Itärata Oy

Publiceringstillställning 27.4 kl. 9.30–11.00: Trafikutredning för Östbanan och utredning om närtågstrafiken i riktning mot Borgå

Dela

Östbanan skulle förkorta restiden för kollektivtrafiken från Borgå till Helsingfors centralstation med en halv timme jämfört med den nuvarande restiden på ungefär en timme. Den nya järnvägsförbindelsen gör daglig pendling mellan Borgå och huvudstadsregionen smidigare, och Östbanan som helhet betjänar över 2 miljoner invånare i sju landskap

Östbanan Ab, Borgå stad och Nylands förbund ordnar tillsammans ett möte för medier i samband med publiceringen av två färska utredningar om spårtrafiken. 

Tidpunkt: torsdag 27 april kl. 9.30–11.00
Plats: Scandic Grand Central Helsinki, konferensrummet Gesellius, Vilhelmsgatan 13, 00100 HELSINGFORS 

En trafikutredning för Borgå har gjorts som en del av förhandsplaneringen för Östbanan. I utredningen, som beställts av Östbanan Ab och genomförts av konsultbolaget Flou, utvärderas restiderna och passagerarantalet i Östbanans fjärrtågstrafik och närtågstrafiken till Borgå samt effekterna på förändringarna i sätten att ta sig fram.  

Utvärderingen av förutsättningarna för närtågstrafik i riktning mot Borgå har utarbetats som ett gemensamt projekt för Borgå stad och Nylands förbund. Även representanter för Östbanan Ab samt Sibbo kommun och Kervo stad har ingått i gruppen som styrt arbetet. Ramboll Finland Oy har fungerat som konsult för arbetet. I utredningen bedömdes utvecklingsalternativen för närtågstrafiken i riktning mot Borgå, passagerarantalet, de ekonomiska förutsättningarna (kostnader och biljettintäkter) samt kopplingarna till samhällsstrukturen och trafiksystemen i Borgå- och Helsingforsregionen.  

Presskonferensens program 

  • Öppningsanförande, verkställande direktör Petteri Portaankorva, Östbanan Ab 
  • Trafikutredning för Östbanan, projektchef Tuomio Lapp, Flou   
  • Utvärdering av förutsättningarna för närtågstrafik i riktning mot Borgå, projektchef Hannu Pesonen, Ramboll Finland Oy 
  • Kommentarer av landskapsdirektör Ossi Savolainen, Nylands förbund 
  • Kommentarer av stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren, Borgå stad  
  • Diskussion och frågor 

Det går också att delta i mötet på distans. Vi ber representanter för redaktioner att anmäla sig till mötet eller Teams-sändningen (ange också vilken e-postadress Teams-inbjudan ska skickas till) senast 26.4.2023 kl. 12.00.  

Välkommen till informationsmötet! 

Kontakter

Katri Parikka
Kommunikationschef
Östbanan Ab
Tfn 044 275 3028
katri.parikka@itarata.fi

Om

Östbanan Ab:s uppgift är att planera en snabb järnvägsförbindelse från huvudstadsregionen via Borgå till Kouvola, och möjliggöra rakare och snabbare förbindelser till östra Finland. Östbanan betjänar omkring två miljoner invånare i sju landskap. Östbanan Ab ägs av finska staten (51 %) som företräds av kommunikationsministeriet samt av 24 kommuner eller städer. Mer information: www.itarata.fi  

Andra språk

Följ Itärata Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Itärata Oy

Utredningar: Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå27.4.2023 09:30:00 EEST | Kutsu

Östbanan förkortar restiden mellan östra Finland och huvudstadsregionen och möjliggör närtågstrafik till Borgå. Restiden från Borgå till Helsingfors centrum förkortas till cirka en halv timme. När resenärerna börjar resa med tåg minskar även olyckorna och utsläppen inom vägtrafiken, visar två spårtrafikutredningar som nyss blivit färdiga.

Selvitykset: Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen27.4.2023 09:30:00 EEST | Kutsu

Itärata lyhentää matka-aikaa itäisen Suomen ja pääkaupunkiseudun välillä ja mahdollistaa lähijunaliikenteen Porvooseen. Matka-aika Porvoosta Helsingin keskustaan lyhenee noin puoleen tuntiin. Matkustajien siirtyessä juniin myös tieliikenteen onnettomuudet ja päästöt vähenevät, ilmenee kahdesta juuri valmistuneesta raideliikenneselvityksestä. Itärata on kaksiraiteinen ratayhteys, joka erkaantuisi suunnitellusta Lentoradasta Keravalla ja kulkisi Porvoon kautta Kouvolaan. Radan vaikutus ulottuu Savon radan ja Karjalan radan kautta aina Kainuuseen saakka. Nyt julkaistut selvitykset ovat osa Itäradan esisuunnitteluvaihetta. Suunnittelu rakentamisvalmiuteen saakka kestää noin 9 vuotta. Jos Itärata päätetään toteuttaa, se olisi liikennöitävissä 2030-luvun loppupuolella. Itäradan toteutumisen edellytyksenä on myös Lentoradan suunnittelu ja toteutus.​

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum