Suomen museoliitto

Politiker prövar på museiarbete 24-28.8.2020

Dela

Under temaveckan Politikerns museipraktik som Finlands museiförbund koordinerar bekantar sig över 50 beslutsfattare med museernas verksamhet på ett praktiskt sätt. Istället för det traditionella guidade museibesöket prövar beslutsfattarna på museernas mångsidiga arbetsuppgifter till exempel konservering, digitalisering av samlingar eller utställningsplanering. Representanterna för media är välkomna att följa med politikerna på museipraktik.

Målet för kampanjen Politikerns museipraktik som för femte gången ordnas är att synliggöra museernas mångsidiga verksamhet. Samtidigt för man fram den samhälleliga betydelsen för museinätverket som täcker hela Finland.

Under kampanjen görs över 50 museibesök i arbetspraktikens tecken. Med är flera riksdagsledamöter, kommunalfullmäktigemedlemmar och andra beslutsfattare som är viktiga för museernas verksamhet. Politikerna besöker sammanlagt 37 museer på 20 olika orter.

Dagsprogrammet för Politikerns museipraktik växlar enligt museum. Till exempel i Jyväskylä bekantar sig kommunalfullmäktigemedlemmarna med ett samlingscentrum som är gemensamt för tre museer och det samlingsarbete som utförs där. Verksamheten presenteras av samlingsamanuenser, konservatorer och museimästare. I Forum Marinum i Åbo bekantar man sig å andra sidan huvudsakligen med kundtjänstarbetet. Politikerpraktikanterna i Sastamala museer arbetar med nya utställningar och planerar ett flyktrumsspel.

Media är varmt välkomna att följa med politikernas museidag eller intervjua politikerna i samband med besöket. Finlands museiförbund rekommenderar att man tar kontakt direkt med museerna för att komma överens om exakta tidpunkter.

En lista på museer och politiker som deltar i Politikerns museipraktik (på finska)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Suomen museoliitto
Annankatu 16 B 50
00120 HELSINKI

museoliitto(a)museoliitto.fihttp://www.museoliitto.fi

Finlands museiförbund är museibranschens centralorganisation. Dess 211 samfundsmedlemmar upprätthåller över 400 professionellt skötta museimål: kulturhistoriska museer, konstmuseer och vetenskapscentra. Museiförbundet bevakar museernas intressen, representerar museerna i gemensamma frågor som berör området samt tjänstgör som museernas samarbetsnätverk.

Följ Suomen museoliitto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen museoliitto

Finlands museiförbunds medaljer till personer som verkat till förmån för museiverksamheten1.9.2020 21:08:50 EESTTiedote

Finlands museiförbunds styrelse har beviljat Finlands museiförbunds 50-årsjubileumsmedalj som Kauko Räsänen har planerat till Merja Heiskanen, Li Näse, Katriina Pietilä-Juntura, Merja Vilhunen, Ilmailumuseoyhdistys (Flygmuseiföreningen) och Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistys (Sydösterbottens hälsovårds traditionsförening) för arbete som gjorts till förmån för museiarbetet och för meriter som har uppnåtts inom museibranschen. Medaljerna överräcktes på kvällsfesten som ordnades i samband med de Riksomfattande museidagarna i Helsingfors 1.9.2020.

Museoliiton mitalit museotoiminnan puolesta toimineille1.9.2020 21:04:45 EESTTiedote

Suomen museoliiton hallitus on myöntänyt Kauko Räsäsen suunnitteleman Suomen museoliiton 50-vuotisjuhlamitalin Merja Heiskaselle, Li Näselle, Katriina Pietilä-Junturalle, Merja Vilhuselle, Ilmailumuseoyhdistykselle ja Etelä-Pohjanmaan terveydenhuollon perinneyhdistykselle museotyön hyväksi tehdystä työstä sekä museoalalla saavutetuista ansioista. Mitalit luovutettiin Valtakunnallisten museopäivien yhteydessä järjestetyssä iltajuhlassa Helsingissä 1.9.2020.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum