Finanssiala ry

Rahastopääoma hienoisessa kasvussa – uutta pääomaa 11 miljoonaa euroa

Jaa

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa yhteensä 11 miljoonaa euroa uutta pääomaa. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli maaliskuun lopussa 150 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin osakerahastoihin 147 miljoonaa ja yhdistelmärahastoihin 43 miljoonaa euroa. Pitkän koron rahastoista lunastettiin 486 miljoonaa euroa. Lyhyen koron rahastoihin sijoitettiin 174 miljoonaa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin 133 miljoonaa euroa uusia pääomia.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2022

Osakerahastot

147

-13

59 751

Yhdistelmärahastot

43

92

31 873

Pitkän koron rahastot

-486

-1 157

29 981

Lyhyen koron rahastot

174

-221

18 316

Vaihtoehtoiset rahastot

133

222

10 532

YHTEENSÄ

11

-1 077

150 452

Maaliskuussa keskeiset globaalit osakeindeksit toipuivat osakekurssien aiemmasta voimakkaasta laskusta. Elpymistä tukivat maailmantalouden edelleen melko hyvät kasvunäkymät, vaikka maailmankauppaa jarruttavat tekijät ovatkin lisääntyneet.

Yhdysvalloille talousennusteet arvioivat hyvää, noin kolmen prosentin talouskasvua kuluvalle vuodelle. Yhdysvaltain keskuspankki nosti maltillisesti ohjauskorkoa maaliskuun kokouksessaan. Rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi.

Euroopassa Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa ylläpitää epävarmuuden ilmapiiriä. Sodan jatkuminen johtanee Euroopan unionin asettamaan uusia talouspakotteita Venäjälle. Euroalueen maiden talousennusteita on jo päivitetty alaspäin. Tämä koskee myös Suomea, jossa kuluttajien luottamus on laskenut merkittävästi. Kuluttajahintainflaation odotetaan kiihtyvän EU-maissa edelleen. Euroopan keskuspankki joutuu siten päättämään rahapolitiikan suunnasta heikentyvän talouskasvun ja korkean inflaation ympäristössä.

Maaliskuu oli korkosijoittajalle poikkeuksellisen haastava. Korot nousivat nopeasti, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Odotukset rahapolitiikan kiristymisestä ja jo toteutetut päätökset heijastuvat korkomarkkinoille.

”Oman talouden sopeutumiskyvyn ja kriisinkestävyyden vaaliminen on entistä ajankohtaisempaa, koska kuluttajahintojen nousu tuntuu nyt jokaisen kukkarossa. Oman talouden kriisinkestävyyden kasvattamiseksi rahastosijoittaminen on helppo tapa hajauttaa säästöjä ja sijoituksia sekä maantieteellisesti että kuukausisijoittajana. Sijoitusten laaja-alaisen hajauttamisen hyödyt realisoituivatkin maaliskuussa”, summaa asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille yhteensä 212 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin Pohjoismaihin, Eurooppaan, Japaniin ja toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 90 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 1,02). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

6

-22

6 741

0 %

Pohjoismaat

-48

83

8 317

2 %

Eurooppa

-22

-184

6 388

4 %

Pohjois-Amerikka

168

-52

7 972

15 %

Japani

-19

38

634

-5 %

Tyynenmeren alue

7

95

1 069

-5 %

Kehittyvät markkinat

44

-77

5 408

-5 %

Maailma

12

193

21 619

8 %

Toimialarahastot

-1

-87

1 602

10 %

YHTEENSÄ

147

-13

59 751

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti vain globaalisti valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 40 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista, yhteensä 526 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastojen vuosituotot olivat negatiivisia.

milj. EUR

Nettomerkinnät maaliskuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.3.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-130

-147

5 590

-5,1 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-134

-496

9 026

-4,9 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-7

-182

3 405

-1,9 %

Valtioriski maailma

21

38

200

-0,2 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-83

-228

7 143

-2,2 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

19

5

1 644

-2,0 %

Kehittyvät markkinat

-173

-146

2 974

-3,3 %

YHTEENSÄ

-486

-1 157

29 981

 

Rahastoraportti, maaliskuu 2022

Markkinakatsaus, maaliskuu 2022

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Vuotovahingot kääntyivät nousuun – putkiremontin suunnittelu kannattaa aloittaa jo ennen kuin putket vanhenevat käsiin20.5.2022 06:30:00 EEST | Tiedote

Vuotovahingot kääntyivät kasvuun vuonna 2021. Niitä tapahtui 34 800 kappaletta, korvausmäärä 171 miljoonaa euroa. Murtovahingot jatkoivat laskuaan. Niitä tapahtui 21 400 kappaletta, korvausmäärä 22 miljoonaa euroa. Palovahinkojen määrä pysyi suurin piirtein ennallaan. Niitä tapahtui 6 100 kappaletta, korvausmäärä 168 miljoonaa euroa.

Finanssiala odottaa, että hallitus ajaa Basel-neuvotteluissa aktiivisesti Suomen erityispiirteiden huomioon ottamista 13.5.2022 16:26:00 EEST | Tiedote

Suomen on aktiivisesti ajettava suomalaisen pankkijärjestelmän erityispiirteiden huomioon ottamista meneillään olevissa Basel-neuvotteluissa EU:ssa. Finanssiala ry olisi toivonut eduskunnan suurelta valiokunnalta selkeämpää kantaa Basel III -uudistukseen, mutta tänään hyväksytyn lausunnon pohjaltaviesti neuvotteluihin tulee ottaa vakavasti: ”Suuren valiokunnan lausunto sisältää selkeän vaatimuksen ottaa vähäriskisiksi luokiteltavat asunto- ja yritysluotot sekä Suomen erityispiirteet huomioon.Tämän on syytä näkyä aktiivisesti EU-neuvotteluissa”, FA:n johtava lakimies Olli Salmi sanoo. Eduskunnan suuri valiokunta sai perjantaina 13.5.2022 valmiiksi lausuntonsa, joka koskee komission ehdotusta niin kutsuttujen lopullisten Basel III -standardien toimeenpanosta EU:ssa. Suomessa riskitaso on kansainvälisesti vertailtuna matala Pankkien toimintaa sääntelevän Basel III -uudistuksen viimeisen vaiheen tarkoituksena on parantaa pankkien riskilaskentaa nostamatta merkittävästi pääomavaateita. Pääo

Pankkineuvontaa betonibunkkerissa – Ukrainassa pankkipalvelut pelaavat, myös Suomessa varauduttu kriisitilanteisiin12.5.2022 06:30:00 EEST | Tiedote

Ukrainassa toimivista pankeista saatujen tietojen mukaan pankkipalvelut sotatoimialueilla toimivat kohtalaisesti. Sähkö- ja tietoverkot ovat Ukrainassa toimineet olosuhteisiin nähden hyvin. Suomessa pankit ja finanssiviranomaiset ovat jo pitkään varautuneet erilaisiin kriiseihin ja harjoittelevat säännöllisesti. Pankkeihin kohdistuu normaaliaikanakin kyberhyökkäyksiä säännöllisesti, joten järjestelmät on testattu ja viritetty huippuunsa.

Henkivakuutus on tarpeen erityisesti silloin, kun on lapsia ja lainaa – Suomesta ainutlaatuinen tutkimus10.5.2022 09:01:10 EEST | Tiedote

Liian harvalla on henkivakuutus. Tämä käy ilmi Etlan tuoreesta tutkimusraportista, jossa selvitettiin henkivakuutusturvan vajetta Suomessa. Etlan selvityksessä vain noin kymmenellä prosentilla suomalaisista oli vähintään yksi kuoleman varalta otettu henkivakuutus. Huoltajan kuolemasta aiheutuvan henkivakuutusturvan vajeeksi Etla laski keskimäärin 65 000–70 000 euroa henkilöä kohti. Etlan tutkimuksen on rahoittanut Finanssiala ry. Tutkimus on maailman mittakaavassa harvinainen, sillä vastaavalla tavalla aineistoja yhdistäviä tutkimuksia ei juuri ole tehty.

Markkinoilla epävarmuutta ilmassa – rahastoista lunastettiin huhtikuussa 104 miljoonaa euroa9.5.2022 14:12:02 EEST | Tiedote

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin huhtikuussa yhteensä 104 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli huhtikuun lopussa 147 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme