Pohjois-Savon ELY-keskus

Pohjois-Savon ELY-keskukselta kaksi tuulivoimahankkeita koskevaa yhteysviranomaisen lausuntoa (Kurvilanmäen ja Iso-Petäjämäen hankkeet)

Jaa
Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnot kahdesta tammi-helmikuussa 2023 nähtävillä olleesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), jotka molemmat koskevat Pohjois-Savoon suunniteltuja tuulivoimahankkeita. Lausutut hankkeet ovat Kurvilanmäen tuulivoimahanke (Vieremä- Sonkajärvi) ja Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke (Lapinlahti-Iisalmi).

Pohjois-Savon ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnot kahdesta tammi-helmikuussa 2023 nähtävillä olleesta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma), jotka molemmat koskevat Pohjois-Savoon suunniteltuja tuulivoimahankkeita. Hankkeesta vastaavien tuulivoimayhtiöiden laatimat YVA-ohjelmat ovat suunnitelmia siitä, kuinka hankkeiden ympäristövaikutukset on YVA-menettelyn aikana tarkoitus arvioida.


1. Kurvilanmäen tuulivoimahanke (Vieremä ja Sonkajärvi, sähkönsiirron osalta myös Kajaani)


Wpd Finland Oy:n Kurvilanmäen tuulivoimahankkeessa suunnitellaan enintään 46 voimalan rakentamista siten, että Vieremän kunnan puolelle voimaloita sijoittuisi enintään 40 kpl ja Sonkajärvelle enintään 6 kpl. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä ja suunniteltu yksikköteho vähintään 8 MW. Kurvilanmäen hankealueella tuotettu sähkö on alustavan suunnitelman mukaan tarkoitus siirtää valtakunnan verkkoon uudella Vuolijoen sähköasemalle kulkevalla 400 kV:n voimajohdolla, joka sijoittuisi osin myös Kajaanin kaupungin alueelle.


Pohjois-Savon ELY-keskuksen 6.3.2023 antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että hankkeen sijainti huomioon ottaen tulevassa ympäristövaikutusten arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota yhteisvaikutusten arviointiin, koska Kurvilanmäen tuulivoimahankkeen vaikutusalueelle ja/tai sen läheisyyteen sijoittuu useita muitakin eri suunnitteluvaiheessa olevia tuulivoimahankkeita. Yhteisvaikutusten arvioinnissa on huomioitava myös Kainuun puolelle sijoittuvat tuulivoimahankkeet. Kurvilanmäen hankkeen sijaintipaikasta johtuen tulevassa arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota myös sen luontovaikutuksiin virkistyskäyttönäkökulmaa unohtamatta.


ELY-keskuksen yhteisviranomaislausunto on luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi/wpdkurvilanmakituulivoimaYVA


2. Iso-Petäjämäen tuulivoimahanke (Lapinlahti ja Iisalmi)


ABO Wind Oy:n Iso-Petäjämäen hankkeessa suunnitellaan rakennettavaksi enintään 17 voimalaa, joiden yksikköteho tulisi olemaan 6–10 MW ja kokonaiskorkeus enintään 300 metriä. Hankealue sijoittuu Lapinlahden kunnan pohjoisosiin lähelle Iisalmen kuntarajaa. Hankkeeseen sisältyy varsinaisen tuulivoimapuiston lisäksi kaksi reittivaihtoehtoja (pohjoinen/eteläinen) sähkönsiirrolle kantaverkkoon. Pohjoisessa vaihtoehdossa hankkeen tarvitsema uusi 110 kV:n voimajohto kulkisi hankealueelta kohti pohjoista noin 9 km pituisen matkan Iisalmelle Fingrid Oyj:n Tervakorven sähköasemalle. Eteläisessä vaihtoehdoissa voimajohtoreitti kulkisi hankealueelta kohti etelää noin 14 km pituisen matkan Savon Voima Verkko Oy:n Varpaisjärven sähköasemalle.


ELY-keskuksen 8.3.2023 antamassa yhteysviranomaisen lausunnossa todetaan, että myös Iso-Petäjämäen hankkeen vaikutuksia arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota hankealueen läheisyyteen suunniteltuihin muihin tuulivoimahankkeisiin. Erityisesti tämä koskee ns. Tielammen tuulivoimahanketta, joka sijoittuisi Iso-Petäjämäen tuulivoimapuiston välittömään läheisyyteen. Arviointia tehtäessä on huomioitava myös se, että nykyisellään Iso Petäjämäen alueella on huomattava merkitys luonnon virkistyskäytön näkökulmasta mukaan lukien metsästys. Maisemallisten vaikutusten arvioinnissa erityistä huomiota on kiinnitettävä voimaloiden näkyvyyteen Väisälänmäen kansallismaisemassa.

Iso-Petäjämäen hanketta koskeva yhteysviranomaisen lausunto on luettavissa osoitteessa: www.ymparisto.fi/isopetajamakituulivoimaYVA


Molemmat hankkeet herättävät vastustusta


Useimmissa ELY-keskukselle toimitetuissa mielipiteissä vastustettiin tuulivoimahankkeiden toteuttamista niiden ihmisille ja luonnolle aiheuttamien haittojen vuoksi. Hankkeiden toteuttamista vastustettiin myös suurimmassa osassa esimerkiksi metsästysseurojen lausuntoja, koska hankkeiden nähdään heikentävän riistakantoja sekä vaikeuttavan metsästysharrastusta. Molempien hankkeiden osalta kiinnitettiin huomiota myös suunniteltujen voimaloiden suureen kokoon (korkeus 300 m), jonka todettiin lisäävään hankkeista aiheutuvia melu- ja maisemavaikutuksia sekä tuovan epävarmuutta ympäristövaikutusten arviointiin. Lausunnoissa ja mielipiteissä kiinnitettiin huomiota myös useista samanaikaisesti suunniteltavista tuulivoimahankkeista aiheutuviin yhteisvaikutuksiin. Kurvilanmäen hankkeessa erityiskysymykseksi lausuntojen ja mielipiteiden perusteella nousevat sen vaikutukset läheiseen Talaskankaan alueeseen sekä siihen, että hanke sijoittuu vakiintuneen susireviirin ydinalueelle.


YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiseen

Nyt annettujen yhteysviranomaisen lausuntojen jälkeen hankkeet etenevät tahollaan varsinaiseen ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeesta vastaava kokoaa ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset YVA-selostukseksi, joka arviointiohjelman tapaan tulee valmistuttuaan yleisesti nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten. Tämän jälkeen ELY-keskus antaa oman perustellun päätelmänsä tehtyjen arviointien riittävyydestä ja hankkeen merkittävistä vaikutuksista. YVA-menettelyssä ei myönnetä lupaa hankkeen toteuttamiselle, vaan sen tarkoituksena on arvioida ja vertailla hankkeen eri vaihtoehdoista syntyviä ympäristövaikutuksia. Toisaalta lakisääteinen YVA-menettely on perusedellytys muun muassa tuulivoimaloiden tarvitsemien rakennuslupien myöntämiselle. YVA-arviointien tuloksia hyödynnetään myös tuulivoimaosayleiskaavoituksen tiedonlähteenä.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja molempien hankkeiden YVA-menettelystä:
Ympäristölakimies Juha Perho, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 836, juha.perho@ely-keskus.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
PL 2000, Kallanranta 11
70101 Kuopio

0295 026 500http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-savo

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Savon ELY-keskus

Kiuruveden Lapinsalon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma nähtävillä2.6.2023 12:04:23 EEST | Tiedote

Lapinsalon tuulivoimahankealue sijoittuu noin 15 kilometriä Kiuruveden keskustasta pohjoiseen ja on laajuudeltaan noin 8690 hehtaaria. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Pohjois-Savon ELY-keskukselle viimeistään 3.7.2023. Hanketta ja YVA-menettelyä sekä YVA:n kanssa samanaikaisesti alkavaa tuulivoima-alueen kaavoitusta koskeva esittely- ja yleisötilaisuus järjestetään 14.6.2023 klo 17.00-19.00.

Hiilineutraali Pohjois-Savo -työlle Kuntaliiton kunniamaininta ilmastotyön alueellisesta edistämisestä31.5.2023 14:58:08 EEST | Tiedote

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja sen koordinoimassa Hiilineutraali Pohjois-Savo -työssä on pidetty kokonaisvaltaisesti esillä ilmastonmuutokseen hillinnän lisäksi myös ilmastonmuutokseen sopeutumista ja autettu kuntia tunnistamaan tärkeimpiä riskejä. Pohjois-Savon ilmastotyön ytimessä on ilmastotiekartta, joka ohjaa maakuntaa kohti hiilineutraaliutta vuonna 2035

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme