Finanssiala ry

Rahastosijoittaja tasapainoilee nyt korkomarkkinan kanssa – rahastopääoma kesäkuussa 133 miljardia euroa

Jaa

Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin kesäkuussa yhteensä 929 miljoonaa euroa. Rahastopääoma pieneni myös markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kesäkuun lopussa 133 miljardia euroa.

Kiinteistörahastojen suosio on kasvanut ja niitä koskeva tieto kiinnostaa. Rahastoraportin jaottelua on muutettu niin, että kiinteistörahastoja koskevat tiedot ovat helposti saatavissa yhtenä kokonaisuutena. Raportilla on mukana ns. avoimet erikoissijoitusrahastomuotoiset kiinteistörahastot, joihin voidaan tehdä rahaston sääntöjen puitteissa merkintöjä ja lunastuksia. Näiden lisäsi markkinoilla on ns. suljettuja, kommandiittiyhtiömuotoisia rahastoja, jotka eivät ole mukana raportilla

Kesäkuussa uusia pääomia sijoitettiin vaihtoehtoisiin rahastoihin 137 miljoonaa euroa. Osakerahastoihin sijoitettiin 41 miljoonaa euroa ja yhdistelmärahastoihin 32 miljoonaa euroa. Lunastuksia tehtiin lyhyen koron rahastoista 975 miljoonaa euroa ja pitkän koron rahastoista 165 miljoonaa euroa.

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.6.2022

Osakerahastot

41

-415

52 608

Yhdistelmärahastot

32

234

28 790

Pitkän koron rahastot

-165

-1 341

27 377

Lyhyen koron rahastot

-975

-2 228

15 465

Vaihtoehtoiset rahastot

137

150

8 758

YHTEENSÄ

-929

-3 599

132 999

Kesäkuussa keskeiset globaalit osakeindeksit laskivat. Osakesijoittajalle kuluva vuosi on ollut haastava. Markkinakorot ovat nousseet voimakkaasti sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja rahapolitiikan arvioidaan kiristyvän edelleen tänä vuonna kuluttajahintojen nousun hillitsemiseksi.Maailmantalouden odotetaan edelleen kasvavan, vaikka ennusteita on päivitetty alaspäin. Koronasuluista kärsineet toimialat elpyvät, mutta yleinen talouden aktiviteetin hidastuminen ja Euroopassa sodan heijastusvaikutukset lisäävät epävarmuutta markkinoilla.

Myös korkosijoittajalle kuukausi oli haastava. Korot nousivat, mikä vaikutti korkorahastojen arvostuksiin negatiivisesti. Esimerkkeinä euroalueella 6 kuukauden euriborkorko nousi plusmerkkiseksi ja 12 kuukauden euriborkorko vuoden 2012 tasolle.

Vaihtoehtoiset rahastot, erityisesti uusiutuvaan energiaan sijoittavat rahastot, kiinnostivat sijoittajia. Metsärahastojen arvostuksiin vaikuttaa osaltaan raakapuun hintakehitys, johon puolestaan vaikuttaa sahatavaran voimakas globaali kysyntä. Arvioiden mukaan myös puuntuonnin loppuminen Venäjältä voi vaikuttaa puumarkkinoihin Euroopassa.

”Sijoittaminen ja säästäminen on pitkäjänteistä toimintaa, johon sisältyy nousuja ja laskuja. Laskukausi mahdollistaa sen, että hyviä sijoituskohteita voi löytää edullisesti. Kiihtynyt inflaatio sekä tiukentuva rahapolitiikka jarruttavat nyt talouden aktiviteettia. Sijoittaja joutuu tasapainoilemaan sen kanssa, jatkuuko nykyinen korkokehitys vielä pitkään vai alkavatko mahdollisesti pitkät korot laskemaan talouden aktiviteetin hidastuessa”, analysoijohtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisesti globaalisti, Eurooppaan, Japaniin ja Pohjois-Amerikkaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 126 miljoonaa euroa. Pääomia lunastettiin pääasiassa Suomeen, Pohjoismaihin ja toimialoille sijoittavista rahastoista yhteensä 81 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Shapen 12 kk arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.6.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Suomi

-57

-213

5 571

-18 %

Pohjoismaat

-14

-98

7 060

-20 %

Eurooppa

8

-420

5 258

-13 %

Pohjois-Amerikka

26

135

7 326

-3 %

Japani

47

104

619

-15 %

Tyynenmeren alue

0

134

1 014

-13 %

Kehittyvät markkinat

-4

-136

4 954

-16 %

Maailma

45

175

19 367

-9 %

Toimialarahastot

-10

-96

1 440

-9 %

YHTEENSÄ

41

-415

52 608

 

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin nettomääräisestiglobaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin ja valtioriskiin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 27 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin kaikista muista rahastoluokista yhteensä 192 miljoonaa euroa. Kaikkien rahastoluokkien vuosituotot ja Shapen 12 kk arvot olivat miinusmerkkisiä.

milj. EUR

Nettomerkinnät kesäkuu 2022

Nettomerkinnät vuoden alusta

Pääoma 30.6.2022

Tuotto
12 kk (ka.)

Valtioriski EUR

-22

15

5 214

-10,6 %

Luokitellut yrityslainat EUR

-43

-512

8 377

-11,7 %

Korkeariskiset yrityslainat EUR

-36

-161

3 097

-11,9 %

Valtioriski maailma

5

48

200

-1,6 %

Luokitellut yrityslainat maailma

-55

-477

6 311

-7,5 %

Korkeariskiset yrityslainat maailma

22

4

1 481

-10,7 %

Kehittyvät markkinat

-36

-257

2 696

-10,5 %

YHTEENSÄ

-165

-1 341

27 377

 

Rahastoraportti, kesäkuu 2022

Markkinakatsaus, kesäkuu 2022

Lisätiedot:

Asiantuntija Mariia Somerla, puh. 020 793 4292         

Vaikuttajaviestinnän asiantuntija Sonja Hällfors, puh. 020 793 4275

Tilastokeskuksen vuoden 2020 varallisuustutkimuksen mukaan noin 1,3 miljoonalla suomalaisella oli rahastosijoituksia.Sijoitusrahastovarallisuuden mediaani on 4 000 euroa.Suomeen on rekisteröity 24 rahastoyhtiötä. Kotimaisten sijoitusrahastojen lukumäärä oli yhteensä noin 500 kpl.

 

ESG-arvosana mittaa rahaston omistusten kykyä hallita ympäristöön, sosiaalisiin tekijöihin ja hyvään hallintotapaan liittyviä keski- ja pitkän aikavälin riskejä ja mahdollisuuksia. Rahastojen ESG-tekijöistä ei ole vielä yhtenäistä sääntelyä tai ohjeistusta. Siksi eri palveluntuottajien tarjoamat luvut voivat jonkin verran vaihdella rahastoittain, kohdeyhtiöittäin ja markkinoittain.

 

Suomen Sijoitustutkimus Oy:n FA:lle tuottama Rahastoraportti sisältää MSCI Inc:n analyysiin perustuvat rahastokohtaiset ESG-arvosanat ja ESG-kattavuuden. Ne kuvaavat sitä, miten rahaston sijoitukset huomioivat sosiaalisia, ympäristöllisiä sekä hallinnollisia tekijöitä. Luvut tarjoavat työkalun tarkastella vastuullisen sijoittamisen aspektia rahastoissa. ESG-arvosanojen asteikko on

0 - 10, jossa 10 on paras mahdollinen.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI

020 793 4240http://www.finanssiala.fi

Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.

Finanssiala - Uudistuvan alan ääni

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry

Vapaaehtoiset vakuutukset tärkeitä sosiaaliturvan täydentäjinä13.7.2022 09:32:00 EEST | Tiedote

Suomalainen vakuuttaa yleensä omaisuutensa paremmin kuin itsensä ja läheisensä. Tämä käy jälleen ilmi Finanssiala ry:n (FA) alkukesästä julkaisemasta vakuutustutkimuksesta. Toki sellaiset perusvakuutukset, kuten kotivakuutus, kuuluukin olla oikeastaan kaikilla, mutta myös henkivakuutus on yhtä lailla tärkeä erityisesti niille, joilla on lapsia ja lainaa. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla selvitti toukokuussa henkivakuutusvajetta Suomessa. Selvityksessä kävi ilmi, että vain noin kymmenellä prosentilla suomalaisista on vähintään yksi kuoleman varalta otettu henkivakuutus.

FA:n kysely: Nuoret, naiset ja seniorit näyttävät suuntaa vastuullisessa sijoittamisessa – ilmastovaikutusten arviointi koetaan hankalaksi12.7.2022 09:32:00 EEST | Tiedote

Kaksi viidestä suomalaisesta sijoittajasta seuraa sijoitustensa kestävyyttä, selviää Finanssiala ry:n (FA) teettämästä kansalaiskyselystä. Lähes puolet rahasto- ja vakuutussijoittajista pitää ilmastovaikutuksia ainakin osittain tärkeänä sijoituskriteerinä, osakesijoittajista 42 prosenttia. FA teetti Norstat Oy:llä kansalaiskyselyn kesäkuussa 2022, jossa selvitettiin suomalaisten innokkuutta vastuulliseen sijoittamiseen. Samantyyppinen kysely on toteutettu tammikuussa 2020 sekä kesäkuussa 2020. ”Kestävyydestä on tulossa hyvä vauhtia valtavirtaa myös finanssialalla. Esimerkiksi saastuttavat kohteet sijoituksina alkavat olla huomattava riski, joten viisas yksityissijoittajakin turvaa sijoituksensa huolehtimalla, että salkussa on kestävyyden huomioon ottavia kohteita. Sellaisia ovat jo nyt täydet kestävyyskriteerit täyttävien lisäksi kohteet, joilla on uskottava siirtymäsuunnitelma”, FA:n varatoimitusjohtaja Esko Kivisaari sanoo. Vastuullisten kohteiden valinta ei ole yksittäiselle sijoitt

Varo, varmista ja varoita: Nettihuijaukset ja tietojenkalastelu muuttavat muotoaan, mutta niiltä on mahdollista suojautua7.7.2022 07:59:33 EEST | Tiedote

Nettihuijaukset vaikuttavat laajasti yhteiskuntaan. Vuonna 2021 poliisille tehtiin yhteensä 2 500 ilmoitusta nettihuijauksista ja suomalaiset menettivät huijauksissa noin 47 milj. euroa. Summa olisi voinut olla suurempikin, mutta pankit ja viranomaiset onnistuivat estämään yli 25 milj. euron edestä varojen siirtoja huijareille ja palauttamaan varat. Viranomaisten ja yritysten yhteinen kampanja muistuttaa, että varomalla, varmistamalla ja varoittamalla muita jokainen voi torjua ja ehkäistä huijauksia myös itse.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme