Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeinojen näkymissä nousun odotuksia - pula osaajista jatkunut myös koronakaudella

Jaa

Yli vuoden kestänyt koronakausi on kurittanut Pohjois-Pohjanmaankin elinkeinoja ja työmarkkinoita monin tavoin. Kevään 2020 alkushokin jälkeen toipuminen Pohjois-Pohjanmaalla on edennyt kuitenkin kohtalaisen hyvin, eikä isoa konkurssi- tai työttömyysaaltoa ole toteutunut.

Moni työnantaja on pystynyt sopeutumaan tilanteeseen määräaikaisilla lomautuksilla. Isoimmat ongelmat on koettu palvelualan yrityksissä. Tänä keväänä odotukset paremmasta ovat nousussa, kun rokotesuoja laajenee ja rajoituksia voidaan purkaa, taloutta elvytetään merkittävästi julkisella rahoituksella ja kysyntä niin kotimaassa kuin vientimaissa vähitellen vireytyy. Nämä tiedot käyvät ilmi tuoreesta Alueelliset kehitysnäkymät -raportista, johon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on koostanut maakuntaamme kuvaavan osuuden.

Viimeaikaisissa kansallisissa ennusteissa ei ole nähty talouden ripeää nousua vielä lähikuukausina. Talouden odotetaan taittuvan kasvuun vuoden loppupuoliskolla. Pohjois-Pohjanmaan yrityksissä löytyy edelleen kasvuhalua ja se näkyy panostamisena tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen ja uusien toimintamallien luomiseen myös korona-aikana. Maakunnassa on myös toimialoja, joihin koronapandemia ei ole isosti vaikuttanut tai toimintaa on tarvinnut sopeuttaa uuteen muotoon vain vähän (esim. viljely ja kotieläintalous).

ELY-keskuksella on nyt hyvät mahdollisuudet vauhdittaa yritysten kehittämistä ja investointeja. Käytössä on normaalien aluekehitysvarojen lisäksi EU:n elvytysrahastojen rahoitusta. Myöskin työvoiman rekrytointi- ja koulutustarpeisiin voimme vastata hyvin”, toteaa johtaja Petri Keränen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Pohjois-Pohjanmaan teollisuuden tilannekuva on kirjava: osalla yrityksiä tilauksia riittää ja kapasiteetti on täyskäytössä – osalla yrityksiä uusien tilausten saaminen on haasteellista. Rakentaminen on edelleen maakunnassa aktiivista ja lähivuosille on tiedossa isoja kohteita. Isoja odotuksia ladataan biotuotesektorille: Oulun Stora Enson tuotantoa on uudistettu ja myös Kemin Metsä Fibren hanke tuo työtä Pohjois-Pohjanmaalle. Useita eri kokoluokan biojalostamohankkeita on paraikaa selvityksessä. Matkailu- ja kulttuuripalvelut (ml. majoitus, ravitseminen) ovat ottaneet isoimmat iskut koronakaudella myös Pohjois-Pohjanmaalla – menetettyä myyntiä on huomattava määrä ja moni pieni toimija keikkuu kannattavuuden rajoilla. Turvetuotanto on kriisiytynyt koko maassa äkillisesti. Hallitus päätti äskettäisessä kehysriihessä turvetuottajille suunnatusta 70 miljoonan euron tuesta. Sen lisäksi on luvassa verohuojennuksia, jotka turvaavat toimintaa tulevina vuosina. Pyhäsalmen kaivoksen lähes 60 vuotta jatkunut kaivuutoiminta loppuu tänä vuonna.

Pohjois-Pohjanmaalla on kevään 2021 aikana ollut noin 4000 työtöntä enemmän kuin vuosi sitten. Mikään ala ei ole selvinnyt työllisyyden näkökulmasta kolhuitta korona-aikana. Irtisanomiset ja lomautukset ovat kohdistuneet valtaosin perustyöntekijöihin – ei johtajiin tai asiantuntijoihin. Samaan aikaan kun potentiaalista työvoimaa on määrällisesti enemmän tarjolla, ei osaajapula ole kuitenkaan helpottanut kaikilla seuduilla. Varsinkin Oulun ja Ylivieskan seuduilla tilanne on hyvin vaikea. Työvoimalle on edelleen hyvä kysyntä ja avoimia työpaikkoja on hyvin tarjolla. Monilla heikossa työmarkkina-asemassa olevilla työllistyminen on vaikeaa. Kasvun käynnistyttyä ajantasaisella osaamisella varustetut ammattilaiset ovat etuasemassa rekrytoinneissa.

Pohjois-Suomeen on suunnitteilla suuria teollisuusinvestointeja lähivuosille. Jo nyt useilla seuduilla on huomattava ja pysyvä työvoimapula useissa ammateissa, eikä tilanne näytä muuttuvan suhdanteiden mukaan. Jatkossa lisätyövoiman tarve ei kohdistu ainoastaan teknologiaosaajiin tai asiantuntija-ammatteihin – heidän lisäksi tarvitaan runsaasti lisää perustyöntekijöitä eri tehtäviin”, muistuttaa asiantuntija Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

”Alueelliset kehitysnäkymät” on Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisema raportti elinkeinojen ja työmarkkinoiden tilanteesta ja näkymistä vuoden päähän eri alueilla. Raportti julkaistaan 2 kertaa vuodessa ja se löytyy osoitteesta https://tem.fi/alueelliset-kehitysnakymat. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kokoaa raportin Pohjois-Pohjanmaan osuuden. Valmistelussa hyödynnetään kattavasti mm. eri tilastoja, talous- ja suhdanneraportteja sekä kyselyllä kerättyä asiantuntijatietoa eri puolilta Pohjois-Pohjanmaata.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Johtaja Petri Keränen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 026 727
Asiantuntija Jarkko Pietilä, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295 038 116
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Sievintielle Ylivieskassa käynnistyy14.6.2021 13:23:45 EEST | Tiedote

Kantatien 63 varrelle välille Kummuntie-Koivukalliontie rakennetaan uusi kevyen liikenteen väylä. Lisäksi kantatien tievalaistusta parannetaan kiertoliittymästä noin kolme kilometriä Sievin suuntaan. Kevyen liikenteen väylä muodostaa jalankulku- ja pyöräily-yhteyden Kaivukallion kaupunginosan ja Kummuntien väliselle osuudelle. Uusi väylä parantaa kevyen liikenteen liikenneturvallisuutta. Työt alkavat viikolla 24 ja niiden on määrä valmistua vuoden 2021 elokuun loppuun mennessä. Hankkeen pääurakoitsijanana toimii Peab Industri Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100 Liikennetilanne

Yleisötilaisuus valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä välillä Haurukylä - Haaransilta10.6.2021 08:14:21 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus laatii esiselvitystä valtatien 4 pitkän aikavälin kehittämistoimenpiteistä Haurukylän ja Haaransillan välille. Limingan kunnan alueelle sijoittuvalla noin 10 km pituisella osuudella selvitetään, onko valtatielle asetettu tavoitetila mahdollista saavuttaa kehittämällä tietä nykyisellä paikalla vai edellyttääkö valtatien palvelutasotavoitteiden saavuttaminen uuden valtatielinjauksen toteuttamista.

Maantien 18757 (Maalismaantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Asemakylä - Paasonperä, tie-suunnitelma, Ii3.6.2021 10:43:56 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Iin kunnan kanssa. Maalismaantien (mt18757) varteen suunnitellaan pääosin erillinen jalankulku- ja pyörätie noin 2,2 km:n matkalle välille Asemakylä - Paasonperä (Huukontie). Lisäksi tieosuudelle suunnitellaan kolme pysäkkiparia. Suunnittelun tavoitteena on jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen erityisesti koulureittien osalta sekä liikkumisedellytysten parantaminen keskustaan Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Suunnitelmaluonnoksia esitellään suunnittelun aikana, josta tiedotetaan erikseen. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus asettaa suunnitelman nähtäville verkkosivuillaan vähintään 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä mu

Maantien 816 liikennejärjestelyt välillä Eteläsuomentie – Ollilantie, tiesuunnitelma, Kempele2.6.2021 08:07:40 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) aloittaa otsikossa mainitun tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kempeleen kunnan kanssa. Suunnittelualue sijoittuu Kempeleentielle (mt 816) välille Eteläsuomentie - Ollilantie. Suunnittelun tavoitteena on ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen, jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen, esteetön liikkumisympäristö sekä taajamaympäristön parantaminen. Tiesuunnitelmassa suunniteltavat toimenpiteet: - Ollilantien / Partiotien / Kempeleentien 4-haaraliittymä parannetaan kiertoliittymäksi. - Kempeleentien ajoratojen erottelu korotetulla kivetyllä keskialueella. Tielle suunnitellaan uusi valaistus. - Ajoratojen ja pyöräteiden väliin suunnitellaan leveät nurmetetut viherkaistat. - Kempeleentielle suunnitellaan uudet pysäkit ja ylityspaikka jalankulkijoille . Suunnittelutyö aloitetaan maastotöillä kesällä 2021 ja tiesuunnitelma valmistuu joulukuussa 2021. Suunn

Pohjois-Pohjanmaan vesistökunnostajille 444 000 € ympäristöministeriön tukea vesistöjen kunnostukseen1.6.2021 09:26:50 EEST | Tiedote

Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman vuosittaiseen hankehakuun tuli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukseen ennätysmäärä hakemuksia. Marraskuussa 2020 päättynyt haku aktivoi kaikkiaan 24 hakijaa esittämään oman hankeideansa vesistökunnostukseen. Hakijoina olivat yhdistykset, osakaskunnat, kunnat ja yksityishenkilöt. Hankkeiden esitetty kokonaisrahoitus oli muutamasta tuhannesta eurosta yli 200 000 euroon. Valtionavustus hankkeissa on yleensä 50 %, joten toimijat panostavat myös itse merkittävästi hankkeisiin. - Huomioitavaa on, että talkootyö soveltuu myös omarahoitukseksi. Talkootyötä ovat hanketoimijat esittäneet hankkeisiin ihailtavan runsaasti. Talkootyö ei ole ainakaan vesistöjen kunnostamistöissä katoava luonnonvara, mutta myös omaa rahaa hankkeisiin on sitoutettu, iloitsee ryhmäpäällikkö Jermi Tertsunen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Viimeiset hankepäätökset saatiin Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa valmiiksi toukokuun loppupuolella. Käynnistyvissä hankkeissa to

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme