Finanssiala ry

Rahastoraportti: Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä, vaikka markkinat sahaavat

Jaa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa yhteensä 1,3 miljardia euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli toukokuun lopussa 143 miljardia euroa. Rahastoraportti on kesäkuusta 2020 lähtien sisältänyt ESG-luokituksen, joka kertoo, miten hyvin rahaston omistuksista on saatavilla vastuullisuuteen liittyvää tietoa.

Uusia pääomia sijoitettiin vain yhdistelmärahastoihin, yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin kaikista muista rahastoluokista. Lyhyen koron rahastoista lunastettiin varoja 716 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 338 miljoonaa euroa. Osakerahastoista lunastettiin 204 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisista rahastoista 19 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2022

Osakerahastot

-204

-460

56 505

Yhdistelmärahastot

2

199

30 548

Pitkän koron rahastot

-338

-1 194

28 643

Lyhyen koron rahastot

-716

-1 251

16 663

Vaihtoehtoiset rahastot

-19

301

10 667

YHTEENSÄ

-1 277

-2 405

143 026

Toukokuussa keskeiset globaalit osakeindeksit hakivat suuntaa. Kuukauden alussa osakeindeksit jatkoivat laskuaan, mutta loppukuusta ne hieman nousivat. Osakesijoittajalle alkuvuosi on ollut haastava. Markkinakorot ovat nousseet voimakkaasti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi. Korkojen nousun myötä yhtiöiden arvostuskertoimet ovat laskeneet. Globaalisti katsottuna yhtiöiden tuloskasvuennusteet ovat kuitenkin edelleen monelta osin hyviä. Maailmantalouden odotetaan edelleen kasvavan, vaikka ennusteita on päivitetty alaspäin.

Myös korkosijoittajalle kuukausi oli haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Esimerkiksi euroalueella 12 kuukauden euriborkorko nousi vuoden 2015 tasolle.

”Koronakriisin kevään 2020 romahduksen jälkeen osakemarkkinoilla nautittiin pitkään nousevista kursseista. Keskuspankit ja hallitukset elvyttivät merkittävästi taloutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa, mikä valui osaksi osakemarkkinoille. Korkojen nousun ja talousnäkymien synkentymisen myötä osakekurssit ovat kuluvana vuonna laskeneet. Sijoittaminen ja säästäminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon sisältyy nousuja ja laskuja. Laskukausi mahdollistaa sen, että hyviä sijoituskohteita voi löytää edullisesti”, muistuttaa johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin Pohjois-Amerikkaan ja kehittyville markkinoille sijoittaviin rahastoihin yhteensä 13 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Suomeen, Pohjoismaihin, Eurooppaan ja globaalisti sijoittavista rahastoista, yhteensä 210 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten Sharpen mittarilla (Sharpe 12 kk 0,43). Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-22

-155

6 315

-9 %

Pohjoismaat

-76

-86

7 818

-9 %

Eurooppa

-50

-428

5 776

-4 %

Pohjois-Amerikka

3

107

7 750

7 %

Japani

0

58

618

-6 %

Tyynenmeren alue

-4

134

1 077

-7 %

Kehittyvät markkinat

10

-132

5 109

-9 %

Maailma

-62

129

20 507

0 %

Toimialarahastot

-3

-87

1 537

0 %

YHTEENSÄ

-204

-460

56 505

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti euroalueen valtioriskiin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 42 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin pääasiassa kehittyviltä markkinoilta sekä euroalueen ja globaalisti luokiteltuihin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 369 miljoonaa euroa. Parhaaseen vuosituottoon ylsivät globaalisti valtioriskiin sijoittavat rahastot 0,3 prosentin keskimääräisellä tuotolla.

milj. EUR

Nettomerkinnät toukokuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 31.5.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

5

21

5 314

-8,4 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-79

-472

8 742

-8,2 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

37

-124

3 344

-6,1 %

Valtioriski maailma

-2

44

201

0,3 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-204

-423

6 661

-4,1 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

-10

-18

1 551

-4,6 %

Kehittyvät markkinat

-86

-221

2 830

-6,2 %

YHTEENSÄ

-338

-1 194

28 643

 

Rahastoraportti 5/2022

Markkinakatsaus 5/2022

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on 0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Asuntoluototukseen ei tarvita uutta rajoitetta28.6.2022 09:42:38 EEST | Tiedote

Suomessa on poliittisella tasolla linjattu, että täällä ei oteta käyttöön tuloihin sidottua velkaantumisrajoitetta. Finanssiala ry (FA) pitää siten erikoisena Finanssivalvonnan (Fiva) tänään 28.6. julkistamaa suositusta asuntolainan hakijoiden lainojen ja pääomavastikkeiden enimmäishoitorasitteesta. Vaikka kyse on muodollisesti suosituksesta, käytännössä se on pankkien kannalta verrattavissa velvoittavaan sääntelyyn. Suomessa ollaan siten ottamassa viranomaisen toimesta käyttöön uusi asuntoluototuksen rajoittamisväline.

FA:n kyselytutkimus: Kuluttajien epävarmuus kasvanut – ”Rahoitusvenettä ei pidä nyt keikuttaa”27.6.2022 15:28:00 EEST | Tiedote

Kuluttajien epävarmuus investointipäätösten teossa on kasvanut kahdessa kuukaudessa inflaation ja korkojen nousun vuoksi. Myös epävakaa maailmanpoliittinen tilanne on vaikuttanut investointisuunnitelmiin, muttei yhtä paljon kuin kuluttajahintojen ja korkojen nousu. Kuluttajahintojen nousuvauhdin kiihtyminen ja korkojen nousu on saanut 18 prosenttia kyselyyn vastanneista luopumaan investointisuunnitelmistaan – esimerkiksi asunnon tai vapaa-ajan asunnon ostamisesta tai remontoinnista. Huhtikuussa suunnitelmista oli luopunut 15 prosenttia vastanneista. Harkinta-aikaa investointisuunnitelmissaan on pidentänyt 33 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun huhtikuussa niin kertoi tehneensä 30 prosenttia vastanneista. Kannastaan epävarmojen en osaa sanoa -vastaajien osuus on nyt 10 prosenttia, kun se huhtikuussa oli 8 prosenttia. Näin ollen niiden osuus, joihin korkojen ja kuluttajahintojen nousu ei ollut vaikuttanut lainkaan, on tippunut kahdessa kuukaudessa 48 prosentista 39 prosenttiin vastanne

Ylivelkaantumisen hillintään esitetään sekä toimivia että ongelmallisia työkaluja16.6.2022 15:14:13 EEST | Tiedote

Osa hallituksen esittämistä uusista makrovakauden valvontavälineistä on kannatettavia, osaan sisältyy merkittäviä ongelmia. Kannatettavia ehdotuksia ovat muun muassa pienlainayhtiöiden tuominen Finanssivalvonnan (Fiva) valvonnan piiriin sekä taloyhtiölainojen lainakatto. Erityisen ongelmallinen on Fivalle ehdotettu valtuus antaa luottolaitoksille määräyksiä maksukyvyttömyysriskien hallinnasta luotonannossa. Tämä on päällekkäistä EU-sääntelyn kanssa ja tulee Finanssiala ry:n mielestä poistaa esityksestä. Asuntolainojen enimmäispituuden sääntely ei ole Suomessa tarpeen ja saattaa jopa lisätä kotitalouksien riskejä.

Päätöksenteon läpinäkyvyys paranee avoimuusrekisterin myötä16.6.2022 12:22:46 EEST | Tiedote

Avoimuuden saralla on tänään torstaina 16.6.2022 juhlapäivä, kun Sanna Marinin hallitus ehdottaa Suomeen säädettäväksi avoimuusrekisterilakia. Rekisterin tavoitteena on eduskunnan ja ministeriöiden valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Finanssiala ry (FA) on kannattanut lobbauksen avoimuusrekisteriä sen ensivaiheista lähtien.

Pankkibarometri: Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuvat kotimaiseen luotonkysyntään6.6.2022 11:34:41 EEST | Tiedote

Finanssiala ry:n tuoreen Pankkibarometrin mukaan kevään 2022 aikana kotitalouksien luotonkysyntä on ollut selvästi vähäisempää kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Odotukset kotitalouksien lähiajan luotonkysynnästä ovat myös merkittävästi heikentyneet. Yrityksille luottoja on myönnetty keväällä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Odotukset yritysten luotonkysynnässä ovat myös selvästi heikentyneet. Barometrikysely II/2022 tehtiin pankinjohtajille toukokuussa. Venäjän kuukausia kestänyt hyökkäyssota Ukrainassa heijastuu barometrin tuloksissa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme