ELY-keskukset

Projektbidrag för miljöfostran kan sökas till slutet av november

Dela

Under 15.10–30.11.2020 kan man söka bidrag från NTM-centralen till projektbaserad verksamhet vars syfte är att lösa miljöutmaningar. Bidragen är avsedda för regionalt eller nationellt betydelsefulla försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöfostran och -upplysning. Bidragen kan sökas av olika slags aktörer med undantag av privatpersoner och statens ämbetsverk.

I år riktas bidragen särskilt till fostrings- och upplysningsprojekt som stöder den biologiska mångfalden samt projekt som genomförs utanför den formella utbildningen.

– I år vill vi ge mer utrymme än tidigare åt projekt som genomförs utanför det egentliga utbildningssystemet. Målgrupperna och metoderna kan variera. Vårt mål är att också vara öppna inför helt nya slags idéer, säger expert på miljöfostran Tanja Tuulinen från NTM-centralen i Mellersta Finland.

Lärande som stöder den biologiska mångfalden som specialtema

Den innehållsmässiga inriktningen i bidragsansökan är biologisk mångfald. Vid sidan av klimatförändringen är förlust av mångfalden en av vår tids största miljöutmaningar.

I projekt som gäller miljöfostran och -upplysning kan den biologiska mångfalden tryggas till exempel genom att stödja förhållandet till naturen eller utveckla förmågan att läsa naturen, aktivera människor till att öka den biologiska mångfalden i den närmaste omgivningen eller genom att bidra till måttligare konsumtion eller förändringar på systemnivån. I varje fall ska projekten på ett eller annat sätt ha lösningsfokuserat lärande som mål.

Syftet med årsteman för ansökningsrundan är att underlätta sökandenas arbete.

– Den begränsade bidragspotten räcker bara till en liten del av sökanden, så vi styr utdelningen av bidrag enligt olika teman. Till exempel återkommer klimattemat säkert starkt åter igen nästa år. För särskilt bra eller aktuella projekt kan man naturligtvis bevilja bidrag också utanför temana, avslutar Tuulinen.

Projektbidragen till miljöfostran och -upplysning är behovsprövade statsunderstöd som hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Bidrag beviljas under förutsättning att riksdagen i statens budget 2021 anvisar anslag för detta. Ansökningarna behandlas och bidragsbesluten fattas av NTM-centralen i Mellersta Finland.

Mer information om att söka bidrag och bedömningskriterierna samt listor över projekt som finansierats tidigare: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Expert inom miljöfostran Tanja Tuulinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 669

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kriterier fordras för att hållbart bärga vitmossa13.1.2021 09:23:16 EETTiedote

Nya metoder har utvecklats för maskinell bärgning av vitmossa och samtidigt som verksamheten effektiveras har bärgningsarealen ökat år för år. Samtidigt har diskussionen om hållbarheten i bärgningen ökat med tanke på naturens mångfald och klimatkonsekvenserna. Att bärga vitmossa är inte reglerat på samma sätt som till exempel torvproduktionen. Ett utvecklingsprojekt för att styra bärningen av vitmossa och utveckla förfaringsmetoder har därför inletts i NTM-centralen i Södra Österbotten.

Rahkasammalen kestävä korjuu tarvitsee kriteerit13.1.2021 09:23:15 EETTiedote

Rahkasammalen koneelliseen korjuuseen on kehitelty uusia menetelmiä, ja toiminnan tehostuessa korjuualat ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Samaan aikaan keskustelu korjuun kestävyydestä luonnon monimuotoisuuden ja ilmastovaikutusten näkökulmasta on lisääntynyt. Rahkasammalen korjuu ei ole samaan tapaan säädeltyä kuin esimerkiksi turvetuotanto. Tämän vuoksi rahkasammalen korjuun ohjaamiseksi ja menettelytapojen kehittämiseksi on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa käynnistetty kehittämishanke.

Hakukierros haitallisten vieraslajien torjumiseksi on päättynyt17.12.2020 12:09:35 EETTiedote

Maa- ja metsätalousministeriö haluaa tehostaa haitallisten vieraslajien torjuntaa valtakunnallisesti. Ensimmäinen avustushaku vieraslajien saamiseksi kuriin on päättynyt marraskuun lopussa. Tavoitteena on vahvistaa kuntien, kansalaisjärjestöjen ja yritysten yhteistyötä haitallisten vieraslajien torjunnassa sekä edistää toimenpiteitä, joilla hävitetään lajien esiintymiä ja estetään niiden leviämistä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum