.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli toukokuun lopussa yhteensä 8 216 työtöntä työnhakijaa. Se on 5 546 (-40,3 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli toukokuussa 339 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on Suomen toiseksi alhaisin (7,3 %). Koko maassa vastaava osuus on 11,4 %. Huhtikuuhun verrattuna työttömyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,7 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Sysselsättningsöversikt för april: I april minskade arbetslösheten och antalet lediga arbetsplatser ökade, men långtidsarbetslösheten ökade fortsättningsvis (Österbotten, Mellersta Österbotten)25.5.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Enligt arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt som nyss publicerades fanns det inom Österbottens NTM-centrals område (Österbotten, Mellersta Österbotten) i slutet av april sammanlagt 8 555 arbetslösa arbetssökande. Det är 4 938 färre (-36,6 %) än för ett år sedan, i början av coronaviruspandemin. Jämfört med föregående månad minskade antalet arbetslösa med 533. I hela landet minskade arbetslösheten i genomsnitt med 26,5 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område var fortfarande den lägsta i Finland (7,6 %). Motsvarande andel i hela landet var 12,1 %.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme