ELY-keskukset

Projektbidrag för miljöfostran kan sökas till slutet av november

Dela

Under 15.10–30.11.2020 kan man söka bidrag från NTM-centralen till projektbaserad verksamhet vars syfte är att lösa miljöutmaningar. Bidragen är avsedda för regionalt eller nationellt betydelsefulla försöks- och utvecklingsprojekt inom miljöfostran och -upplysning. Bidragen kan sökas av olika slags aktörer med undantag av privatpersoner och statens ämbetsverk.

I år riktas bidragen särskilt till fostrings- och upplysningsprojekt som stöder den biologiska mångfalden samt projekt som genomförs utanför den formella utbildningen.

– I år vill vi ge mer utrymme än tidigare åt projekt som genomförs utanför det egentliga utbildningssystemet. Målgrupperna och metoderna kan variera. Vårt mål är att också vara öppna inför helt nya slags idéer, säger expert på miljöfostran Tanja Tuulinen från NTM-centralen i Mellersta Finland.

Lärande som stöder den biologiska mångfalden som specialtema

Den innehållsmässiga inriktningen i bidragsansökan är biologisk mångfald. Vid sidan av klimatförändringen är förlust av mångfalden en av vår tids största miljöutmaningar.

I projekt som gäller miljöfostran och -upplysning kan den biologiska mångfalden tryggas till exempel genom att stödja förhållandet till naturen eller utveckla förmågan att läsa naturen, aktivera människor till att öka den biologiska mångfalden i den närmaste omgivningen eller genom att bidra till måttligare konsumtion eller förändringar på systemnivån. I varje fall ska projekten på ett eller annat sätt ha lösningsfokuserat lärande som mål.

Syftet med årsteman för ansökningsrundan är att underlätta sökandenas arbete.

– Den begränsade bidragspotten räcker bara till en liten del av sökanden, så vi styr utdelningen av bidrag enligt olika teman. Till exempel återkommer klimattemat säkert starkt åter igen nästa år. För särskilt bra eller aktuella projekt kan man naturligtvis bevilja bidrag också utanför temana, avslutar Tuulinen.

Projektbidragen till miljöfostran och -upplysning är behovsprövade statsunderstöd som hör till miljöministeriets förvaltningsområde. Bidrag beviljas under förutsättning att riksdagen i statens budget 2021 anvisar anslag för detta. Ansökningarna behandlas och bidragsbesluten fattas av NTM-centralen i Mellersta Finland.

Mer information om att söka bidrag och bedömningskriterierna samt listor över projekt som finansierats tidigare: https://www.ely-keskus.fi/web/ely/avustukset-ymparistokasvatus

Nyckelord

Kontakter

Mer information:

Expert inom miljöfostran Tanja Tuulinen, NTM-centralen i Mellersta Finland, tfn 0295 024 669

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Underhållet av de riksomfattande vattenståndsstationerna och vattenföringsmätningarna har konkurrensutsatts för åren 2021–202323.10.2020 11:19:07 EESTTiedote

Produktionen av riksomfattande hydrologiska data har centraliserats till NTM-centralen i Södra Österbotten, som har konkurrensutsatt underhållet av de riksomfattande vattenståndsstationerna och vattenföringsmätningarna på de tre upphandlingsområdena i Finland. Upphandlingen gäller underhållet av vattenståndsstationer vid totalt 319 stationer och vattenföringsmätningar på 177 stationer. Underhållsbesöken vid vattenståndsstationerna omfattar en kontrollmätning av vattenståndet, underhålls- och reparationsarbeten samt en årlig konditionsgranskning och kontrollavvägningar.

Valtakunnallisten vedenkorkeusasemien ylläpito ja virtaamamittaukset kilpailutettu vuosille 2021–202323.10.2020 11:19:06 EESTTiedote

Valtakunnallinen hydrologisen tiedon tuottaminen on keskitetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen, joka on kilpailuttanut vedenkorkeusasemien ylläpidon ja virtaamamittaukset kolmella hankinta-alueella Suomessa. Hankinta koskee vedenkorkeusasemien ylläpitoa yhteensä 319 vedenkorkeusasemalla ja virtaamamittauksia 177 virtaama-asemalla. Vedenkorkeusasemien ylläpitokäynnit sisältävät vedenkorkeuden tarkistusmittauksen, ylläpito- ja huoltotöitä sekä vuosittaisen kuntotarkastuksen ja tarkistusvaaitukset.

Metsäteollisuuden muuttuva oikeudellinen toimintaympäristö vaatii syvällistä tietoa sen vesistö- ja ilmastovaikutuksista sekä huolellista hankesuunnittelua22.10.2020 11:36:37 EESTTiedote

Ilmastoasiat ja ilmastonmuutoksen torjunta ovat vahvoja painopisteitä uuden komission vihreän kehityksen ohjelmassa. Myös uuteen kansalliseen ilmastolakiin ollaan sisällyttämässä hiilineutraalius- ja edelleen hiilinegatiivisuustavoite. Fossiilisista polttoaineista luopuminen on tässä avainasemassa ja kiertotalouden ratkaisut tulisi ottaa täysimääräisinä käyttöön myös metsäteollisuudessa. Kemiallisen metsäteollisuuden toimintaympäristö kuitenkin muuttuu koko ajan, mikä lisää tiedontarvetta erilaisista tuotantoratkaisuista ja päästötasoista niin toiminnanharjoittajan, luvittajan kuin valvojan näkökulmasta.

Talvirajoituksiin siirtyminen voi alkaa kuluvalla viikolla Itä-Suomen teillä (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Savo)21.10.2020 11:46:16 EESTTiedote

Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi. Rajoituksien vaihto on ajoitettu tapahtuvaksi koko maassa lauantaihin 31.10.2020 mennessä. Pääosin vaihto tapahtuu keskiviikkona 28.10. Alemmat nopeusrajoitukset voidaan ottaa käyttöön paikallisten olosuhteiden edellyttäessä jo 22.10. lähtien. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum