Finanssiala ry

Rahastoihin reippaasti uusia sijoituksia vuoden aluksi

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin tammikuussa 2021 reippaasti uutta pääomaa, yhteensä 1,1 miljardia euroa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 134 miljardia euroa. Rahastoraportti on sisältää ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Tammikuussa osakerahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti yhteensä 356 miljoonaa euroa. Lyhyen ja pitkän koron rahastoihin sijoitettiin yhteensä 522 miljoonaa euroa. Lisäksi yhdistelmärahastoihin sijoitettiin yhteensä 181 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2021

Osakerahastot

356

356

51 374

Yhdistelmärahastot

181

181

28 017

Pitkän koron rahastot

181

181

31 743

Lyhyen koron rahastot

341

341

15 336

Vaihtoehtoiset rahastot

11

11

7 702

YHTEENSÄ

1 070

1 070

134 172

Yhdysvalloissa uusi demokraattipresidentti Joe Biden vannoi virkavalansa. Demokraateilla on nyt niukka enemmistö senaatissa ja kongressissa, mikä helpottaa päätöksentekoa. Bidenin hallinto on jo ilmoittanut mittavista tukipaketeista maan taloudelle. Uutiset elvytystoimista ovat näkyneet osakemarkkinoilla nousevina kursseina. Yleisesti nähdään, että Yhdysvalloissa ja Euroopassa esitetyillä tukipaketeilla ja keskuspankkien elvytystoimilla on myönteinen vaikutus koronakriisistä kärsivään maailmantalouteen.

Koronakriisin aikana yritysten toimialakohtaiset suuret erot ovat näkyneet eri osakeindeksien kehityksissä. Lisäksi tammikuussa sijoittajia kiinnostivat erityisesti kasvuosakkeet. Kuun lopulla nähtiin poikkeuksellisia kurssiliikkeitä yksittäisissä osakkeissa.

Korkorahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti uusia varoja, mutta pääoma pieneni heikentyneen markkinakehityksen vuoksi. Elvytystoimien vaikutus heijastuu jo Yhdysvalloissa inflaatio-odotuksiin ja vaikuttaa siten pitkiin korkoihin korkoja nostavasti. Koronakriisin takia kotitalouksien säästämisaste Yhdysvalloissa on korkealla, mikä antaa niille mahdollisuuden kuluttaa enemmän pahimman kriisivaiheen jälkeen.

”Yhdysvalloissa ja Euroopassa tukipaketeilla ja keskuspankkien elvytystoimilla on merkittävä heijastusvaikutus sijoitusmarkkinoille. Rokotusohjelmien edistyessä erityisesti Yhdysvaltojen talous voi elpyä nopeasti dynaamisuutensa ansiosta. Euroopassa tiukentuneet koronarajoitukset kurittavat vielä näkymiä lyhyellä aikajänteellä, mutta teollisuustuotanto on jatkanut toipumistaan. Raaka-aineiden, energian ja tuotantokomponenttien hintojen nousu luo kuitenkin haasteita euroalueen yritysten toipumiselle”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja sijoitettiin globaalisti ja Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 260 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin kehittyville markkinoille ja toimialoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 62 miljoonaa euroa. Pohjoismaihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,03). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2021

Tuotto
12 kk (ka
.)

Suomi

11

11

6 252

20 %

Pohjoismaat

160

160

7 172

29 %

Eurooppa

48

48

6 516

2 %

Pohjois-Amerikka

78

78

6 135

8 %

Japani

1

1

746

13 %

Tyynenmeren alue

21

21

755

23 %

Kehittyvät markkinat

-47

-47

6 224

7 %

Maailma

100

100

16 065

10 %

Toimialarahastot

-15

-15

1 509

1 %

YHTEENSÄ

356

356

51 374

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin tammikuussa euroalueen valtioriskiin ja luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 199 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin erityisesti kehittyville markkinoille, euroalueen ja globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista, yhteensä 81 miljoonaa euroa.Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavat rahastot 3,4 prosentin keskimääräisellä tuotolla. Euroalueen luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten myös Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,41).

milj. EUR

Nettomerkinnät tammikuu 2021

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.1.2021

Tuotto
12 kk (ka
.)

Valtioriski EUR

84

84

5 754

1,3 %

Luokitellut yrityslainat EUR

115

115

9 633

1,1 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-39

-39

3 627

0,7 %

Valtioriski maailma

0

0

123

-1,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

64

64

7 482

1,1 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-26

-26

1 547

3,4 %

Kehittyvät markkinat

-16

-16

3 576

-1,4 %

YHTEENSÄ

181

181

31 743

 

Rahastoraportti, tammikuu 2021

Markkinakatsaus, tammikuu 2021

Tilastokeskuksen vuoden 2016 varallisuustutkimuksen mukaan 31 prosentilla, eli noin 840 000 suomalaisella kotitaloudella, oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 5 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on

0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4200http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Euroopan vakuutusvalvontaviranomainen: Koronakriisi ei horjuttanut vakuutussektoria4.2.2021 08:39:40 EETTiedote

Vakuutussektori on pystynyt toimimaan koronapandemian aikana normaalisti, ilmenee Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) raportista. Alkuvaiheen hankaluuksista huolimatta vakuutusyhtiöt ovat saaneet varmistettua liiketoiminnan jatkuvuuden, EIOPA toteaa. Myös asiakkaiden edustajat kuvaavat, että sopimusten solmimiseen, ylläpitoon ja korvausten maksamiseen liittyvät prosessit ovat toimineet. Digitaalisten toimintojen tärkeys on noussut uuteen merkitykseen.

Liikkeellä erittäin uskottavia huijaussivuja – älä mene verkkopankkiin Google-haun kautta2.2.2021 14:29:32 EETTiedote

Huijarit pyrkivät tällä hetkellä erittäin aktiivisesti verkkopankkeihin tuttujen sähköpostilinkkien avulla. Lisäksi pankit ovat havainneet uuden huijauskampanjan, , jossa rikolliset ovat tavalla tai toisella saaneet ujutettua huijaussivustojaan Googlen hakutuloksiin. Pankeista neuvotaan, että ainakaan toistaiseksi ei kannata mennä verkkopankkiin hakemalla pankkinsa nimeä Googlesta, vaan kirjoittamalla osoite selaimen osoitekenttään.

Hallituksen EU- selonteossa viisaita linjauksia pankkiunionista ja sisämarkkinoiden kehittämisestä – riskejä vähennettävä ennen yhteisvastuun laajentamista29.1.2021 13:24:20 EETTiedote

Finanssiala ry on monissa kohdin samaa mieltä hallituksen EU-selonteossa tehtyjen pankkiunionilinjausten kanssa. Hallituksen mukaan Suomen peruslähtökohta pankkiunionin loppuunsaattamisessa perustuu laajamittaiseen ja tehokkaaseen sijoittajavastuun toimeenpanoon, jotta veronmaksajien kustannukset saadaan minimoitua mahdollisissa pankkikriiseissä.

Vahvistetaanko pankkiunionia vai etsitäänkö maksumiehiä koronakriisille?18.1.2021 07:00:00 EETTiedote

Piru on, missäpä muuallakaan, kuin yksityiskohdissa. Pankkiunionin tarkoitus on tuoda vakautta EU:n pankkijärjestelmään, ja siihen on myös Suomi ja Suomen pankkisektori sitoutunut. Koko euroalueen yhteiset pelisäännöt ja riskien yhdenmukainen tunnistaminen ovat sinänsä kannatettavia asioita, samoin yhteinen pankkivalvonta ja pankkikriisien ratkaisumekanismi. Nämä ohjaavat pankin mahdollisesta kaatumisesta aiheutuvat tappiot niille, jotka ovat pankkiin sijoittaneet. Pankkiunionirakennelman viimeinen palanen, EU:n yhteinen talletussuoja, voisi kuitenkin tuoda eurooppalaisten pienten ja keskisuurien pankkien ongelmat yhteisesti pankkiunionimaiden pankkien ja viime kädessä koko euroalueen veronmaksajien ratkaistaviksi.

Koronavuosi palkitsi rahastosijoittajan - pääoma ennätykselliset 132 miljardia euroa12.1.2021 12:59:24 EETTiedote

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin vuonna 2020 yhteensä 1,2 miljardia euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli vuoden lopussa 132 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme